Armenia

Republika Armenii
Հայաստանի Հանրապետություն
Hajastani Hanrapetutjun
Flaga
Herb Armenii
FlagaHerb
Dewiza: (orm.) Մեկ Ազգ, Մեկ Մշակույթ
trb. Mek Azg, Mek Mszakujt’

(Jeden Naród, Jedna Kultura)
Hymn:
Մեր Հայրենիք
trb. Mer Hajrenik

(Nasza Ojczyzna)
Położenie Armenii
Język urzędowy

ormiański[1]

Stolica

Erywań

Ustrój polityczny

republika

Głowa państwa

prezydent Wahagn Chaczaturian

Szef rządu

premier Nikol Paszinian

Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe


29 800[2] km²
1400 km² (4,7%)

Liczba ludności (2021)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne


2 963 900[3]
101,5 osób/km²
Ormianie (98,1%)
Jazydzi (1,2%)
Rosjanie (0,4%)
inni (0,3%)[4][5]

PKB (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


11,6 mld[6] USD
3861[6] USD

PKB (PSN) (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


28,3 mld[6] dolarów międzynar.
9456[6] dolarów międzynar.

Waluta

dram (AMD)

Niepodległość

od ZSRR
21 września 1991

Religia dominująca

chrześcijaństwo

Strefa czasowa

UTC +4

Kod ISO 3166

AM

Domena internetowa

.am

Kod samochodowy

AM

Kod samolotowy

EK

Kod telefoniczny

+374

Mapa Armenii

Armenia (orm. ՀայաստանHajastạn, wymowa), Republika Armenii (orm. Հայաստանի Հանրապետություն – Hajastani Hanrapetut’jun) – państwo śródlądowe na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym. Najstarsze państwo chrześcijańskie na świecie[7]. Armenia graniczy od północy z Gruzją, od południa z Iranem i z azerską eksklawą Nachiczewan[8], od wschodu z Azerbejdżanem, od zachodu z Turcją. Niepodległość uzyskała w 1991 roku w związku z rozpadem ZSRR. Stolicą Armenii jest obecnie Erywań, który jest też największym miastem w kraju. Od 1991 roku Armenia należy do Wspólnoty Niepodległych Państw, a od 2015 roku do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Pochodzenie nazwy

Nazwa Armenii używana w niemal wszystkich językach pochodzi od perskiej nazwy Armanestân i Arman znalezionych w staroperskich inskrypcjach. Nazwa ta z kolei pochodzi od nazwy jednej z graniczących z Persją prowincji państwa Urartu, leżącej na terenie historycznych ormiańskich ziem, która z kolei została tak nazwana z uwagi na fakt, iż znaczną część jej populacji w owym czasie (ok. poł I tys. p.n.e.) stanowili Aramejczycy. Zgodnie ze średniowieczną europejską etymologią słowo Armen może odnosić się do starożytnej półlegendarnej postaci Arama, sławnego ze swych dzielnych czynów. Irańczycy używają nazwy „Armeni”.

Sami Ormianie określają się mianem Hajer (orm. Հայեր), a swój kraj – Hajastan (orm. Հայաստան). Pochodzenie tej nazwy jest nieznane. Sufiks –stan z języka perskiego znaczy „kraj”, zatem Hajastan to kraj Hajów, czyli Ormian, jednak nie jest jasne, od czego pochodzi nazwa narodu. Popularne teorie, wywodzące się z etymologii ludowej, jakie powstały po przyjęciu chrześcijaństwa przez Ormian, nazwę tę wywodzą oni od imienia postaci Haika (orm. Հայք) – syna biblijnego Togarmy, wnuka Gomera, prawnuka Jafeta i praprawnuka Noego, którego uważano za protoplastę narodu ormiańskiego. Zgodnie z tą ludową etymologią to na jego cześć Ormianie nazwali się Hajami, a kraj Haik lub Hajastan. W rzeczywistości nazwa kraju pochodzi prawdopodobnie od nazwy starożytnego państwa, znanego z kronik hetyckich pod nazwą Hajasa-Azzi lub Hajasa (orm. Հայասա), leżącego na terenie historycznej Armenii, a którego mieszkańcy mogli być przodkami Ormian.

Geografia

Armenia zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Armeńskiej. Około 90% kraju leży na wysokości ponad 1000 m n.p.m., największym wzniesieniem jest wygasły wulkan Aragac (4090 m n.p.m.). Jest to obszar aktywny sejsmicznie, ostatnie silne wstrząsy miały miejsce w 1988 i 1993 r. W rowie tektonicznym na wysokości 1900 m n.p.m. znajduje się największe na Kaukazie jezioro Sewan (powierzchnia 1240 km kwadratowych, a głębokość do 83 metrów). W południowo-zachodniej części kraju rozciąga się śródgórska kotlina Araracka, osiągająca wysokość 850–1000 m n.p.m. Najdłuższa rzeka Armenii Araks w swym środkowym biegu wyznacza granicę z Turcją i Iranem. Kraj bez dostępu do morza. Na równinach i przedwzgórzach Armenii panuje klimat podzwrotnikowy suchy o cechach kontynentalnych, z krótkimi, mroźnymi zimami i gorącymi latami. Średnia temperatura stycznia wynosi –3 °C,a lipca od 24 °C do 26 °C. Roczna suma opadów waha się od 200 do 500 mm. Na wyżej położonych obszarach panuje klimat umiarkowany, a na wysokości ponad 2000 m n.p.m. – chłodny górski. Średnia roczna suma opadów przekracza tu 800 mm.

Historia

Ormianie swoje pochodzenie wywodzą od Hajka, prawnuka Noego (syn Togarma, syna Gomera, syna Jafeta), którego arka osiadła na górach Ararat (leżącej w dzisiejszej Turcji). Nazwa Armenia ma pochodzić od imienia ormiańskiego przywódcy Arama. W rzeczywistości Ormianie przywędrowali na teren Armenii już w czasach historycznych, z północy, przez Kaukaz albo przez Bałkany i Anatolię, po czym zasiedlili południowy Kaukaz i całą wschodnią połowę Azji Mniejszej. Armenia właściwa obejmuje nie tylko dzisiejszą Republikę Armenii, lecz również tereny dzisiejszej wschodniej Turcji (Wyżynę Armeńską) po górny Eufrat i wschodni kraniec gór Taurus, północną Mezopotamię (między jeziorami Urmia i Wan) oraz zachodni Azerbejdżan (ściślej – jego część leżącą w dzisiejszym Iranie).

Między XI a VII w. p.n.e. na terenach współczesnej Armenii istniało potężne królestwo Urartu, które zostało rozbite przez Scytów. W roku 782 p.n.e. wzniesione zostało miasto Erywań. W VI w. p.n.e. Armenię zajęli Persowie, a w 331 p.n.e. Aleksander Wielki. Armenia pozostawała pod władzą państw diadochów aż do 190 p.n.e. W I w. p.n.e. za panowania króla Tigranesa II z dynastii Artaksydów Armenia stała się najpotężniejszym państwem Azji Mniejszej, sięgającym od Morza Kaspijskiego do Śródziemnego i od Mezopotamii po Kaukaz.

Po śmierci Tigranesa III Armenia utraciła mocarstwowy status, odgrywała jednak istotną rolę w rywalizacji między Rzymem a Partami.

Dzięki działalności św. Grzegorza Oświeciciela już w 301 (12 lat przed tym, gdy Konstantyn I Wielki zniósł prześladowania chrześcijan w Rzymie[9]) król Armenii Tiridates III ustanowił chrześcijaństwo religią państwową, co czyni Armenię najstarszym chrześcijańskim państwem świata[10]. W 406 ormiański mnich Mesrop Masztoc stworzył od podstaw alfabet ormiański, co przyczyniło się do bujnego rozwoju kultury. Po upadku królestwa armeńskiego w 428 zachodnia część Armenii znalazła się pod panowaniem Bizancjum, a wschodnia – Persji. Perski ucisk narodowy i religijny (próba narzucenia mazdaizmu) doprowadził do wybuchu w 451 powstania w obronie wiary i narodowości, które choć militarnie zakończyło się klęską (Bitwa pod Awarajr z 26 maja 451 roku), stłumione przez znacznie liczniejszych Persów, to jednak zmusiło ich do nadania Armenii szerokiej autonomii.

Mapa ukazuje lokalizację Armenii Małej

Z powodu wojny z Persami Kościół Ormiański nie mógł uczestniczyć w soborze chalcedońskim w 451 roku. Wskutek przekłamań i różnic językowych, a także machinacji politycznych Bizancjum, Ormianie odrzucili w roku 554 na synodzie w Dwinie postanowienia tego soboru potępiające monofizytyzm, tym samym odłączając się od Kościoła Powszechnego. W VII wieku Armenia została podbita przez Arabów i pozostawała pod ich panowaniem aż do 884 roku. Od 885 do 1045 istniało kolejne niepodległe ormiańskie królestwo (Ani), podbite przez Bizancjum. W 1071 Armenia została podbita przez Turków.

W Cylicji na wybrzeżu Morza Śródziemnego powstało wówczas w 1080 roku stworzone przez uchodźców Królestwo Małej Armenii, sprzymierzone z krzyżowcami aż do czasu swego upadku w 1375 roku. Aż do XIX wieku praktycznie cała Armenia znalazła się pod panowaniem muzułmańskich Turków osmańskich, jednak Ormianie zdołali zachować swą religijną i narodową tożsamość, zaś ormiańscy uchodźcy wnieśli istotny wkład do kultury europejskiej. Ormianie systematycznie emigrowali z terenów zajętych przez Turków i Persów, w wyniku czego przeważająca większość Ormian mieszka dziś poza właściwą Armenią – w diasporze rozsianej po całym świecie.

W kolejnych wojnach w latach 1813 i 1828 Imperium Rosyjskie zdobyło na Imperium Osmańskim i Persji wschodnią Armenię, co znacznie poprawiło sytuację Ormian. W latach 1895 i 1915 władze tureckie przeprowadziły na ziemiach zachodniej Armenii dwie fale czystek etnicznych (ludobójstwa) znane dziś pod nazwą rzezi Ormian. W ich toku wymordowano 1–1,5 mln Ormian[11]. Po rewolucji październikowej w Rosji na Armenię z zachodu i wschodu napadli Turcy. Po ich przegranej w I wojnie światowej, w 1918 proklamowano utworzenie Demokratycznej Republiki Armenii. W 1920 roku Turcja zajęła większość jej terytorium, bolszewicy wcielili pozostałą część do Związku Radzieckiego, zaś ormiańska elita padła ofiarą stalinowskich czystek. Utworzono wówczas Armeńską SRR, która 12 marca 1922 weszła w skład Zakaukaskiej Republiki Radzieckiej i pozostała w niej do 5 grudnia 1936 roku.

Po II wojnie światowej nastąpił wzrost gospodarczy i Armenia stała się najbogatszą spośród republik ZSRR. W latach 1975–1986 za granicą działała organizacja terrorystyczna ASALA, stworzona przez diasporę ormiańską. Celem jej było wzięcie odwetu na Turcji za dokonaną rzeź Ormian z czasów I wojny światowej. Za rządów Gorbaczowa odżył spór z Azerbejdżańską SRR o Górski Karabach („Arcach”) – zamieszkany głównie przez Ormian obwód autonomiczny leżący na terenie Azerbejdżanu. Wskutek tego Turcja i Azerbejdżan nałożyły na Armenię blokadę gospodarczą. Sytuację gospodarczą dodatkowo pogorszyło w 1988 silne trzęsienie ziemi, które zniszczyło miasto Giumri oraz zmusiło władze do zamknięcia elektrowni atomowej Mecamor. W lipcu 1990 Armenia ogłosiła niepodległość, potwierdzoną w referendum 21 września 1991. Wkrótce potem stoczyła wojnę z Azerbejdżanem w obronie ormiańskiej ludności Górskiego Karabachu, tymczasowo zakończoną korzystnym dla niej zawieszeniem broni w 1994 roku. Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 735 z 29 stycznia 1992 roku Armenia została członkiem ONZ[12].

W 1998 prezydentem został Robert Koczarian, wywodzący się z Górskiego Karabachu. Wybory parlamentarne w 1999 wygrał opozycyjny wobec prezydenta blok „Jedność”. Po zabójstwie Wazgena Sarkisjana, premierem został Aram Sarkisjan. W 2000 zastąpił go Andranik Markarian.

W 2001 Armenia stała się pełnoprawnym członkiem Rady Europy. W 2005 w wyniku referendum przyjęto nowelizację konstytucji, zmieniającą ustrój polityczny Armenii z prezydenckiego na semiprezydencki. 3 września 2013 prezydent Armenii Serż Sarkisjan wycofał się z parafowania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie[13].

Siły zbrojne

Armenia dysponuje dwoma rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi oraz siłami powietrznymi. Uzbrojenie sił lądowych Armenii składało się w 2014 roku z: 229 czołgów, 636 opancerzonych pojazdów bojowych, 38 dział samobieżnych, 150 zestawów artylerii holowanej oraz 150 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ormiańskie siły powietrzne posiadały w 2014 roku uzbrojenie w postaci: 11 samolotów bojowych, 18 samolotów transportowych, 12 samolotów szkolno-bojowych, 42 śmigłowców, w tym 15 śmigłowców szturmowych.

Wojska armeńskie w 2014 roku liczyły 44,8 tys. żołnierzy zawodowych oraz 170,9 tys. rezerwistów[14].

Ustrój polityczny

Obowiązująca konstytucja została przyjęta w referendum ogólnokrajowym 5 lipca 1995. Jej nowelizacja została zatwierdzona w innym referendum, przeprowadzonym 6 grudnia 2015. Poprawki dotyczyły m.in. zmiany trybu wyboru prezydenta i długości jego kadencji, kompetencji rządu i kompozycji Zgromadzenia Narodowego.

Głową państwa jest prezydent, wybierany przez parlament na 7-letnią kadencję, bez możliwości reelekcji. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego o 5-letniej kadencji – 105 deputowanych jest wybieranych w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z premierem, powoływanym przez prezydenta.

Przed nowelizacją, prezydent był wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję z możliwością jednej reelekcji. Zgromadzenie Narodowe liczyło 131 deputowanych, wybieranych na okres 4 lat. Pierwsze wybory parlamentarne przeprowadzone na podstawie nowych przepisów, odbyły się 2 kwietnia 2017 i zakończyły zwycięstwem rządzącej Republikańskiej Partii Armenii, która uzyskała 49,17% głosów.

Podział administracyjny

Prowincje Armenii

Kraj podzielony jest na 10 prowincji (marzer, orm. մարզեր, l.poj. – marz, orm. մարզ) i jedno miasto wydzielone:

 1. Aragacotn
 2. Ararat
 3. Armawir
 4. Gegharkunik
 5. Kotajk
 6. Lorri
 7. Szirak
 8. Sjunik
 9. Tawusz
 10. Wajoc Dzor
 11. Erywań (stolica)

Miasta

10 najludniejszych miast Armenii:

Demografia

W 2016 Armenię zamieszkuje 3.026.000 ludzi: 95,97% Ormian; 1,19% Kurdów; 0,5% Azerów, 0,36% Rosjan, 0,09% Asyryjczyków; 0,04% Ukraińców; poza tym: Gruzini, Grecy, Białorusini, Żydzi, Bałkarzy, Tatarzy, Mordwini i inni. 95% obywateli deklaruje przynależność do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego (ogólnie chrześcijanie stanowią 99% społeczeństwa, w tym członkowie innych Kościołów ormiańskich). W wyniku wojny opuściło Armenię około 200 tys. Azerów, przybyło zaś 260 tys. ormiańskich uchodźców z Azerbejdżanu. Z powodów historycznych większość Ormian mieszka poza granicami kraju, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Europie Zachodniej i Ameryce, zaś z powodu złej sytuacji gospodarczej trwa silna emigracja. W latach 1991–2001 wyjechało z Armenii ok. 800 tys. Ormian.

Demografia Armeńskiej SRR i Armenii na podstawie spisów z lat 1926–2001
Grupa
etniczna
spis 19261spis 1939²spis 1959³spis 19704spis 19795spis 19896spis 2001
Populacja%Populacja%Populacja%Populacja%Populacja%Populacja%Populacja%
Ormianie743 57184,8%1 061 99782,8%1 551 61088,0%2 208 32788,6%2 724 97589,7%3 083 61693,3%3 145 35497,9%
Kurdowie12 2371,4%20 4811,6%25 6271,5%37,4861,5%50 8221,7%56 1271,7%40 6201,3%
Rosjanie19 5482,2%51 4644,0%56 4643,2%66 1082,7%70 3362,3%51 5551,6%14 6600,5%
Asyryjczycy22150,3%32800,3%43260,2%55440,2%61830,2%59630,2%34090,1%
Ukraińcy22860,3%54960,4%55930,3%83900,3%89000,3%83410,3%16330,1%
Grecy29800,3%41810,3%49760,3%56900,2%56530,2%46500,1%11760%
Żydzi3350%5120%10240.1%1,0470%9590%7200%6000%
Azerowie76 8708,7%130 89610,2%107 7486,1%148 1895,9%160 8415,3%84 8602,6%
Inni17 6832,0%40310,3%56670,3%11 0920,4%85900,3%89440,3%46400,1%
Suma881 2901 282 3381 763 0482 491 8733 037 2593 304 7763 213 011
1 Źródło:[1]. ² Źródło:[2]. ³ Źródło:[3]. 4 Źródło:[4]. 5 Źródło:[5]. 6 Źródło:[6].

Gospodarka

Sytuacja gospodarcza w Armenii stopniowo się poprawia, co oznacza, że nie jest też zła jak na standardy europejskie. Kraj pozostaje pod wpływem blokady gospodarczej ze strony Azerbejdżanu i Turcji, a granice z tymi państwami pozostają zamknięte. Jedynymi otwartymi granicami pozostają granice z Gruzją i Iranem. W 1994 roku rząd przy wsparciu MFW, rozpoczął ambitny program liberalizacji gospodarki, który od 1995 przyniósł wzrost gospodarczy i członkostwo w WTO. Armenia zdołała sprywatyzować większość małych i średnich przedsiębiorstw, ograniczyć inflację oraz ustabilizować walutę. Brak energii elektrycznej i paliw został rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie elektrowni atomowej w Mecamor, co pozwoliło krajowi zostać eksporterem energii elektrycznej, ale niestety powoduje naciski ze strony Unii Europejskiej. Rolnictwo jest niedoinwestowane, oparte na przestarzałej technice, wskutek czego kraj nie jest samowystarczalny żywnościowo. Uprawia się głównie zboża, herbatę, winorośl i tytoń. Sektor tych usług wytwarza tylko 20% PKB. Gospodarka Armenii nadal pozostaje blisko związana z Rosją. Pomoc dla kraju płynie głównie z diaspory.

Emisja gazów cieplarnianych

Emisja równoważnika dwutlenku węgla z terenu Armeńskiej SRR wyniosła w 1990 roku 24,128 Mt, z czego 20,699 Mt stanowił dwutlenek węgla. W przeliczeniu na mieszkańca emisja wyniosła wówczas 5,85 t dwutlenku węgla, a w przeliczeniu na 1000 dolarów PKB 1563 kg. Głównym źródłem emisji była wówczas energetyka i emisja z budynków. Po rozpadzie ZSRR emisje w republice gwałtownie spadły, a od połowy lat 90. powoli rosły, nie osiągając jednak poziomu z roku 1992, a od połowy pierwszej dekady XXI są podobne do emisji w roku 1993. W 2018 emisja dwutlenku węgla pochodzenia kopalnego wyniosła 5,788 Mt, a w przeliczeniu na mieszkańca 1,972 t i w przeliczeniu na 1000 dolarów PKB 214 kg[15].

Religia

Katedra św. Grzegorza Oświeciciela w Erywaniu – największa świątynia w Armenii

Struktura religijna kraju w 2010 roku według Operation World[16]:

Turystyka

W 2015 roku kraj ten odwiedziło 1,192 mln turystów (1% mniej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie 936 mln dolarów[17].

Święta państwowe

Święta państwowe
DataPolska nazwa
1 styczniaNowy Rok
6 styczniaBoże Narodzenie/Epifania
28 styczniaDzień Wojska
7 kwietniaDzień Macierzyństwa i Piękności
zgodnie z kalendarzem gregoriańskim[18]Wielkanoc
24 kwietniaDzień Pamięci Zagłady (Rzezi Ormian)
9 majaDzień Zwycięstwa
28 majaDzień Pierwszej Republiki
5 lipcaDzień Konstytucji
21 wrześniaŚwięto Niepodległości
7 grudniaDzień Pamięci Trzęsienia Ziemi (w Giumri)

Przypisy

 1. Konstytucja Armenii, art. 20 [dostęp 2021-10-18].
 2. The World Factbook. [dostęp 2009-01-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (19 lipca 2010)]. (ang.).
 3. Statystyki, armstat.am [dostęp 2021-10-18].
 4. Mniejszości etniczne w Armenii (PDF), hra.am [dostęp 2021-10-18] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-16].
 5. Mniejszości etniczne w Armenii. Krótka informacja, mincult.am [dostęp 2021-10-18].
 6. a b c d Dane dotyczące PKB na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2017: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, April 2018. [dostęp 2018-04-17]. (ang.).
 7. Armenian Apostolic Church, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2020-08-11] (ang.).
 8. Joel Mokyr, Oxford University Press, The Oxford encyclopedia of economic history, Oxford ; New York: Oxford University Press, 2003, ISBN 978-0-19-510507-0 [dostęp 2021-10-18].
 9. Jest to data tradycyjna – ostatnie badania wskazują, że mogło to być w 313 lub 314 r. (K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, ISBN 83-88857-34-7).
 10. Praca zbiorowa pod redakcja Aleksandra Krawczuka, 2005, Wielka Historia Świata Tom 3 Świat okresu cywilizacji klasycznych, s. 418, Oficyna Wydawnicza FOGRA, ISBN 83-85719-84-9.
 11. Dariusz Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa: Wyd. TRIO, 2000, ISBN 83-85660-95-X, OCLC 830211464.
 12. Security Council Resolution 735 - UNSCR, unscr.com [dostęp 2022-02-15].
 13. Grzegorz Górny, Armenia, Wydawnictwo AA Kraków, 2016 rok, ISBN 978-83-7864-948-9, s. 93.
 14. 2017 Armenia Military Strength [dostęp 2017-11-13] (ang.).
 15. Armenia, [w:] F. Monforti-Ferrario i inni, Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries. 2019 report – Study [pdf], Luksemburg: Publications Office of the European Union, 2019, s. 45, DOI10.2760/687800, ISBN 978-92-76-11100-9 (ang.).
 16. Armenia. Operation World, 2010. [dostęp 2016-12-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-25)].
 17. UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition. UNWTO, 2016. s. 8. [dostęp 2016-10-04]. (ang.).
 18. KALENDARZ KOŚCIELNY ORMIAN POLSKICH. [dostęp 2016-04-18]. (pol.).

Linki zewnętrzne

Wikiatlas Wikimedia Atlas: Armenia – wikiatlas z mapami w Wikimedia Commons

Media użyte na tej stronie

WTO members and observers.svg
Map of World Trade Organization members and observers.
 
Members
 
Members, dually represented by the European Union
 
Observers
 
Non-members
OSCE logo.svg
To jest logo: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – organizacja międzynarodowa
Armenia Garni side.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.0 de
Armenian Empire.png
(c) I, Aivazovsky, CC-BY-SA-3.0
Map of Tigranes the Great's Armenian Empire (c. 80 BC)
ArmeniaNumbered.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
OSCE members and partners.svg
Autor:
This file was made by User:Sven
Nuvola apps locale.svg
Translation

If this image contains text, it can be translated easily into your language. If you need help, contact me

SemiPD-icon.svg
Flexible licenses

If you want to use this picture with another license than stated below, contact me

Nuvola apps email.png
Contact the author

If you need a really fast answer, mail me. If you need only a fast answer, write me here.

, Licencja: CC BY-SA 4.0
Organization for Security and Co-operation in Europe members and partners
 
OSCE participating States
 
Partners for Co-operation
Audio Armenia.ogg
Hayastan (Armenia)
Kohrvirab.jpg
(c) I, MrAndrew47, CC-BY-SA-3.0
Khor Virap Monastary in Armenia with Mount Ararat in the Background. Taken with a Canon 30D and Canon 100mm f/2.8 USM lens.
Flag of the Armenian Soviet Socialist Republic.svg
Flag of the Armenian Soviet Socialist Republic
Emblem of the Armenian SSR.svg
Emblem of the Armenian SSR vectorized
Council of Europe.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Church of the Intercession of the Holy Mother of God1.jpg
Autor: Armen Manukov, Licencja: CC BY-SA 3.0
This is a photo of a monument in Armenia identified by the ID
Karabakh movement demonstration at Yerevan Opera square (3).jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Yerevan demonstration on theater square. Summer-1988.
Mer Hayrenik instrumental.ogg

Armenian national anthem performed by the U.S. Navy Band.

Armenia (orthographic projection).svg
Orthographic Projection Map of Armenia
Am-map1.png
Armenia map