Antoni Tajduś

Antoni Tajduś
Data i miejsce urodzenia

16 lutego 1949
Tymbark

Zawód, zajęcie

inżynier, nauczyciel akademicki

Tytuł naukowy

profesor nauk technicznych

Alma Mater

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Stanowisko

rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2005–2012)

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Złota Odznaka honorowa „Zasłużony dla górnictwa PRL”

Antoni Józef Tajduś (ur. 16 lutego 1949 w Tymbarku) – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej, w latach 2005–2012 rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013–2016.

Życiorys

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. Ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalnością budowa zakładów górniczych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977[1]. Habilitował się w zakresie nauk technicznych na AGH w 1990 w oparciu o rozprawę pt. Utrzymywanie wyrobisk korytarzowych w świetle wpływu czasu na naprężenia, odkształcenia i strefy zniszczenia w górotworze. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych[2].

Od 1973 zatrudniony na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmował stanowiska asystenta (1973–1978), adiunkta (1978–1990), profesora nadzwyczajnego (1990–2003), a w 2003 został profesorem zwyczajnym[1]. W 2005 został wybrany na rektora tej uczelni[1], funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do 2012.

Specjalizuje się w mechanice skał i gruntów, budownictwie podziemnym, zastosowaniu metod numerycznych w mechanice skał i gruntów oraz w energetyce[2][3]. Opracował dziewięć patentów (z czego cztery zostały wdrożone) oraz około 250 prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Ponadto był współwykonawcą 15 grantów, z czego kierował pięcioma[3]. W trakcie swojej pracy naukowej wypromował dziewięciu doktorów, recenzował również kilkanaście przewodów doktorskich i habilitacyjnych[3].

Powoływany w skład rad nadzorczych przedsiębiorstw branży energetycznej i górniczej[1]. W latach 2008–2015 był przewodniczącym rady nadzorczej koncernu energetycznego Tauron[4][5].

Jest ojcem Krzysztofa Tajdusia[6].

Członkostwo

Antoni Tajduś uzyskiwał członkostwo w różnych organizacjach i instytucjach naukowych oraz gremiach doradczych, takich jak[1][2][3]:

Odznaczenia i wyróżnienia

W 2011, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej, został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[11]. W 1996 został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi[12].

Otrzymał także złotą odznakę honorową „Zasłużony dla górnictwa”, wyróżnienie „Małopolanin Roku 2009”, Małopolską Nagrodę Gospodarczą oraz Naukowego Oskara za działalność naukową i organizacyjno-menedżerską. Uhonorowany tytułami doktora honoris causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego na Ukrainie (2002), Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (2013)[13] oraz tytułem profesora honorowego Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropetrowsku[3]. Przez Politechnikę Śląską został uhonorowany dwukrotnie w 2010 tytułem profesora honorowego[3], a następnie w 2015 tytułem doktora honoris causa[14]. Godność doktora honoris causa nadały mu również Uniwersytet w Miszkolcu (2013), Politechnika Lubelska (2016) oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2017)[15].

Przypisy

 1. a b c d e Antoni Tajduś. tauron-pe.pl. [dostęp 2015-03-31].
 2. a b c Prof. dr hab. inż. Antoni Józef Tajduś, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-03-31].
 3. a b c d e f Antoni Tajduś. nbi.com.pl. [dostęp 2015-04-02].
 4. Antoni Tajduś: Przewodniczący Rady Nadzorczej. tauron-pe.pl. [dostęp 2015-03-31].
 5. Raport bieżący nr 21/2015. tauron.pl, 7 sierpnia 2015. [dostęp 2015-08-15].
 6. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2007 (dodatek CD).
 7. Prof. Tajduś na czele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. gazeta.pl, 22 lutego 2013. [dostęp 2015-03-31].
 8. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w nowym składzie. ncbr.gov.pl, 3 grudnia 2012. [dostęp 2015-03-31].
 9. Zmiana składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. nauka.gov.pl, 14 czerwca 2013. [dostęp 2015-03-31].
 10. Lista członków Akademii Inżynierskiej w Polsce. Akademia Inżynierska w Polsce. [dostęp 2015-05-12].
 11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2011 r. nr 111, poz. 1131).
 12. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1996 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 1997 r. nr 14, poz. 129).
 13. Doktorzy honoris causa. tu.kielce.pl. [dostęp 2015-03-31].
 14. Doktorzy HC. polsl.pl. [dostęp 2016-06-08].
 15. Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. up.krakow.pl. [dostęp 2017-10-27].

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

POL Złota Odznaka Za Zasługi dla Górnictwa BAR.png
Baretka Złotej Odznaki "Za Zasługi dla Górnictwa" (1984-2001).