Atanazy (metropolita Moskwy)

Atanazy
Andriej
Metropolita Moskwy
ilustracja
Kraj działaniaRosja
Miejsce urodzeniaPerejasław Zaleski
Data i miejsce śmierci1575
Monaster Czudowski
Metropolita Moskwy
Okres sprawowania1564–1566
Wyznanieprawosławne
KościółRosyjski Kościół Prawosławny
Śluby zakonne1562
Diakonatprzed 1550
Prezbiteratprzed 1550
Nominacja biskupia24 lutego 1564
Chirotonia biskupia5 marca 1564

Atanazy, imię świeckie Andriej (zm. 1575) – metropolita moskiewski i całej Rusi od marca 1564 do maja 1566 r.

Życiorys

Pochodził z Perejasławia Zaleskiego. Był duchowym uczniem świętego mnicha Daniela Perejasławskiego. Przed 1550 ożenił się i został wyświęcony na kapłana, zaś w wymienionym roku mianowano go protopopem soboru Zwiastowania na Kremlu moskiewskim i spowiednikiem cara Iwana IV Groźnego[1].

Brał udział w marszu Iwana Groźnego na Kazań, odprawiając w jego trakcie nabożeństwa w intencji sukcesów wojsk rosyjskich (1552). Według tradycji w drodze został uzdrowiony przed relikwiami św. Aleksandra Newskiego. Po zdobyciu Kazania brał udział w ceremonii położenia kamienia węgielnego pod pierwszą cerkiew w mieście. W 1554 razem z metropolitą moskiewskim Makarym udzielił sakramentu chrztu następcy tronu, Iwanowi Iwanowiczowi[1].

Metropolita moskiewski

Po śmierci żony, w 1562 wstąpił do Monasteru Czudowskiego i przyjął imię mnisze Atanazy. Dwa lata później, na soborze zwołanym po śmierci metropolity Makarego, został 24 lutego wybrany na jego następcę, zaś 5 marca intronizowany[1]. Brał udział w chirotonii biskupiej biskupa kazańskiego Germana[1].

W okresie sprawowania urzędu przez Atanazego metropolita moskiewski przestał brać udział w oficjalnych naradach państwowych z carem. Gdy Iwan Groźny rozpoczął prześladowania bojarów i opuścił Moskwę w 1564, Atanazy bezskutecznie wstawiał się za skazanymi na śmierć członkami potężnych rodów. Wzywał cara, by powstrzymywał się od przelewu krwi. Ostatecznie w 1566, być może wskutek niezgody na politykę opriczniny, Atanazy odszedł z urzędu i zamieszkał w Monasterze Czudowskim[1].

Zmarł w 1575 i został pochowany w klasztorze, w którym spędził ostatnie lata życia[1].

Działalność ikonograficzna i pisarska

Zajmował się odnawianiem starych ikon i pisaniem nowych. W 1555 razem z metropolitą Makarym odnawiał cudotwórczy obraz św. Mikołaja przywieziony do Moskwy z Wiatki (Chłynowa)[1]. Był także autorem Księgi stopni, gdzie w latach 1560/1561–1563 spisywał historię ziem ruskich[2]. Z 1566 pochodzi wzmianka o odnawianiu przez niego Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej[1].

Przypisy

  1. a b c d e f g h Afanasij
  2. Ewa Wierchucka, Rosyjskie biblioteki monastyczne (XI–XVII wiek), „FOLIA BIBLIOLOGICA” 2006/2007, nr 48/19, s. 71.

Media użyte na tej stronie

Facial Chronicle - b.22, p. 176.gif
Лицевой летописный свод "И обновлял икону Николы чудотворца сам Макарий митрополит, ибо был иконному писанию научен, а с ним Андрей, протопоп Благовещенский, со многим желанием и верою, постом и молитвою. От образа же его наиболее чудотворение с верою просящим..."