Środowisko przyrodnicze

(c) Photo by DAVID ILIFF, CC BY-SA 3.0
Hopetoun Falls w Australii

Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:

Jedną z zasadniczych właściwości środowiska przyrodniczego jest równowaga naturalna, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone.

Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem.

Zobacz też

Bibliografia

  • Geografia. Encyklopedia szkolna. Warszawa: WSiP, 2006.

Media użyte na tej stronie

Hopetoun falls.jpg
(c) Photo by DAVID ILIFF, CC BY-SA 3.0
Hopetoun Falls, Beech Forest, near Otway National Park, Victoria, Australia. Taken with a Canon 10D and 17-40 f/4L lens.