Arkulf

Arkulf
Arculfe
Kraj działania

Francja

Data urodzenia

VII w.

Data śmierci

VII w.?

Biskup
Okres sprawowania

VII w.

Wyznanie

chrześcijaństwo

Sakra biskupia

??

Rzut bazyliki Grobu Świętego z VII wieku – rycina z De Locis Sanctis

Arkulf (także Arkulf z Perigeux) – biskup żyjący w VII wieku n.e. pochodzący z Périgueux w Galii[1][2], lub – według innych źródeł – z Niemiec, a w Périgueux pełniący funkcję biskupa[3].

Pamięć o nim zachowała się jedynie dzięki spisanym przez Adamnana[4], opata klasztoru w Hy na wyspie Iona „Opowieściom biskupa Arkulfa” (De Locis Sanctis), będących relacją z kilkumiesięcznej pielgrzymki Arkulfa do Palestyny, którą odbył pomiędzy rokiem 660[1][2] (lub 679[5]) a 687. Opisy Arkulfa dostarczają wielu szczegółów dotyczących funkcjonowania starożytnego Kościoła i ówczesnej architektury sakralnej w Ziemi Świętej[1][2]. Odwiedził i opisał Judeę, Samarię, Galileę i Damaszek, a później także rzekę Nil i wyspy Liparyjskie. W podróży wykonał rysunki rzutów kościołów: Świętego Grobu i na górze Syjon w Jerozolimie, oraz Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej, a także studni Jakuba w Sychem[3]. Najwięcej uwagi poświęcił Jerozolimie[1][2].

Relacja z podróży Arkulfa została wykorzystana przez Bedę Czcigodnego do napisania dzieła Liber de locis sanctis[2]. Beda zamieścił krótką wzmiankę na ten temat także w „Historia ecclesiastica gentis Anglorum[3].

Przypisy

  1. a b c d Adamnan z Hy: The pilgrimage of Arculfus in the Holy Land (Opowieść biskupa Arkulfa). Londyn: 1895.
  2. a b c d e Adamnan z Hy: Opowieść biskupa Arkulfa [w: Do Ziemi Świętej: najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w. (wybór, wstęp, wprowadzenie i oprac. Piotr Iwaszkiewicz)]. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010, seria: Ojcowie Żywi t. 13, s. 237-273. ISBN 978-83-7505-183-4.
  3. a b c Arculf, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2013-12-22] (ang.).
  4. Aurelius Mertens: Who was a Christian in the Holy Land?. www.christusrex.org. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (ang.).
  5. Jerome Murphy-O’Connor: Keys to Jerusalem: Collected Essays. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 336. ISBN 978-0-19-964202-1.

Media użyte na tej stronie

Rotunda, Adomanan de locis santis.jpg
plan of the cherch of the holy sepulchre from Adomanàn's de locis santis, 9th century. Vienna, Österreichisches national bibliothek, codex 458, f. 4v.