Albedo

Wartość procentowa odbijanego światła słonecznego na Ziemi w różnych warunkach

Albedo (łac. białość) – parametr fotometryczny określający zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię[1][2]. Pojęcie to do fizyki wprowadził Johann Heinrich Lambert[3].

Definicja

Współczynnik albedo jest równy stosunkowi ilości promieniowania odbitego do padającego.

gdzie:

  • – albedo,
  • – promieniowanie odbite,
  • – promieniowanie padające.

Współczynnik albedo jest wielkością bezwymiarową o wartości w zakresie 0 -1. Wartość współczynnika równa 1 oznacza, że całość padającego na ciało promieniowania jest odbijana. Wartość 0 oznacza, że ciało nie odbija promieniowania.

Astronomia

W astronomii określa się albedo płaskie, odpowiadające odbiciu od płaskiej powierzchni, oraz albedo sferyczne określające współczynnik odbicia dla całej półkuli ciała niebieskiego[1]. Planety Układu Słonecznego mają albedo od 0,142 (Merkury[4]) do 0,67 (Wenus[5]). Albedo Ziemi wynosi 0,367[6]. W Układzie Słonecznym obiektem odbijającym najwięcej padającego na niego światła słonecznego jest Enceladus, księżyc Saturna, którego albedo wynosi aż 0,99.

Albedo Ziemi

Odbijalność Ziemi nie jest wielkością stałą i jednakową w każdym miejscu Ziemi. Wartość podana powyżej (A = 0,367) to wielkość uśredniona dla całej powierzchni i czasu. Odbijalność promieniowania słonecznego od Ziemi zależy między innymi od rodzaju podłoża, od pokrywy chmur, obecności pokrywy śnieżnej, obecności i stanu roślinności (pory roku). Ze względu na obecność lądolodów oraz pokrywy lodowej na morzach, w dużych szerokościach geograficznych albedo jest zatem znacznie większe niż w szerokości okołorównikowej. Zmiana ziemskiego albedo i efekt cieplarniany są często uważane za podstawy możliwych zmian klimatu. Do pewnych celów pojęcie albedo jako odbijalności całego promieniowania słonecznego uśrednionego po wszystkich możliwych kątach padania nie jest wystarczające i wprowadza się jego precyzyjniejsze definicje.

Albedo może również zależeć od kąta, pod jakim promienie słoneczne padają na powierzchnię. Przykładem zależności współczynnika odbicia od kierunku jest refleks słońca.

Albedo wybranych powierzchni

Rodzaj powierzchniAlbedo %
Śnieg zleżały40 – 70
Śnieg świeży75 – 95
Lód morski36 – 50
Tundra15 – 20
Preria12 – 13
Sawanna (pora sucha)25 – 30
Sawanna (pora deszczowa)15 – 20
Pustynia kamienista28 – 38
Pustynia piaszczysta25 – 30
Wrzosowisko10 – 12
Łąka zielona10 – 20
Las dębowy18
Las jodłowy10
Pole uprawne15 – 25
Pole bawełny20 – 22
Pole ryżowe12
Las sosnowy14
Las iglasty10 – 20
Buraki cukrowe18
Ziemniaki19
Gleba szara sucha25 – 30
Gleba szara wilgotna10 -20
Piasek rzeczny43
Piasek wydmowy20 – 45
Glina sucha23
Glina wilgotna16
Lita skała12 – 15
Granit29 – 31
Beton suchy17 – 27
Czarna nawierzchnia dróg5 – 10
Obszar zurbanizowany15 – 25
Gleba czarna wilgotna8
Gleba czarna sucha25 – 30
Trawa zielona26
Trawa wyschnięta19
Las liściasty10 – 20

Przypisy

  1. a b „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa PWN 1973 t. 1 s. 75.
  2. Jan Flis: Terminy geograficzne. Wyd. V (zmienione). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. ISBN 83-02-04531-4.
  3. Andrzej Kajetan Wróblewski. Dziwak wśród akademików. „Wiedza i Życie”. Czerwiec 2020 nr 6 (1026), s. 71. Warszawa: Prószyński Media. ISSN 0137-8929. 
  4. David R. Williams: Mercury Fact Sheet (ang.). NASA, 2014-05-09. [dostęp 2015-07-20].
  5. David R. Williams: Venus Fact Sheet (ang.). NASA, 2014-05-09. [dostęp 2015-07-20].
  6. David R. Williams: Earth Fact Sheet (ang.). NASA, 2013-07-01. [dostęp 2015-07-20].

Media użyte na tej stronie

Albedo-e hg.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Wereon (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5

Albedo - Percentage of reflected sun light in relation to the various surface conditions of the earth.

Vector version of original by Hannes Grobe, who released it under the Creative Commons BY-SA licence.