Bar

 • bar – pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych
 • bar – jednostka miary ciśnienia
 • bar – w informatyce, zmienna metasyntaktyczna
 • bar – lokal gastronomiczny
 • bar – mebel gastronomiczny
 • Bar – program telewizyjny typu reality show
  • Bar – polska wersja programu telewizyjnego Bar
 • Bar – herb szlachecki

Miejsca o tej nazwie:

 • Bar – miasto na Ukrainie (obwód winnicki)
 • Bar – wieś na Ukrainie (obwód lwowski)
  • Bar – przystanek kolejowy w pobliżu tej wsi
 • Bar – miasto w Czarnogórze
  • Bar – gmina w Czarnogórze
 • Bar – księstwo Rzeszy we władaniu Francji
 • Bar – miejscowość we Francji
 • Bar – miejscowość w Hiszpanii
 • Bar – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Ardeny, lewy dopływ rzeki Mozy
 • Bar – rzeka na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 • Bar – potok, dopływ Dunajca
 • Bar – nazwa kilku stancji kolejowych

Osoby o imieniu Bar:

Osoby o nazwisku Bar:

Zobacz też

 • BAR

Media użyte na tej stronie

Wikimedia Community Logo.svg
Logo społeczności Wikimedia. Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do większości logotypów związanych z ruchem Wikimedia, to logo nie jest zarejestrowane jako znak towarowy.