Armia Zbawienia

Armia Zbawienia
The Salvation Army
Ilustracja
Sztandar Armii Zbawienia
Dewiza: Blood and Fire
(Krwią i ogniem)
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Metodyzm
Ustrój kościelny

paramilitarny

Prądy teologiczne

Ruch uświęceniowy

Nurty pobożnościowe

Ewangelikalizm

Siedziba

Londyn, Wielka Brytania

Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika

Brian Peddle
generał Armii Zbawienia

Zasięg geograficzny

ogólnoświatowy

Członkostwo

Alians Ewangeliczny w RP (oddział polski)

Mapa rozwoju Armii Zbawienia na świecie
Mapa
Strona internetowa
Flaga Armii Zbawienia
Międzynarodowa Kwatera Główna Armii Zbawienia w Londynie
The William Booth Memorial Training College, Denmark Hill, Londyn: College Szkoleniowy dla Oficerów Armii Zbawienia w Wielkiej Brytanii
Parada Armii Zbawienia na ulicach Oxfordu
Działalność Armii Zbawienia w Japonii

Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) – międzynarodowe chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, metodystycznym i uświęceniowym, oraz międzynarodowa organizacja dobroczynna zorganizowana w sposób hierarchiczny na podobieństwo organizacji militarnych. Obecnie działa w 128 państwach na świecie.

Armia Zbawienia jako zjawisko religijne określana jest mianem salwacjonizmu (od angielskiego słowa salvationism). Wyznanie znane jest z szerokiej i intensywnej działalności charytatywnej.

W Polsce zarejestrowana jest w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych pod nazwą Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej[1][2].

Historia i rozwój

Założycielem Armii Zbawienia był pastor metodystyczny William Booth (1829–1912), który uznał, że jego misją jest głoszenie Ewangelii nie w kościołach, ale na ulicach Londynu, zwłaszcza bezdomnym i żebrakom. W tym celu wspólnie z żoną Catherine powołał w 1865 Misję Chrześcijańską Wschodniego Londynu, którą w 1878 przemianował na Armię Zbawienia. Razem z nową nazwą Booth wprowadził nowy styl z mundurami, stopniami wojskowymi oraz sztandarami. Od tego momentu ruch począł się szybko rozwijać i obecnie liczy ponad 28 tysięcy oficerów, 1,8 miliona członków (żołnierzy, adherentów, żołnierzy juniorów), 4,5 miliona wolontariuszy i 112 tysięcy pracowników pracujących w 128 krajach świata oraz prowadzących szpitale, ośrodki dla bezdomnych i uzależnionych, domy starców.

Zwierzchnik Armii Zbawienia Generał André Cox wraz z delegacją tej wspólnoty odbył 12 grudnia 2014 w Watykanie spotkanie z papieżem Franciszkiem, w trakcie którego potwierdzono wolę współpracy Armii Zbawienia i Kościoła katolickiego w zakresie działalności charytatywnej oraz dalszego dialogu ekumenicznego[3].

Międzynarodowe Oświadczenie Misji

Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie jest oparte na Biblii. Jej służba jest motywowana Bożą miłością. Jej misją jest głosić ewangelię Jezusa Chrystusa i zaspokajać ludzkie potrzeby w Jego imieniu, bez dyskryminacji.”[4]

Nauka

Doktrynalnie salwacjonizm wyrasta z tradycji metodystycznej. Jedyną podstawą wiary jest Pismo Święte (zasada Sola scriptura). Armia Zbawienia nie praktykuje rytuałów i sakramentów – ani chrztu, ani Wieczerzy Pańskiej. Każdy z członków Armii Zbawienia, poza akceptacją przywództwa i obowiązku pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej (na zasadzie wolontariatu), zobowiązany jest do przyjęcia zasad wiary i złożenia przysięgi, która zastępuje chrzest. Przysięga zakłada wyznanie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela oraz zobowiązanie do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, modlitwy, służby i studiowania Pisma Świętego. Żołnierze zobowiązują się również do abstynencji od alkoholu, tytoniu, narkotyków, niekorzystania z pornografii oraz wystrzegania się gier hazardowych. Każdy z nich ma obowiązek osobistego głoszenia Królestwa Bożego i konieczności nawrócenia oraz przekazywania części swoich zarobków na potrzeby wspólnoty.

Artykuły Wiary

Główne zasady wiary Armii Zbawienia znane są jako Artykuły Wiary:

 1. Wierzymy, że Pismo Starego i Nowego Testamentu zostało spisane pod Bożym natchnieniem i że tylko ono stanowi Boską podstawę wiary i życia chrześcijańskiego.
 2. Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, nieskończenie doskonały, Stwórca, podtrzymujący wszystko Władca wszechrzeczy i że tylko Jemu należy się uwielbienie.
 3. Wierzymy w trójjedyność Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jedni w istocie, równi w mocy i chwale.
 4. Wierzymy, że w osobie Jezusa Chrystusa są zjednoczone boska i ludzka natura, i dlatego On naprawdę i całkowicie jest Bogiem oraz naprawdę i całkowicie jest człowiekiem.
 5. Wierzymy, że nasi pierwsi rodzice zostali stworzeni w stanie niewinności, ale przez nieposłuszeństwo utracili swoją czystość i szczęście. Przez ich upadek wszyscy ludzie stali się grzesznikami, całkowicie zdeprawowanymi, i jako tacy podlegają sprawiedliwemu gniewowi Boga.
 6. Wierzymy, że Pan, Jezus Chrystus przez swoje cierpienie i śmierć dokonał dzieła pojednania dla całego świata i każdy, kto tego pragnie, może zostać zbawiony.
 7. Wierzymy, że nawrócenie się do Boga (opamiętanie się), wiara w naszego Pana, Jezusa Chrystusa i narodzenie na nowo przez Ducha Świętego są konieczne dla naszego zbawienia.
 8. Wierzymy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę w naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i że każdy kto wierzy, nosi w sobie tego świadectwo.
 9. Wierzymy, że trwanie w stanie zbawienia zależy od ciągłej i posłusznej wiary w Jezusa Chrystusa.
 10. Wierzymy, że przywilejem wszystkich wierzących jest być całkowicie uświęconymi i że cały ich duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 11. Wierzymy w nieśmiertelność duszy, w zmartwychwstanie ciał, w sąd ostateczny przy końcu świata, wieczne szczęście sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych[5].

Armia Zbawienia w Polsce

Armia Zbawienia była obecna w Polsce przed II wojną światową. Jej działalność została wznowiona w 2005 roku. Po ponownym otwarciu pierwszymi miastami, w których Armia Zbawienia zaczęła działać, były Warszawa i Starachowice. Obecnie istnieją Korpusy w Warszawie, Starachowicach i Rzeszowie oraz Placówka Misyjna w Malborku. Co niedzielę odbywają się w nich nabożeństwa, a w inne dni tygodnia spotkania modlitewne i biblijne. Oprócz służby duchowej Armia Zbawienia prowadzi kluby dla dzieci i młodzieży, banki wydawania żywności i placówki pobytu dziennego dla osób bezdomnych[6].

Od kilku lat Armia Zbawienia w Polsce jest zaangażowana w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu, w ramach czego prowadzi Punkty Weryfikacji Ofert Pracy w Warszawie i Malborku[7].

Lista generałów Armii Zbawienia

William Booth, założyciel i pierwszy generał Armii Zbawienia
Lp.Lata kadencjiImię i nazwisko
1.1878–1912William Booth
2.1912–1929Bramwell Booth
3.1929–1934Edward Higgins
4.1934–1939Evangeline Booth
5.1939–1946George Carpenter
6.1946–1954Albert Orsborn
7.1954–1963Wilfred Kitching
8.1963–1969Frederick Couts
9.1969–1974Erick Wickberg
10.1974–1977Clarence Wiseman
11.1977–1981Arnold Brown
12.1981–1986Jarl Wahlström
13.1986–1993Eva Burrows
14.1993–1994Bramwell Tillsley
15.1994–1999Paul Rader
16.1999–2002John Gowans
17.2002–2006John Larsson
18.2006–2011Shaw Clifton
19.2011–2013Linda Bond
20.2013–2018André Cox
21.2018–Brian Peddle

Światowy rozwój Armii Zbawienia[8]

Światowy rozwój Armii Zbawienia (stan na rok 2007)
Ośrodek w Jönköping (Szwecja)
Kwatera Główna w Tokio (Japonia)
Kwatera Główna Sydney (Australia)
Korpus w Ålesund (Norwegia)
Korpus w Ma On Shan (Hongkong)
Korpus w Singapurze
Ośrodek w Warszawie.
RokNowy obszar
1865Anglia
1874Walia
1879Jersey, Szkocja
1880Australia, Irlandia Północna, Stany Zjednoczone
1881Francja
1882Alderney, Kanada, Guernsey, Indie, Szwecja, Szwajcaria
1883Wyspa Man, Nowa Zelandia, Pakistan, Południowa Afryka, Sri Lanka
1884Irlandia, Święta Helena
1886Niemcy, Nowa Fundlandia
1887Dania, Włochy, Jamajka, Holandia
1888Norwegia
1889Belgia, Finlandia
1890Argentyna, Urugwaj
1891Zimbabwe, Zulu
1894Wyspy Alandzkie (do 1950), Hawaje, Indonezja
1895Gibraltar (do 1968), Gujana, Islandia, Japonia
1896Bermudy, Malta (do 1972)
1898Alaska, Barbados
1901Trynidad i Tobago
1902Grenada, Saint Lucia
1903Antigua i Barbuda, Saint Vincent i Grenadyny
1904Panama
1907Kostaryka
1908Korea Południowa
1909Chile
1910Paragwaj, Peru
1913Rosja (do 1923)
1915Belize, Birma
1916Chiny (do 1951), Mozambik, Saint Kitts i Nevis
1917Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
1918Kuba
1919Czechosłowacja (do 1950)
1920Boliwia, Nigeria
1921Kenia
1922Brazylia, Ghana, Zambia
1923Łotwa (do 1939)
1924Wyspy Owcze, Węgry (do 1949)
1926Surinam
1927Austria, Estonia (do 1940), Curaçao (do 1980)
1930Hongkong
1931Bahamy, Uganda
1933Gujana Francuska (do 1952), Tanzania, Jugosławia (do 1948)
1934Algieria (do 1970), Demokratyczna Republika Konga, Mandżukuo (do 1945)
1935Singapur
1936Egipt (do 1949)
1937Kongo, Meksyk, Filipiny
1938Malezja
1950Haiti
1956Papua-Nowa Gwinea
1960Suazi
1962Portoryko
1965Tajwan
1967Malawi
1969Lesotho
1970Bangladesz
1971Portugalia, Hiszpania
1972Wenezuela
1973Fidżi
1976Gwatemala
1978Wyspy Kanaryjskie
1980Gujana Francuska (reaktywowano)
1985Angola, Kolumbia, Ekwador, Wyspy Marshalla
1986Tonga
1988Liberia
1989Salwador, Tajlandia (do 1993)
1990Czechy (reaktywowano), Węgry (reaktywowano), Łotwa (reaktywowano)
1991Rosja (reaktywowano)
1992Białoruś (do 1996), Somalia (do 1995)
1993Gruzja, Ukraina
1994Guam, Mikronezja, Mołdawia
1995Dominikana, Estonia (reaktywowano)
1996Rwanda
1997Botswana
1999Sint Maarten
2000Makau
2004Litwa, Rumunia
2005Falklandy, Polska
2007Grecja, Burundi
2008Namibia, Mali, Kuwejt, Mongolia
2009Nepal
2010Nikaragua, Sierra Leone, Zjednoczone Emiraty Arabskie
2011Togo, Turks i Caicos, Wyspy Salomona
2012Kambodża, Grenlandia
2015Słowacja
2016Madagaskar
2018Burkina Faso, Samoa, Gabon

Przypisy

 1. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-09-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-20)].
 2. Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. - Dane Publiczne, danepubliczne.gov.pl [dostęp 2018-04-16] (pol.).
 3. Pope says Salvationists and Catholics meet at peripheries of society. news.va, 2014-12-12. [dostęp 2014-12-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-14)].
 4. The Salvation Army International - Mission, salvationarmy.org [dostęp 2018-04-16] (ang.).
 5. W co wierzymy – Armia Zbawienia w Polsce, „Armia Zbawienia w Polsce – Armia Zbawienia w Polsce” [dostęp 2018-04-16] (pol.).
 6. O nas – Armia Zbawienia w Polsce, „Armia Zbawienia w Polsce – Armia Zbawienia w Polsce” [dostęp 2018-04-16] [zarchiwizowane z adresu 2018-04-16] (pol.).
 7. Armia Zbawienia przeciw niewolnictwu. [dostęp 2020-10-23]. (pol.).
 8. Countries where the salvation army is officially at work. [dostęp 2018-12-11].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Salvation Army Japan 2006.jpg
Salvation_Army Shinjuku, Tokyo
Armia Zbawienia Warszawa Ząbkowska 2021-12-24 003.jpg
Autor: Leszek Jańczuk, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ośrodek Armii Zbawienia w Warszawie.
Williambooth.jpg
William Booth (1829–1912), founder of Beverley Grimshaw
Kyuuseigun01(kanda,tokyo).JPG
Salvation Army,Japan,Tokyo.Taken by Los688,Dec 2005.
Williamboothcollege.jpg
Autor: User Dbiv on en.wikipedia, Licencja: CC-BY-SA-3.0
William Booth College, Champion Park, London, the London training college for UK officers of the Salvation Army. By Giles Gilbert Scott, 1932. (The illuminated cross is a later addition). Taken by en:User:Dbiv on en:March 25, en:2005.
Lägergården Högaberg.jpg
Frälsningsarméns Scoutförbunds lägergård Högaberg, som ligger utanför Örserum.
The Salvation Army Pasir Panjang Corps, Nov 06.JPG
Autor: User:Sengkang, Licencja: Copyrighted free use
The Salvation Army Pasir Panjang Corps, Singapore.
Frelsesarmeen ålesund.jpg
Autor: By "color line", Licencja: CC BY 2.0
Salvation Army building in Ålesund.