Achaz

Achaz
‏אָחָז‎
Ilustracja
Portret Achaza w Promptuarii Iconum Insigniorum
Występowanie

2 Księga Królewska,
2 Księga Kronik

Rodzina
Ojciec

Jotam

Dzieci

Ezechiasz

Achaz (hebr. ‏אָחָז‎, skrócona forma imienia Joachaz: „oby Jahwe uchwycił”) − król Judy w latach ok. 734728 p.n.e. (daty sporne), współrządził od 735 lub wcześniej.

Był synem Jotama. Po śmierci ojca został królem. Wyznawał religię kananejską (pogańską) i „nawet syna swego przeprowadził przez ogień”.

Achaz został pokonany, kiedy Królestwo Izraela i Syria podczas wojny syro-efraimskiej przeprowadziły wspólny atak na Judę. Odrzucając radę proroka Izajasza, zwrócił się o pomoc do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera III i tak stał się mu poddanym. Po jego śmierci rządy objął jego syn Ezechiasz.

Jego żoną była Abbijja.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Ahaz.jpg
Ahaz was king of Judah, and the son and successor of Jotham.