14 Pułk Ułanów Jazłowieckich

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 14 puł.
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

luty 1918

Rozformowanie

wrzesień 1939

Nazwa wyróżniająca

Jazłowieckich

Patron

NMP Jazłowiecka

Tradycje
Święto

8 grudnia[a] (1918-1924)
11 lipca[b] (1925-1939)

Nadanie sztandaru

20 marca 1921

Kontynuacja

1 bcz 6 BKPanc
2 bpzmot 12 BZ

Dowódcy
Pierwszy

kpt. Szmidt

Ostatni

rtm. Andrzej Sozański

Działania zbrojne
wojna polsko-ukraińska'
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Antonowem (4 VI 1920)
bitwa pod Kropiwną (20 VI 1920)
bitwa pod Niestanicami (14 VIII 1920)
bitwa pod Kosmowem (12 IX 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Ungheni (1918), Odessa (1919), Jazłowiec (1919), Lwów (1921-1939)

Rodzaj wojsk

kawaleria

Podległość

Dywizja Jazdy (1920)
1 Dywizja Jazdy (1920)
Podolska BK (1939)

Odznaczenia
Ag virtuti.jpg
Tereny działań bojowych Pułku w latach 1919–1920
Walki polsko-ukraińskie szwadron karabinów maszynowych nad Strypą
Pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem
Oficerowie i podoficerowie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich; 1921 r.
Rocznica bitwy pod Racławicami – 14 puł. podczas uroczystości we Lwowie 26 kwietnia 1927
Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaki pułkowej przez delegację 14 puł. 7 czerwca 1933
Warta przed pomnikiem ku czci poległych żołnierzy 14 puł. we Lwowie; lipiec 1933

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (14 puł.) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP.

Święto pułku: od 1926 roku 11 lipca (rocznica bitwy pod Jazłowcem w 1919), wcześniej 8 grudnia (święto NMP Jazłowieckiej)

Miejsce postoju: garnizon Lwów.

Pułk w walkach o niepodległość i granice

Powstanie pułku i walki na obczyźnie

Zalążkiem pułku był utworzony w lutym 1918 roku w mołdawskiej miejscowości Ungheni szwadron polski, skupiający Polaków służących wcześniej w armii rosyjskiej. Po nieudanej próbie dołączenia do II Korpusu Polskiego, w obliczu groźby rozbrojenia przez Niemców, szwadron dołączył do 2. pułku konnego rosyjskiej Armii Ochotniczej, zachowując jednak polskie oznaki i komendę. Wraz z „białymi” oddziałami szwadron przeszedł na Kubań w południowej Rosji i brał udział w walkach z bolszewikami m.in. pod Tarhową, Wielikokniażeską, Jekaterynodarem, Biełoglinną i Tichoriecką. W połowie sierpnia 1918 r. szwadron mocą umowy pomiędzy dowódcą rosyjskiej Armii Ochotniczej i generałem Lucjanem Żeligowskim podporządkowany został tworzącym się na Kubaniu oddziałom polskim. Wkrótce szwadron zreorganizowano jako dwuszwadronowy dywizjon, którego dowódcą został we wrześniu mjr Konstanty Plisowski. W październiku 1918 r. został zorganizowany trzeci szwadron (oficerski), a oddział oficjalnie przyjął nazwę dywizjon jazdy przy 4 Dywizji Strzelców Polskich. W drugiej połowie stycznia 1919 roku dywizjon przewieziony został drogą morską do Odessy na Ukrainie. Tam przyjął licznych ochotników i został rozwinięty w pułk ułanów 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem majora Plisowskiego. Oddział liczył 98 oficerów oraz 530 podoficerów i ułanów w czterech szwadronach liniowych, szwadronie karabinów maszynowych i plutonie łączności. 1 szwadron pułku walczył u boku wojsk francuskich, greckich i „białych” rosyjskich z bolszewikami w okolicach Odessy i pod Tyraspolem. W kwietniu siły koalicyjne opuściły Odessę, odchodząc do Besarabii w Rumunii. Polacy osłaniali odwrót sojuszników, a pułk ułanów przekroczył graniczny Dniestr jako ostatni. Po dwumiesięcznym pobycie w Besarabii 15 czerwca 1919 roku niedaleko Śniatynia pułk ułanów przekroczył granicę rumuńską i przybył do Polski.

Walki w Polsce

Z końcem czerwca pułk rozpoczął działania zbrojne w Małopolsce Wschodniej przeciwko oddziałom ukraińskim. Ułani walczyli nad Złotą Lipą, pod Sokołowem i nad Strypą. W dniach 11 do 13 lipca 1919 r. pułk w ciężkim boju pod Jazłowcem odparł atakujące oddziały ukraińskie (łącznie w sile dwóch i pół brygady) i nie dopuścił wroga do klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu[c]. Po tym wydarzeniu NMP Jazłowiecka została patronką pułku, który przyjął nazwę Jazłowiecki. W dowód wdzięczności za uratowanie przed Ukraińcami wychowanki SS Niepokalanek z Jazłowca ufundowały pułkowi sztandar. Po wyparciu wojsk ukraińskich za Zbrucz pułk przeszedł na Wołyń, by walczyć z bolszewikami.

Numer „14” otrzymał w sierpniu 1919 r.[d] wraz z oficjalnym zatwierdzeniem nazwy. Brał udział w kampanii 1920 r., w ramach której uczestniczył w zagonie na Koziatyn, wyprawie kijowskiej oraz bitwie pod Komarowem.

Obsada personalna pułku w 1920[2]
StanowiskoStopień, imię i nazwisko
Dowódcamjr Jerzy Bardziński (ranny 19 VIII)
rtm. Piotr Massalski (od 19 VIII)
rtm. Michał Belina-Prażmowski (od 27 VIII)
płk Sergiusz Zahorski (od 12 IX)
Oficer łącznościpchor. Knedlecki
Lekarz weterynariipor. lek. wet. Julian Kochanowski
Dowódca dywizjonurtm. Aleksander Sędzimir
Dowódca 1 szwadronuppor. Walery Januszewski
Dowódca plutonuppor, Franciszek Skibiński
Dowódca plutonupchor. Władysław Nowacki
Dowódca 2 szwadronupor. Kazimierz Plisowski
Dowódca 3 szwadronupor. Witold Mosiewicz
Dowódca plutonupor. Józef Duszyński
Dowódca 4 szwadronupor. Edward Godlewski
por. Czesław Jakubowski († 9 X)
ppor. Franciszek Skibiński
Dowódca plutonuppor. Walery Januszewski
Dowódca plutonuppor. Aleksander Kwiatkowski
Dowódca plutonuppor. Franciszek Skibiński
Dowódca plutonupchor. Stanisław Kostkiewicz
Dowódca szwadronu kmppor. Karol Wisłouch
Dowódca plutonupchor. Jerzy Lipiński
Dowódca szwadronu technicznegopor. Protasowicki
ppor. Michał Malczewski
Dowódca plutonuppor. Leszek Pawłowski
Oficer pułkupor. Edward Dunin-Borkowski
Oficer pułkupor. Franciszek Raciborski
Oficer pułkuppor. Feliks Radyszkiewicz
Oficer pułkupchor. Tadeusz Maciejowski
Oficer pułkupchor. Józef Piotrowski († 19 VIII)
Oficer pułkupchor. Włodzimierz Szyld
Oficer pułkurtm, Kazimierz Duchnowski

14 sierpnia 1920, podczas bitwy 1 Dywizji Jazdy płk. Juliusza Rómmla pod Chołojowem z oddziałami 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego, 14 pułk ułanów zajął stanowiska na lewym skrzydle dywizji pod Niestanicami[3][4]. Zadaniem 14 pułku ułanów było osłonić lewe skrzydło dywizji, broniąc północnego i wschodniego skraju Niestanic, umożliwić odejście na Dobrotwór północnej kolumny, trzymając wieś do chwili, kiedy straż tylna tej kolumny osiągnie linię drogi Niestanice – Zalesie[5]. Dowódca pułku mjr Jerzy Bardziński przyjął następujące ugrupowanie: spieszone 2 i 3 szwadrony obsadziły północny i wschodni skraj wsi, a szwadron techniczny skraj południowy[e]. 1 szwadron por. Edwarda Dunina-Borkowskiego i 4 szwadron ppor. Edwarda Godlewskiego ześrodkowały się w centrum wsi i stanowiły odwód[6].

Od rana wioskę próbowały zdobyć oddziały 45 Dywizji Strzelców, atakując z kierunku Pawłowa, ale dobrze zorganizowana polska obrona była dla nich przeszkodą nie do pokonania. Około 14.00 oddziały sowieckiej 14 Dywizji Kawalerii dokonały włamania na prawym skrzydle obrony 1 Dywizji Jazdy i zdobyły Chołojów[7]. W tym samym czasie 45 Dywizja Strzelców wznowiła natarcie na Niestanice. Także od strony Chołojowa ukazały się ławy kozackie, zagrażające tyłom pułku[3]. W takim położeniu dowódca pułku wprowadził do walki odwodowe szwadrony. Te przeszły do szarży, a dołączył do nich szwadron techniczny. Szarża trzech polskich szwadronów odrzuciła nieprzyjaciela aż pod Pawłów.

W tym czasie, gdy kończył się bój pod Niestanicami, straż tylna kolumny północnej zdołała podejść do skrzyżowania grobli niestanickiej z drogą na Chołojów-Dobrotwór, a odwrót oddziałów na linię Bugu ubezpieczał 8 pułk ułanów. Wieczorem pułki dywizji osiągnęły rubież Bugu na odcinku Dobrotwór-Sielec Bieńków, zastając tam własne oddziały piechoty[8].

Pułk w walkach stracił ogółem (polegli, zmarli od ran i chorób) 11 oficerów i ponad 100 podoficerów i ułanów. Rany odniosło 31 oficerów, 273 podoficerów i ułanów.

Krzyżem Virtuti Militari V. klasy nagrodzono 83 żołnierzy pułku, Krzyżem Walecznych – 239 żołnierzy, w tym 24 czterokrotnie, 43 trzykrotnie i 122 dwukrotnie. Wśród odznaczonych Krzyżem Walecznych był wachm. Hipolit Grzegorzewski.

Mapy walk pułku

Kawalerowie Virtuti Militari

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920 [9][10][11]
sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckichmjr Jerzy Bardzińskippor. Jerzy Berezowski (2504)
rtm. Włodzimierz Bem de Cosbanpchor. Bolesław Boczkowskiplut. Franciszek Baranowicz
ś.p. ppor. Władysław Buderackirtm. Wiktor Czerniewiczppor. Witold Czaykowski
ś.p. por. Edward Dunin-Borkowskirtm. Kazimierz Dychnowskist. uł. Franciszek Dobrowolski
ś.p. ppor. Wacław Dąbrowskipchor. Stanisław Dzienisiewiczuł. Stanisław Dworzański
ppor. Ryszard Garniewiczppor. Edward Józef Godlewskiś.p. wachm. Zenobiusz Graniczny
st. wachm. Bronisław Gadzinwachm. Władysław Gwoździńskiuł. Antoni Grudziński
plut. Franciszek Haczkowskikpr. Tadeusz Imachpor. Janusz Iliński
plut. Feliks Jarockiplut. Szymon Jadzewiczś.p. por. Czesław Jakubowski
kpr. Jan Kruszyńskiplut. Henryk Kościuszkoppor. Aleksander Kwiatkowski
pchor. Stanisław Kostkiewiczst. uł. Kazimierz Kuźmiński[f]kpr. Marian Ludwiczak
plut. Jan Lipniewskirtm. Piotr Massalskikpr. Władysław Moycho
kpr. Antoni Mikołajczykpor. Witold Mosiewiczwachm. Tadeusz Maciejowski
wachm. Bronisław Małekwachm. Julian Matasowuł. Aleksander Madejski
pchor. Władysław Nowackikpr. Wacław (2518)[13]por. Karol Olszowski
wachm. Mikołaj Oksza-Czechawskipłk Konstanty Plisowskiś.p. kpt. art. Michał Belina-Prażmowski
rtm. Kazimierz Plisowskist. uł. Józef Pazderś.p. por. Dymitr Pedachowski
ś.p. pchor. Józef Piotrowskipor. Józef Poznańskiś.p. plut. Stanisław Pecner
por. Franciszek Raciborskiplut. Leon Rybickiuł. Michał Rosenfeld
ś.p. ppor. Feliks Radyszkiewiczrtm. Modest Romiszewskimjr Mieczysław Rożałowski
pchor. Tadeusz Radzymińskiuł. Romuald Rybińskiś.p. ppor. Jerzy Skarbek-Rudzki
pchor. Włodzimierz Schildpchor. Roman Siedleckiplut. Mieczysław Sienkiewicz
st. uł. Czesław Strzeleckikpr. Antoni Szczerbińskikpr. Gwido Salomon
ppor. Franciszek Skibińskikpr. Leonard Siedleckiplut. Zygmunt Staniszewski
kpr. Jerzy Strużyńskist. uł. Roman Trojanowskikpr. Antoni Tyjewski
plut. Kazimierz Wojtulewiczppor. Karol Wisłouchpor. Aleksander Wasilewski
ś.p. por. Herald Westermarkplut. Władysław Wilczyńskiwachm. Eugeniusz Zarański
uł. Zygmunt Zatońskikpr. Benedykt Zawinowskipor. Bohdan Zaremba (3930)

Pułk w okresie pokoju

Podolska BK w 1938

W okresie pokoju pułk stacjonował we Lwowie, w koszarach przy ul. Łyczakowskiej 76. Za walki w latach 1918–20 sztandar pułku został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy (nadanie nr 2514) osobiście przez Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego 20 marca 1921 roku, za walki w 1939 udekorowany wstęgą w barwach narodowych[g].

Zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych O.V. L 33035 E z 1925 r. przy pułku stacjonował 4 szwadron samochodów pancernych.

We wrześniu 1930 roku, pułk brał udział w pacyfikacji ludności ukraińskiej w powiecie bóbreckim[14].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[15][h]:
StanowiskoStopień, imię i nazwisko
dowódca pułkupłk Edward Józef Godlewski
I zastępca dowódcyppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
adiutantpor. Franciszek Malanowski[i]: *
lekarz medycynypor. lek. Kazimierz Michał Kosiński
lekarz weterynariikpt. Kazimierz Furdyna
II zastępca dowódcy (kwatermistrz)mjr Karol Wiernicki
oficer mobilizacyjnymjr Adam Henryk Stanisław Wilczek
zastępca oficera mobilizacyjnegortm. Tadeusz Płoski
oficer administracyjno-materiałowyrtm. adm. (kaw.) Witold Jan Kowalski
dowódca szwadronu gospodarczegopor. Franciszek Malanowski (*)
oficer gospodarczykpt. int. Zygmunt Dawidowicz
oficer żywnościowychor. Bronisław Gadzin
dowódca plutonu łącznościpor. Leon Rzewuski
dowódca plutonu kolarzyppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
dowódca plutonu ppanc.por. Marian Wojciech Kawalec
dowódca 1 szwadronup.o. por. Konstanty Bordziłowski
dowódca plutonuppor. Cyryl Czarkowski-Golejewski
dowódca plutonuppor. Zbigniew Franciszek Panesz
dowódca 2 szwadronup.o. por. Jerzy Władysław Sokołowski
dowódca plutonuppor. Edward Maria Antoni Cordes
dowódca plutonuppor. Zbigniew Zygmunt Żurowski
dowódca 3 szwadronurtm. Włodzimierz Korytkowski
dowódca plutonuppor. Gerard Bazyli Korolewicz
dowódca plutonuppor. Władysław Tychanowicz
dowódca plutonuchor. Józef Wilkosz
dowódca 4 szwadronurtm. Józef Bokota
dowódca plutonupor. Marian Walicki
dowódca plutonuppor. Zbigniew Kazimierz Wacek (*)
dowódca plutonuppor. Wiktor Ziemiński
dowódca szwadronu kmp.o. por. Czesław Sochocki
dowódca plutonupor. Aleksander Zieńczyk
dowódca plutonupor. Konstanty Marcin Juszczak
dowódca szwadronu zapasowegomjr Stefan Starnawski
zastępca dowódcyrtm. Jerzy Strużyński
na kursiertm. Roman Dzierżanowski
na kursiertm. Andrzej Szajowski
na kursiertm. Andrzej Heliodor Antoni Sozański

W kampanii wrześniowej 1939 roku

Tereny działań bojowych Pułku w 1939
Kamień Ułanów Jazłowieckich w Puszczy Kampinoskiej
Kamień poświęcony walkom Pułku przy skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i Idzikowskiego
Pomnik w Łomiankach-Dąbrowie Leśnej upamiętniający szarżę pod Wólką Węglową w 1939
Pomnik na cmentarzu w Kiełpinie upamiętniający poległych ułanów, kopia pomnika który znajdował się w koszarach w Jazłowcu

W 1939 roku pułk w ramach macierzystej Podolskiej Brygady Kawalerii, walczył w składzie Armii „Poznań”.

Bezpośrednio po mobilizacji, 27 sierpnia[17], pułk został przetransportowany do miejscowości Nekla niedaleko Wrześni. Po wyładowaniu został skierowany w okolice Sierosławia, wsi położonej około dziesięciu kilometrów na zachód od Poznania do zabezpieczenia przejścia między Jeziorem Niepruszewskim a Jeziorem Lusowskim. Zgodnie z dalszymi rozkazami od 4 września przeszedł w rejon Gniezna i dalej przez Witkowo, Słupcę, okolice Konina do Uniejowa, gdzie przybył 9 września. W następnych dniach stoczył zwycięskie boje pod miastem i na wschód od niego pod Gostkowem i Wartkowicami. Następnie skierował się w okolice Łęczycy i po osiągnięciu linii OzorkówStryków przeszedł w rejon Łowicza, który został zdobyty przez wojska Armii „Poznań” 11 września. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego działała następnie (na północ od Łowicza) na kierunku BrzozówBudy Stare – rejon Młodzieszyna i w okolicach Brochowa przekroczyła Bzurę. W rejonie Tułowic, na skraju Puszczy Kampinoskiej, toczyła bardzo ciężkie boje, przebijając się przez okrążenie. Ranny pod Tułowicami gen. Grzmot-Skotnicki zmarł następnego dnia, a obowiązki dowódcy Grupy Operacyjnej, w której składzie działał pułk, przejął gen. Abraham. Grupa skierowała się w kierunku zachodnim, w głąb Puszczy Kampinoskiej. W ciężkich marszach dotarła do miejscowości Górki około 16 kilometrów od Tułowic. Tam stoczyła 17 września wielogodzinny, zwycięski bój z nieprzyjacielem i w pierwszej fazie pomaszerowała w kierunku Modlina, jednak dowódca Grupy zmienił rozkazy i skierował oddziały na odsiecz Warszawie. Pułk brał udział w zajęciu Sierakowa leżącego na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej, niedaleko granic stolicy. Dowódca pułku płk Godlewski zdecydował się na atak na umocnione pozycje nieprzyjaciela. 19 września 1939 r. w okolicach Dąbrowy Leśnej 14 pułk przeprowadził szarżę (Szarża pod Wólką Węglową), w wyniku czego część Armii „Poznań” po bitwie nad Bzurą weszła do Warszawy i znacząco wzmocniła szeregi obrońców stolicy. Szarża znana i sławna wówczas w Europie, została porywająco opisana przez włoskiego korespondenta wojennego Mario Appeliusa. W szarży pułk poniósł poważne straty – ok. 100 zabitych i 100 rannych. Przez Bielany nad Wisłą posuwał się w kierunku południowym do koszar 1 pułku szwoleżerów przy ul. 29 Listopada. Zdziesiątkowany pułk został połączony z 6 pułkiem Ułanów Kaniowskich, z którym wspólnie walczył w Podolskiej Brygadzie Kawalerii. Do kapitulacji stolicy 28 września prowadził walki w rejonie ul. Czerniakowskiej.

Szwadron marszowy pułku od 12 września podporządkowany był 10 Brygadzie Kawalerii i w jej składzie walczył pod Lwowem. 24 września jeden ze szwadronów pułku przeprowadził szarżę na pozycje jednostek Armii Czerwonej w czasie bitwy pod Husynnem.

Ponieważ sztandar pułku posiadał już wstęgę orderu Virtuti Militari za wojnę polsko-bolszewicką, decyzją Rady Trzech (Kapituły Orderu Virtuti Militari) w Londynie pułk uzyskał prawo umieszczenia na wstędze biało-czerwonej przy sztandarze napisu: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1939 w Polsce”[18].

Za udział w walkach z Niemcami w 1939 roku ułanom pułku nadano trzy krzyże Virtuti Militari IV klasy i 25 V klasy oraz 42 Krzyże Walecznych.

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939[19][20]
StanowiskoStopień, imię i nazwisko
Dowództwo
dowódca pułkupłk Edward Józef Godlewski
od 26 IX rtm. Andrzej Sozański
zastępca dowódcy pułkuppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński
oficer żywnościowy i p.o. kwatermistrzachor. Bronisław Gadzin
adiutantpor. Franciszek Malanowski
oficer ordynansowyppor. Jerzy Weisman-Zawidowski
oficer informacyjnyppor. Stefan Fiema
oficer bronipor. Wilhelm Kullmann
oficer gazowyppor. Roman Izierski
dowódca szwadronu gospodarczegopor. inż. Alfred Godlewski
szefst. wachm. Michał Skopowski
płatnikp.o. st. wachm. Kazimierz Doroszka
lekarzppor. lek. Kazimierz Kosiński
lekarz weterynariippor. lek. wet. Jarosław Piechowicz
kapelanks. Michał Lewandowski
szef kancelariist. wachm. Władysław Piórek
1 szwadron
p.o. dowódcyppor. Zbigniew Franciszek Panesz
dowódca 1 plutonuppor. Harry Daube
dowódca 2 plutonuppor. Aleksander Marczyński
dowódca 3 plutonuwachm. Gracjan Świątkiewicz
szef szwadronust. wachm. Jan Przybyła
2 szwadron
dowódca szwadronurtm. Roman Feliks Dzierżanowski
dowódca 1 plutonuppor. Zbigniew Żurowski
dowódca 2 plutonuppor. Edward Marian Cordes
dowódca 3 plutonupor. Franciszek Szlachcic
szef szwadronuplut. Michał Olearnik
3 szwadron
dowódca szwadronupor. Marian Walicki
dowódca 1 plutonuppor. Gerard Bazyli Korolewicz
dowódca 2 plutonuppor. Jerzy Paweł Szolc
dowódca 3 plutonuppor. Eugeniusz Iwanowski
szef szwadronust. wachm. Kazimierz Juźwa
4 szwadron
dowódca szwadronurtm. Józef Bokota
dowódca 1 plutonupor. Bolesław Kostkiewicz
dowódca 2 plutonuppor. Zygmunt Kostiuk
dowódca 3 plutonuppor. Jerzy Torosiewicz
szef szwadronust. wachm. Rudolf Zenkner
szwadron ckm
dowódca szwadronurtm. Andrzej Heliodor Sozański
dowódca 1 plutonupor. Jerzy Fedorowicz
dowódca 2 plutonuppor. Władysław Tychanowicz
dowódca 3 plutonuwachm. pchor. Leszek Biłyk
szef szwadronuwachm. Jan Dzieliński
pododdziały specjalne
dowódca plutonu kolarzyppor. Zbigniew Wacek
dowódca plutonu ppanc.ppor. Wiktor Ziemiński
dowódca plutonu łącznościpor. Leon Rzewuski

Kawalerowie Virtuti Militari

Żołnierze pułku odznaczeni Orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku
Krzyżem Złotym:
płk Edward Józef Godlewskirtm. Józef Bokotachor. Bronisław Gadzin
Krzyżem Srebrnym:
mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski[j]rtm. Dzierżanowski Romanrtm. Łubieński Stanisław
rtm. Sozański Andrzejpor. Fedorowicz Jerzypor. Godlewski Alfred
por. Malanowski Zdzisławpor. Walicki Marianppor. Iwanowski Eugeniusz
ppor. Korolewicz Gerardppor. Kostiuk Jerzyppor. Longchamps de Bérier Jacek
ppor. Marczyński Aleksanderppor. Panesz Zbigniewppor. Scholz Jerzy Paweł
ppor. Tychanowicz Władysławppor. Wiktor Ziemińskippor. Żurowski Zbigniew
pchor. Brykczyński Tadeuszpchor. Szturma Stanisławst. wachm. Przybyła Jan
plut. Gajda Bartłomiejplut. Piasecki Boromeuszkpr. Buszta Antoni
kpr. Czech Bronisławkpr. Maziarski Feliksst. uł. Osemlok Józef
uł. Król Józef

Symbole pułkowe

Sztandar

Sztandar 14 pułku w Instytucie im. Sikorskiego w Londynie

Sztandar ufundowany przez grono wychowanek sióstr niepokalanek w Jazłowcu pod przewodnictwem Teresy hr. Łubieńskiej wręczył i udekorował orderem Virtuti Militari marszałek Józef Piłsudski w Tomaszowie Lubelskim 20 marca 1921[21].

W kampanii wrześniowej sztandar towarzyszył pułkowi w walce. 19 września pułk w szyku konnym uderzał w kierunku na Wólkę Węglową. Galopujący za dowódcą pułku poczet sztandarowy znalazł się w ogniu nieprzyjacielskiej artylerii. Ciężko ranny sztandarowy upuścił sztandar. Znalazł się on na chwilę w rękach niemieckich. Relacje świadków nie są spójne, niemniej jednak niebezpieczeństwo było znaczne. Za uratowanie sztandaru kapral Czech został udekorowany orderem Virtuti Militari. Całe zdarzenie dość dokładnie opisał też włoski korespondent wojenny Mario Appelus.

Po szarży pod Wólką Węglową sztandar przywieziono do Warszawy. Oddzielnie dotarła na Bielany i do Warszawy szarfa chorążego (bandolier). 29 września adiutant pułku odczytał rozkaz gen. Rómmla o kapitulacji. Następnie odczytano rozkaz o odznaczeniach. Po dekoracji przed frontem żołnierzy po raz ostatni przedefilował symbol pułkowy. Adiutant pułku otrzymał rozkaz ukrycia sztandaru. Wtedy odczepiony został płat od drzewca.

Dowódca Armii „Warszawa” gen. Rómmel w rozkazie z 28 września adresowanym do Podolskiej BK stwierdził: […] Stawiam wniosek o najwyższe odznaczenie pułków nadaniem orderu Virtuti Militari na ich sztandary: IV kl. na sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich[22].

Pod koniec września 1939 do domu Józefa i Janiny Narbutowiczów przy ul. Nowogrodzkiej 25/7 zgłosił się por. Malanowski. Przyniósł na przechowanie płat sztandaru, grot (orła) oraz łącze drzewca. W czasie okupacji i powstania warszawskiego sztandar nie doznał uszczerbku. Po powstaniu Narbutowiczowie zostali ewakuowani pod Radomsko. Po powrocie do stolicy w marcu 1945 stwierdzili, że części metalowe ze strychu zniknęły wraz z ich rzeczami osobistymi. Płat sztandaru, tkwiący w materacu w mieszkaniu, pozostał nietknięty.

Po śmierci pani Narbutowicz w 1959 jej syn inż. Romuald Narbutowicz przejął płat sztandaru i przeniósł go do swego mieszkania. Niedługo potem otrzymał list od por. Malanowskiego, który polecił mu przekazać sztandar jego bratu, Janowi Malanowskiemu. Narbutowicz, w myśl wcześniejszych wskazań matki, czuł się zobowiązany oddać sztandar depozytorowi. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem właściwym miejscem dla sztandaru jest Muzeum WP. Jeden z warszawskich „jazłowiaków” dowiedział się wkrótce z listu od kolegi z Anglii, że sztandar znajduje się w Londynie. Spowodowało to liczne protesty krajowych kombatantów.

Papierośnica
Pamiątkowa papierośnica z miniaturką odznaki pułkowej
Wnętrze papierośnicy z dedykacją dla dowódcy pułku

Udało się również wyjaśnić losy grotu z orłem. W muzealnym magazynie wśród dawniejszych, nieprzepisowych sztandarów, zdeponowanych przez pułki przed wojną, natrafiono na nieopisanego orła z liczbą 14 na cokole. Znalazł się on wśród pierwszych powojennych nabytków Muzeum WP, nieopisanych i bez daty wpływu. Okazało się, że orzeł należał od sztandaru bojowego z września 1939. Jego sylwetka jest identyczna, a na piersiach są widoczne nietypowe elementy mocujące krzyż VM[23].

Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49, poz.872 z 13 grudnia 1921. Odznaka przedstawiała krzyż maltański o białych ramionach. W centralnej części odznaki miniatura Krzyża Virtuti Militari. Krzyż nałożony jest na okrągłą, karbowaną oksydowaną tarczę tzw. słońce Podola, na której wypisano litery U oraz J (od ułanów jazłowieckich) oraz data powstania pułku – 1918. Odznaka była wykonywana w wersji żołnierskiej oraz oficerskiej. Wymiary: 46 cm x46 cm[24].

Wersja oficerska – trzyczęściowa wykonana w srebrze, złocona i emaliowana. Na rewersie próba srebra i inicjały wykonawcy[k].

Wersja żołnierska – jednoczęściowa wykonana z tombaku srebrzonego i oksydowanego, bita z głęboką lub płytką kontrą[l].

Na naramiennikach noszono numer pułku 14, cyfry z białego metalu przypinane (ułani) lub haftowane srebrną nicią (oficerowie)

Barwy

ProporczykOpis[25][26][27]
Prop 14pul.pngProporczyk żółty (kanarkowy, bladożółty) z żyłką białą pośrodku
Prop dow 14pul.pngproporczyk dowództwa w 1939
Prop 1szw 14pul.pngproporczyk 1 szwadronu w 1939
Prop 2szw 14pul.pngproporczyk 2 szwadronu w 1939
Prop 3szw 14pul.pngproporczyk 3 szwadronu w 1939
Prop 4szw 14pul.pngproporczyk 4 szwadronu w 1939
Prop 5szwckm 14pul.pngproporczyk 5 szwadronu ckm w 1939
Prop plutlaczn 14pul.pngproporczyk plutonu łączności w 1939
InneOpis
Otok żółty.pngNa czapce rogatywceotok żółty[28]
Spod 3pszw.pngSzasery ciemnogranatowe, lampasy żółte, wypustka żółta (biała)[29]
Lap ul IIRP.png„Łapka” (do 1921[m]) – karmazynowa[n]
Żurawiejki
Hej dziewczęta w górę kiecki,
jedzie ułan jazłowiecki.
Lance do boju, szable w dłoń
bolszewika goń, goń, goń!
A „Czternasty” spod Odessy
przywiózł złota pełne kiesy.
Lance do boju...
Zawadiacko głowę nosi
i do szarży sam się prosi.
Lance do boju...
Mamałygi pełne niecki
zjada ułan jazłowiecki
Lance do boju...
Figura Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej
Modlitwa

Powstała Modlitwa Ułana Jazłowieckiego, określana też jako Pieśń do Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej, którą stworzył w 1927 por. Władysław Nowacki, który 8 grudnia tego roku w uroczystość Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny osobiście udał się do Jazłowca, przekazując tam swój utwór i składając u stóp figury Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej lancę wraz z proporczykiem pułku[31]. Tekst modlitwy[31]:

Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani,
Co krwią spłynęła wśród wojen pożogi,
Do Cię swego modły zanosim, Ułani,
Odwróć, ach odwróć, o odwróć los srogi!
I by radosna była jak uśmiech dziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
Spraw, by zasiadła sławna i potężna,
Między narody królując wspaniale,
By się rozeszła sława jej oręża,
Spraw to, o Pani, spraw to ku swej chwale!
By zło jak nawała rozprysło – turecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!
By pod jej rządów wspaniałym ramieniem,
Zakwitły miłość i spokój jak w niebie,
Daj, by ułana ostatnim westchnieniem,
Było móc polec, polec w jej potrzebie!
Aby jej strzała nie tknęła zdradziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka!

Mjr Władysław Nowacki poległ w wojnie obronnej 1939[31].

Jazłowieccy ułani

Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 – I zastępca dowódcy)
 • mjr kaw. Kazimierz Duchnowski (1924[36])
 • ppłk kaw. Stanisław Józef Rabiński (do 5 V 1927 → p.o. dowódcy 20 puł)
 • ppłk kaw. Konstanty Abłamowicz (23 V 1927 – 1928 → dowódca 11 puł)
 • ppłk dypl. kaw. Władysław Płonka (X 1935 – VIII 1937 → dowódca 22 puł.)
 • mjr dypl. Antoni Grudziński (VII – VIII 1939)
 • ppłk Zygmunt Mikołaj Ważyński (IX 1939)
II zastępcy dowódcy pułku – kwatermistrzowie
 • mjr kaw. Karol Wiernicki (1939[37])
Żołnierz 14 pułk ułanów jazłowieckich,1937

Pułk w składzie PSZ na Zachodzie

Po kampanii wrześniowej 14 pułk ułanów został odtworzony w kwietniu 1940 roku we Francji jako III batalion im. Ułanów Jazłowieckich w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji ponownie odtworzony w Wielkiej Brytanii jako I Batalion Strzelców im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich 1 Brygady Strzelców, od 8 października 1940 znów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Pułk w składzie Armii Krajowej

Zgodnie z tzw. planem OSZ (odtwarzania sił zbrojnych) w Okręgu Lwów AK organizowano zawiązki przedwojennych oddziałów DOK VI, w tym także 14 pułku Ułanów Jazłowieckich, docelowo jako jednostki zmotoryzowanej, w praktyce – pieszej. Początkowo wiosną 1944 r. uformowano 1, 2 i 3 pluton w Dzielnicy Lwów-Wschód (rejon lasów winnickich). Tak powstały oddziały leśne 14 pułku ułanów. Liczyły one pierwotnie 32 żołnierzy AK, którzy z powodu dekonspiracji musieli opuścić Lwów. Wkrótce dołączyli do nich ochotnicy z okolic miasta, a także Polacy wcieleni do armii niemieckiej, którym udało się zdezerterować.

Dowódcą mianowano por Andrzeja Adama de Myszkę Chołoniewskiego a jego zastępca został kapitan Dragan Sotirovič ps. „Draża”, oficer przedwojennej armii Królestwa Jugosławii, który zbiegł z niewoli niemieckiej i dzięki polskiemu podziemiu ukrywał się we Lwowie W maju 1944 oddziały leśne 14 pułku liczyły już około 100 żołnierzy. Ważnym zadaniem ułanów była obrona mieszkańców podlwowskich wsi przed napaścią Ukraińskiej Powstańczej Armii, realizującej plan depolonizacji Małopolski Wschodniej poprzez czystki etniczne. Ze zbliżaniem się frontu oddziały AK rozpoczęły przygotowania do Akcji „Burza”. W lipcu 14 pułk ułanów miał już 6 szwadronów, w trzy w stadium organizacji. Razem liczył 827 żołnierzy uzbrojonych w 7 rkm, 17 pm, 246 kbk, 130 pistoletów, 745 granatów ręcznych i 6 granatników przeciwpancernych.

Ułani jazłowieccy wzięli udział w kilkudniowych walkach o Lwów (22 – 27 lipca 1944). Po zajęciu miasta sowieci rozbroili i aresztowali tysiące żołnierzy lwowskiej AK. Wśród zatrzymanych był także ranny kpt. Draża Sotirovič, świeżo odznaczony przez dowództwo AK Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Zdołał on jednak uciec i dołączyć do tych ułanów, którzy uniknęli niewoli.

Resztki pułku ukryły się w okolicach Brzozowa, skąd część ludzi z kpt. Drażą przeszła wiosną 1945 na Dolny Śląsk, a stamtąd do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Pozostali żołnierze 14 pułku walczyli z sowietami. 26 czerwca 1945, po ostatnim starciu pod Domaradzem oddział został rozwiązany.

Żołnierze 14 pułku ułanów - ofiary zbrodni katyńskiej

Biogramy zamordowanych oficerów znajdują się na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego[38]

Nazwisko i imięstopieńzawódmiejsce pracy przed mobilizacjązamordowany
Gutteter Tadeusz Edward[39]podporucznik rezerwyurzędnikPKO we LwowieCharków
Parniewski Władysław[40]rotmistrz rezerwychemikKatyń
Sołtysik Stanisław Józef[41]podporucznik rezerwylekarz weterynariirejonowy lekarz w RychwałdzieCharków
Urbanowicz Feliksporucznik rezerwyinżynierkamieniołomy w Janowej DolinieULK
Wielopolski Janpodporucznik rezerwyziemianinULK

Kultywowanie tradycji

Odznaka 6 BKPanc

Od 1995 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywował 1 batalion czołgów 6 Brygady Kawalerii Pancernej ze Stargardu.

9 stycznia 2008 roku 2 batalion 12 Brygady Zmechanizowanej został utożsamiony z 14 pułkiem Ułanów Jazłowieckich

Od 1991 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywuje 14 Drużyna Harcerska z Sochaczewa. W sztandarze drużyny zaszyte są fragmenty Sztandaru Pułkowego.

Uwagi

 1. W dzień Niepokolanego Poczęcia NMP[1].
 2. W rocznicę szarży pod Jazłowcem[1].
 3. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 12–17 – Pułk otrzymał zadanie: Z brzaskiem dnia 11 lipca rozbić nieprzyjaciela zebranego pod Jazłowcem, poczem umocnić się na wzgórzach między rzekami Strypą a Dżuryn. Drobiazgowy opis bitwy, wymieniający parę miejscowości pod Jazłowcem, nie wspomina o obronie klasztoru.
 4. „Zarys Historji Wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich” (patrz bibliografia) str. 19 – Podczas chwilowego wypoczynku w Wiazowcu nadszedł rozkaz Naczelnego Wodza (z dnia 12 sierpnia 1919 roku), którego mocą pułk otrzymał numer „czternasty” oraz nazwę pułku „jazłowieckiego” za chlubny i zwycięski bój w dniach 11 – 13 lipca 1919 roku”. Pułk przebywał w Wiazowcu do 11 września 1919 r.
 5. Skibiński 1937 ↓, s. 8 podaje, że w rzeczywistości był to najzwyczajniejszy liniowy szwadron.
 6. Na podstawie metryki urodzenia i książeczki wojskowej wystawionej przez PKU Kielce minister spraw wojskowych sprostował imię i nazwisko odznaczonego orderem wojennym Virtuti Militari V klasy nr 4345 st. uł. Kazimierza Kuźmy na jego rodowe nazwisko i imię „Kuźmiński Kazimierz Zachariasz”[12].
 7. Na wstędze widnieje wyszyty złotymi nićmi napis: WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO W KAMPANII 1939 R.
 8. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[16].
 9. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[16].
 10. Mjr dypl. kaw. Jerzy Falkowski urodził się 13 stycznia 1899 roku. Poległ 20 września 1939 roku pod Hołoskiem. W czasie kampanii wrześniowej był oficerem sztabu Grupy Operacyjnej Kawalerii Nr 1. Tymczasowy wykaz poległych w czasie kampanii jesiennej 1939 r. w Polsce, dodatek do nr 9 Bellony, Londyn, wrzesień 1941, s. 5.
 11. Wykonawcą odznaki pułkowej był Jan Kindler z Warszawy → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 12. Znane są dwie wersje odznaki żołnierskiej → Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187188.
 13. W 1921 roku przywrócono barwne proporczyki w broniach jezdnych.
 14. Karmazynowe patki ułanów (zamiast proporczyków) nawiązywały do dawnych barw mundurów i wyłogów tych formacji od XVIII wieku po 1831[30].

Przypisy

 1. a b Filipow i Wróblewski 1992 ↓, s. 23.
 2. Tuliński 2020 ↓, s. 948.
 3. a b Odziemkowski 2004 ↓, s. 284.
 4. Czaykowski 1928 ↓, s. 31.
 5. Skibiński 1937 ↓, s. 8.
 6. Czaykowski 1928 ↓, s. 32.
 7. Skibiński 1937 ↓, s. 9.
 8. Nowak 2010 ↓, s. 184.
 9. Czaykowski 1928 ↓, s. 39-40.
 10. Księga Jazdy Polskiej 1938 ↓, s. 406-424.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 26 stycznia 1922 roku, s. 6-7.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 28 czerwca 1930 roku, s. 266.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 77 z 11 sierpnia 1924, s. 442.
 14. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Fond 392, sprawa 19, październik 1930.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 698–699.
 16. a b Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 17. Smaczny 1989 ↓, s. 176-179.
 18. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77
 19. Polak 1986 ↓, s. 253-254.
 20. Bauer i Polak 1983 ↓, s. 493-494.
 21. Satora 1990 ↓, s. 212.
 22. Satora 1990 ↓, s. 221.
 23. Satora 1990 ↓, s. 223.
 24. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 187–188.
 25. Dz. Rozk. MSWojsk. nr 27 z 3 sierpnia 1920 roku, poz.636
 26. Dz. Rozk. MSWojsk. nr 22 z 4 sierpnia 1927 roku, poz.268
 27. Smaczny 1989 ↓, s. 382.
 28. Dz. Rozk. MSWojsk. nr nr 6 z 24 lutego 1928 roku, poz.66
 29. Smaczny 1989 ↓, s. 377.
 30. Żygulski (jun.) 1988 ↓, s. 116.
 31. a b c Kuniczak 1966 ↓, s. 25.
 32. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 125.
 33. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 128.
 34. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 23 grudnia 1931 roku, s. 415.
 35. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 236.
 36. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 567.
 37. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 698.
 38. Księgi Cmentarne – biogramy oficerów.
 39. Księgi Cmentarne – wpis 5331.
 40. Księgi Cmentarne – wpis 2744.
 41. Księgi Cmentarne – wpis 7387.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flag of Poland (1927–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Podolska BK w 1938.jpg
Podolska BK w 1938
Bitwa kamionka 1920.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Walki w rejonie Kamionki Strumiłowej (10 - 14 siernia 1920)
Odznaka 14 puł - replika.jpg
Odznaka 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Replika w stosunku do wzoru odznaki zatwierdzonej w Dz. Rozk. MSWojsk. nr 49, poz. 872 z 13 grudnia 1921 roku.
Ag virtuti.jpg
Srebrny krzyż Virtuti militari
Prop plutlaczn 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk plutonu łączności 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
14puj 3.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Tereny działań bojowych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939 r
14puj 1.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Tereny działań bojowych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w latach 1919 - 1920
Prop 1szw 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk 1 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
Pomnik ku czci poległych żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie NAC 1-W-1405-1.jpg
Pomnik ku czci poległych żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie - warta przed pomnikiem; lipiec 1933. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-W-1405-1
Prop dow 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk dowództwa 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
Oficerowie i podoficerowie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich 1921 NAC 1-W-1404.jpg
Oficerowie i podoficerowie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich - fotografia grupowa; 1921 r. W drugim rzędzie siedzą od lewej: NN, plut. Władysław Gwoździński, wachm. Bronisław Gadzin, ppor. Witold Czaykowski, mjr Albert Wielopolski (d-ca pułku), płk Konstanty Plisowski (d-ca brygady), chor. Bronisław Małek, plut. Strzelbicki. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-W-1404
Prop 5szwckm 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk 5 szwadronu ckm 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
Prop 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Barwy - proporczyk 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
Papierośnica - miniaturka odznaki.jpg
Autor: Kaszpiroski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Awers pamiątkowej papierośnicy podarowanej dowódcy Pułku na zakończenie służby przez jego kadrę oficerską. Na awersie widoczna miniaturka odznaki pułkowej. 1935 rok.
Otok żółty.png
Otok żółty na czapkę
Walki polsko-ukraińskie szwadron karabinów maszynowych nad Strypą 14 puł NAC 1-H-363-2.jpg
Walki polsko-ukraińskie: szwadron karabinów maszynowych (14 pułk ułanów) przechodzi przez rzekę Strypę; 1919 r. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-H-363-2
Warszawa 14 Pulk Ulanow Jazlowieckich 1939 defense memorial stone 2010-07.jpg
Autor: Happa, Licencja: CC BY 3.0
Kamień poświęcony pamięci walk obronnych w 1939 r. przez Oddział Wydzielony 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich broniących Czerniakowa i Sadyby
Jazłowiec.jpg
Autor: Foto-Plastyka Lwów, 1937, Licencja: CC BY-SA 4.0
Żołnierz, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Napis na rewersie: "Drogiej mej Mamie i Siostrze daję siebie i swoją podobiznę Puides (Pnides), 21 II 1937" Pieczątka: FOTO-PLASTYKA L W Ó W
Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaki pułkowej 14 puł NAC 1-A-1391.jpg
Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaki pułkowej przez delegację 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Warszawie 7 czerwca 1933. Prezydent Ignacy Mościcki (w środku) z członkami delegacji 14 puł. Członkowie delegacji od lewej: rtm. Skarbek, rtm. Jerzy Strużyński, ppłk Andrzej Kunachowicz (d-ca pułku), por. Gwidon Salomon. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-A-1391
POL Kielpin ulani jaz cemetery.jpg
Autor: Hiuppo, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pomnik ku czci ułanów jazłowieckich poległych 19.09.1939 w szarży pod Wólką Węglową. Kopia pomnika z koszar z Jazłowca z lat 30.ych.
Sztandar 14 pul.JPG
Autor: Kerim44, Licencja: CC BY-SA 4.0
eksponaty Muzeum im. Sikorskiego w Londynie. Sztandar 14 pułku ułanów jazłowieckich
Virgin Mary of Jazłowiec statue.jpg
Figura Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej
Prop 4szw 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk 4 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
Papierośnica - dedykacja.jpg
Autor: Kaszpiroski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Wnętrze papierośnicy zawierające dedykację dla jednego z dowódców Pułku - płk A. Kunachowicza. 1935 rok.
Prop 3szw 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk 3 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939
Odzn 6 BKPanc.jpg
Autor: Kerim44, Licencja: CC BY-SA 4.0
Odznaka 6 BPanc ze Stargardu Szczecińskiego
Bitwa kropiwna 1920.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bitwa pod Kropiwną (20 czerwca 1920)
Lap ul IIRP.png
Łapka ułanów na kołnierz kurtki - II RP
Rocznica bitwy pod Racławicami - 14 puł. podczas uroczystości we Lwowie NAC 1-P-3063.jpg
Rocznica bitwy pod Racławicami - uroczystości we Lwowie; 26 kwietnia 1927. 14 pułk Ułanów Jazłowieckich podczas uroczystości. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-P-3063
Bitwa komarow 1920.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bitwa pod Komarowem - 1920-08-31
POL Dabrowa monument.jpg
Autor: Hiuppo, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pomnik w Łomiankach-Dąbrowie Leśnej upamiętniający szarżę pod Wólką Węglową w 1939, kompanię młodzieżową i uczestników powstania warszawskiego
Komarow pomn.jpg
Komarów-Osada - pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem 31 sierpnia 1920; przed kościołem par. pw. Św. Trójcy
Jazlowiec Uhlans stone01.jpg
Autor: Tomasz Kuran aka Meteor2017, Licencja: CC BY 2.5
Kamień Ułanów Jazłowieckich w Kampinoskim Parku Narodowym. Napis na kamieniu:
Spod 3pszw.png
Kolor spodni, lampasów i wypustki - 3 Pułku Szwoleżerów (1935) - II RP
Bitwa zoltance 1920.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bitwa pod Żółtańcami (19 sierpnie1920)
Bitwa pod brodami 1920.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bitwa pod Brodami 29.07-03.08-1920
Prop 2szw 14pul.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Proporczyk 2 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w 1939