Anna Cienciała

Anna Maria Cienciała
Data i miejsce urodzenia

8 listopada 1929
Gdańsk, Wolne Miasto Gdańsk

Data i miejsce śmierci

24 grudnia 2014
Fort Lauderdale, Floryda, USA

Przyczyna śmierci

zapalenie płuc

Zawód, zajęcie

historyk

Odznaczenia
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP Odznaka Honorowa „Bene Merito”

Anna Maria Cienciała (ur. 8 listopada 1929 w Wolnym Mieście Gdańsku, zm. 24 grudnia 2014 w Fort Lauderdale)[1] – amerykańska i polska historyk.

Życiorys

Uczyła się w Polsce i we Francji, ale najdłużej w Anglii. Studiowała w Liverpoolu, a także w Montrealu na McGill University. Doktorat obroniła w 1962 roku w Indiana University w Bloomington. Następnie wykładała na uniwersytetach w Ottawie, Toronto i najdłużej (aż do przejścia na emeryturę w 2002) na University of Kansas. Członkini wielu towarzystw naukowych w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. Członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie[2].

W październiku 2013 r. „w uznaniu zasług podejmowanych na rzecz wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej” została przez ministra spraw zagranicznych uhonorowana odznaką Bene Merito[3]. W maju 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej[4][3].

Wybrane publikacje

Książki

 • (redakcja) American contributions to the Seventh International Congress of Slavists, Warsaw, August 21-27, 1973, t.3: History, ed. by Anna Cienciala, The Hague: Mouton 1973.
 • (współautor Tytus Komarnicki), From Versailles to Locarno. Keys to Polish foreign policy, 1919-25, Lawrence: Univ. Press of Kansas 1984. Recenzje: Andrzej Ajnenkiel, "Acta Poloniae Historica" 57 (1988), s. 271-278.
 • (redakcja) Katyń. A crime without punishment, ed. by Anna M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva, Wojciech Materski, documents transl. by Marian Schwartz with Anna M. Cienciała and Maia A. Kipp, New Haven - London: Yale University Press 2007.
 • Poland and the Western powers 1938-1939. A study in the interpendence of Eastern and Western Europe, London: Routledge and Kegan Paul - Toronto: Univ. of Toronto Press 1968.
 • (redakcja) Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1932 [i.e. 1939]. Na podstawie tekstów min. Józefa Becka, oprac. Anna M. Cienciała, Paryż: Instytut Literacki 1990. Recenzje: Edward D. Wynot Jr., "Polish Reviw" 38 (1993), No 2, s. 225-226.
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w ocenach historyków, red. nauk. i wstęp Anna Maria Cienciała, Piotr Wandycz, Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 2003. Recenzje: Wojciech Materski, "Dzieje Najnowsze" 36 (2004), z. 2, s. 242-245.

Artykuły

 • Polityka brytyjska wobec odrodzenia Polski, "Zeszyty Historyczne" (1969), z 16, s. 72.
 • Wspomnienie o Domanie Rogoyskim (1903-1987) oraz dwa przyczynki historyczne, "Zeszyty Historyczne" (1988), z 84, s. 167-171.
 • The Question of the Polish - Soviet Frontier in 1939-1940. The Litauer Memorandum and Sikorski's Proposals for Re-establishing Polish-Soviet Relations, "Polish Review" 33 (1988), z. 3, s.295-323.
 • Jak doszło do internowania Rządu RP w Rumunii - we wrześniu 1939 r, "Niepodległość" 22 (1989), s.18-65, sum. s. 259-260.
 • Poland in French and British Foreign Policy in 1939: Determination to Fight, or Avoid War? [w:] Poland between the Wars 1918-1939. A Collection of Papers and Discussions from the Conference "Poland between the Wars: 1918-1939" held in Bloomington, Indiana February 21-23, 1985, ed. Timothy Wiles, Bloomington: Indiana Univ.-Polish Studies Center 1989.
 • Polska w polityce Wielkiej Brytanii w przededniu wybuchu II wojny światowej, "Kwartalnik Historyczny" 97 (1990), nr 1/2, s. 71-104.
 • Czy los ministra Józefa Becka był przesądzony? Działalność wrogów i przyjaciół (Cz. I: X 1939-VI 1944), "Niepodległość" 23 (1990), s. 17-53, sum. s. 253.
 • Czy los ministra Becka był przesądzony? Działalność wrogów i przyjaciół. (Cz. 2: VI. 1940-VI. 1944), "Niepodległość" 24 (1991), s. 23-42, sum. s. 253. Adnotacja: Cz. 1. 23 (1990).
 • Foundations of Polish-American Scholarships: Karol Wachtl, "Polish American Studies" 50 (1993), z. 1, s. 51-73.
 • Józef Piłsudski w anglo-amerykańskich informatorach i podręcznikach historycznych po drugiej wojnie światowej [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1994.
 • Great Britain and Poland Before and After Yalta (1943-1945). A Reassessment, "Polish Review" 40 (1995), z. 3, s. 281-313. Adnotacja: Sprost.: Taż. Tamże z. 4 s. 503-504.
 • General Sikorski and the Conclusion of the Polish-Soviet Agreement of July 30, 1941: A Reassessment, "Polish Review" 41 (1996), z. 4, s. 401-434.
 • New Light on Oskar Lange as an Intermediary between Roosevelt and Stalin in Attempts to Create a New Polish Government (January-November 1944), "Acta Poloniae Historica" 73 (1995), s. 89-134.
 • Generał Sikorski a rewizja granicy ryskiej: koncepcje powojennej granicy polsko-sowieckiej, listopad 1939 - maj 1942 roku [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku . Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. Michał Pułaski, Kraków: Wyd. Uniw. Jagiell. 1997, s. 127-141.
 • Zasada samostanowienia narodowego a pojęcie interesów żywotnych w polityce brytyjskiej wobec Gdańska i Pomorza w latach 1917-1939 [w:] Gdańsk i Pomorze w XX wieku . Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Mikosowi z okazji 70. rocznicy Jego urodzin, pod red. Marka Andrzejewskiego, Gdańsk: Wyd. Uniw. Gdańskiego 1997, s. 269-282.
 • Wolne Miasto Gdańsk w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1933-1938 [w:] Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich, pod red. Marka Andrzejewskiego, Warszawa: Fundacja im. Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta - Volumen 1998, s. 93-132.
 • Die Freie Stadt Danzig in der Politik Grossbritanniens 1933-1938 [w:] Danzig, sein Platz in Vergangenheit und Gegenwart, Hrsg. von Udo Arnold, Warschau-Lţneburg: Volumen - Norddt. Kulturwerk 1998 [druk.:1999], s. 103-146.
 • Polityka brytyjska wobec odrodzenia Polski, 1914-1918 [w:] Zaolzie w świetle faktów i dokumentów oraz oczach obcych: 1918-1945. Cz. 1, Bazylea: Jan Pyszko 1998, s. 31-57.
 • Wspomnienie o Domanie Rogoyskim (1903-1987) [w:] Zaolzie w świetle faktów i dokumentów oraz oczach obcych: 1918-1945. Cz. 1, Bazylea: Jan Pyszko 1998, s. 143-147
 • The Munich Crisis of 1938. Plan and Strategy in Warsaw in the Context of the Western Appeasement of Germany [W:] The Munich Crisis, 1938 . Prelude to World War II, London 1999, s. 48-81.
 • The Polish government's policy on the Polish-Soviet frontier in World War II as viewed by American, British and Canadian Historians, "Polish Review" 46 (2001), z. 1, s. 3-26.

Przypisy

 1. JMS, Zmarła profesor Anna Cienciała, dziennik.com, 26 grudnia 2014 [dostęp 2014-12-29] (pol.).
 2. Wybór członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Ojczyźnie s. 72. docplayer.pl. [dostęp 2016-10-09].
 3. a b Ministerstwo Spraw Zagranicznych Biuro Rzecznika Prasowego, Zmarła profesor Anna Cienciała, msz.gov.pl, 29 grudnia 2014 [dostęp 2014-12-29] (pol.).
 4. M.P. z 2014 r. poz. 753

Bibliografia

 • Michał Kozłowski, Anna Maria Cienciała (8 XI 1929-24 XII 2014), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 13 (2015), z. 1, s. 267-270 [1].
 • Mieczysław Nurek, Anna Maria Cienciała jako świadek i badacz dziejów najnowszych [w:] Gdańsk - Gdynia - Europa - Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Annie Cienciale, pod red. Marka Andrzejewskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, s. 10-17.
 • Jacek Tebinka, Bibliografia prac Anny Cienciały za lata 1953-2000 [w:] Gdańsk - Gdynia - Europa - Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Annie Cienciale, pod red. Marka Andrzejewskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, s. 18-38.
 • Piotr Semków, Operacja "Stypendystka". Służba bezpieczeństwa a kwerenda archiwalna Profesor Anny Cienciały w Gdańsku, "Niepodległość" 53/54 (2002/2003), s. 317-323.
 • Biogram [w:] Złota Księga Nauk Humanistycznych, Polski Instytut Biograficzny, Mastermedia 2013, s. 49.
 • Wywiad: Aleksandra Ziolkowska-Boehm, O polityce zagranicznej II RP i o Katyniu
 • pożegnalne artykuły [2]

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

POL Order Zaslugi RP kl2 BAR.svg
Autor: KarlHeintz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Baretka Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
POL Odznaka Honorowa Bene Merito BAR.svg
Baretka Odznaki Honorowej "Bene Merito".