Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – kapłani katoliccy posiadający święcenia biskupie i sprawujący posługę w Kościele Starokatolickim Mariawitów.

Sukcesja apostolska

Po wyodrębnieniu się w roku 1906 mariawitów z Kościoła rzymskokatolickiego i zorganizowaniu ich w odrębne wyznanie zaistniała konieczność posiadania własnej hierarchii z sukcesją apostolską. Mariawici nawiązali kontakty z Kościołami starokatolickimi z zachodniej Europy zrzeszonymi w Unii Utrechckiej.

Unia Utrechcka została utworzona 24 września 1889 roku, jako związek niezależnych starokatolickich Kościołów. Podstawowym dokumentem doktrynalnym wspólnoty starokatolickiej jest „Deklaracja Utrechcka Biskupów Starokatolickich” określająca, że jej sygnatariusze zachowują: „wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia”.

Deklaracja odrzuca m.in. watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności i uniwersalności jurysdykcji papieża. Członkowie Unii Utrechckiej zachowują starokościelną zasadę św. Wincentego z Lerynu z 430 roku: „Trzymamy się tego co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane”.

Przełożony Związku Mariawitów ks. Jan M. Michał Kowalski wraz z ks. Romanem M. Jakubem Próchniewskim i ks. Leonem M. Andrzejem Gołębiowskim uczestniczyli w Kongresie Starokatolickim odbywającym się 7 września 1909 roku w Wiedniu. Uczestnicy Kongresu, po wysłuchaniu wyjaśnień o religijnych i społecznych zasadach ruchu mariawickiego przyjęli do Unii Kościół mariawicki i postanowili udzielić sakry biskupiej ks. M. Michałowi Kowalskiemu.

Konsekracja ks. M. Michała Kowalskiego na biskupa mariawitów miała miejsce 5 października 1909 roku w zabytkowej starokatolickiej katedrze św. Gertrudy w Utrechcie. Konsekracji dokonał arcybiskup Utrechtu Gerard Gul w asyście holenderskich biskupów: Jakuba van Thiela z Haarlemu i Mikołaja Spita z Deventer oraz biskupa Józefa Demmela z Bonn i biskupa Arnolda Mathewa z Londynu. W uroczystościach uczestniczyła delegacja mariawicka złożona z 6 kapłanów i przedstawiciela świeckiego parafii płockiej.

20 maja 1910 roku odbyła się w Płocku II Generalna Kapituła Kapłanów Mariawitów, na której m.in. postanowiono dokonać konsekracji dwóch nowych biskupów, wybierając jako elektów księży - Romana M. Jakuba Próchniewskiego i Leona M. Andrzeja Gołębiowskiego. Zgodnie ze zwyczajem Kościołów starokatolickich, zawiadomieni o uchwale Kapituły Kapłanów Mariawitów, biskupi starokatoliccy wyrazili zgodę na konsekrację. W sierpniu 1910 roku przybył do Polski biskup Haarlemu Jakub van Thiel wraz z ks. Franciszkiem Kennickiem, późniejszym arcybiskupem Utrechtu, i ks. Henrykiem van Vlijmenem, późniejszym biskupem Haarlemu.

Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów-Maria Włodzimierz Jaworski, Maria Ludwik Jabłoński i Maria Bernard Kubicki

Konsekracja odbyła się 4 września 1910 r. w nowo zbudowanym kościele mariawickim w Łowiczu. Dokonał jej bp Jan M. Michał Kowalski przy współudziale biskupów Gerarda Gula i Jakuba van Thiela. Dokonane akty konsekracji biskupów mariawickich oznaczały więc otrzymanie przez Kościół mariawicki pełnej sukcesji apostolskiej.

Organizacja Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Według obecnie prawnie obowiązującego statutu Kościoła jego władzami są: Synod, Kapituła generalna, Rada Kościoła, Biskup Naczelny, biskup diecezjalny, zebranie parafialne, rada parafialna i proboszcz.

Biskup Naczelny wybierany przez Synod lub Kapitułę Generalną pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Kościoła i reprezentuje Kościół na zewnątrz. Zwierzchnik Kościoła przyjmuje tytuł Biskupa Naczelnego od 1935 roku.

Administracyjnie Kościół Starokatolicki Mariawitów dzieli się na trzy diecezje: warszawsko-płocką z siedzibą w Płocku, śląsko-łódzką z siedzibą w Łodzi i lubelsko-podlaską z siedzibą w Wiśniewie oraz posiada prowincję francuską z siedzibą w Paryżu.

Biskupi mariawiccy

BiskupUrodzonyŚwięcenia kapłańskieSakra biskupiaBiskup NaczelnyZmarłUwagi
Leon Maria Andrzej Gołębiowski11 kwietnia 1867, Spice-Szelugi1891, Płock4 września 1910, Łowicz20 marca 1933w latach 1910–1933 biskup diecezji śląsko-łódzkiej
Jan Maria Michał Kowalski25 grudnia 1871, Latowicz24 kwietnia 1897, Warszawa5 października 1909, Utrecht1906–193526 maja 1942, Hartheimarcybiskup, w latach 1906–1935 zwierzchnik Kościoła
Roman Maria Jakub Próchniewski29 lutego 18724 września 1910, Łowicz1945–195313 lutego 1954, Płock
Warzyniec Maria Franciszek Rostworowski1874, Milejów4 października 19238 maja 1956, Wiśniewbiskup diecezji lubelsko-podlaskiej
Wacław Maria Bartłomiej Przysiecki10 grudnia 187815 sierpnia 1914, Płock4 września 1910, Łowicz1955–195727 stycznia 1961, Płock
Klemens Maria Filip Feldman24 marca 188515 sierpnia 1914, Płock28 marca 19291935–194515 czerwca 1971
Janusz Maria Szymon Bucholc13 marca 1893, Żyrardów191913 kwietnia 193324 maja 1965, PłockW latach 1933–1955 biskup diecezji śląsko-łódzkiej
Stanisław Maria Andrzej Jałosiński4 października 19044 października 195529 lipca 1986biskup diecezji śląsko-łódzkiej
Jan Maria Michał Sitek23 października 19064 października 19571957–196524 listopada 1970
Wacław Maria Innocenty Gołębiowski8 czerwca 191319344 października 19551965–19722 sierpnia 1985
Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski25 października 1931, Leszno19546 sierpnia 1972, Płock1972–19978 sierpnia 1997, Płock
Antoni Maria Roman Nowak16 listopada 1931, Dobra4 października 195820 listopada 198316 listopada 2013W latach 1983–1992 biskup diecezji lubelsko-podlaskiej
Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski2 stycznia 1937, Łęka20 listopada 19831997–2007od 2007 biskup diecezji śląsko-łódzkiej
André Le Bec27 września 19434 listopada 196421 października 1979, Płockod 1992 biskup prowincji francuskiej
Michał Maria Ludwik Jabłoński19 grudnia 1950, Niesułków2 stycznia 1972, Płock10 grudnia 1995, Wiśniew2007–2015w latach 1995–2007 biskup diecezji diecezji śląsko-łódzkiej
od 2007 biskup diecezji lubelsko-podlaskiej
Piotr Maria Bernard Kubicki9 września 1948, Lipka9 grudnia 1984, Płock20 czerwca 2010, Płockbiskup pomocniczy diecezji śląsko-łódzkiej
Marek Maria Karol Babi10 maja 1975, Warszawa6 września 1998, Płock29 sierpnia 2015, Płockod 2015

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Emblemat mariawicki (wersja uproszczona).png
Autor: Ta PNG grafika rastrowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Emblemat mariawicki (wersja uproszczona)
Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.jpg
Autor: Zografos 07, Licencja: CC BY-SA 3.0
Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów-Maria Włodzimierz Jaworski,Maria Ludwik Jabłoński i Maria Bernard Kubicki