Argument perycentrum

Kątowe elementy orbitalne orbity keplerowskiej

Argument perycentrum (ω) – jeden z parametrów (elementów) orbity służących do opisu położenia orbity ciała w przestrzeni. Określa orientację orbity w jej płaszczyźnie. Jest to kąt pozycyjny mierzony w płaszczyźnie orbity między kierunkami od ciała centralnego do węzła wstępującego i do perycentrum. Kąt ω liczony jest w kierunku ruchu ciała opisywanego po orbicie[1].

W przypadku ciała obiegającego Słońce kąt ten nazywany jest argumentem peryhelium, natomiast w przypadku orbity geocentrycznej argumentem perygeum.

Zobacz też

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Orbit1 pl.svg
Autor: Lasunncty
translation: Blackfish, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rysunek wyjaśniający pojęcia związane z orbitą ciała niebieskiego