Batymetria

Batymetria (gr. βαθύς "głęboki" i μέτρον "miara") – dział hydrologii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych.

Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, sondy: ciśnieniowe, akustyczne i inne. Wyniki pomiarów przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych w postaci izobatizolinii łączących punkty o tej samej głębokości lub w formie przekrojów poprzecznych lub podłużnych.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

MedicineLakeBathymetricMeters20080926.png
A bathymetric map of the lake (in meters) of Medicine Lake, CA
Bathymetric map of Sea of Galilee.jpg
Autor: Faigl.ladislav, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bathymetric map of Sea of Galilee (Lake Kinneret). Depths are in metres.
Bathymetric map of the Baltic Sea-pl.svg
Autor: Oona Räisänen (Mysid), polish version by Szczureq, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa batymetryczna Bałtyku