Aureola

Postaci Jezusa i Maryi z nimbami na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej

Aureola − gloria, świetlisty owal, krąg, otok wokół postaci bóstw i świętych[1].

Jeśli blask otacza całą postać, nazywa się go aureolą lub mandorlą (w kształcie migdała lub owalu). Mandorla służy niekiedy wyrażeniu szczególnie dobitnej manifestacji potęgi Bożej, jak w scenie Przemienienia, Wniebowstąpienia czy Sądu Ostatecznego. Natomiast świetlisty otok wokół głowy postaci o szczególnym znaczeniu duchowym nazywany jest nimbem.

Przypisy

  1. Władysław Kopaliński: aureola. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2011-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].

Media użyte na tej stronie

WiktionaryPl nodesc.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0

The logo for the Polish language Wiktionary without "Wolny, wielojęzyczny Wikisłownik" ("Free, multilingual, Wiktionary")

.