Biuro Polityczne KC PZPR

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Biuro Polityczne KC PZPR), „Politbiuro” (ros. Политбюро), było (razem z Sekretariatem KC PZPR) głównym organem kierowniczym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W jego skład wchodziło zwykle od 9 do 15 członków, posiadających pełne prawo głosu, oraz kilku zastępców członka Biura Politycznego, bez pełnego prawa głosu. Wzorowane na podobnym organie KC KPZR było faktycznym ośrodkiem decyzyjnym władz PRL. Tu zapadały kluczowe decyzje polityczne, a członkowie Biura Politycznego nadzorowali powierzone sobie poszczególne ministerstwa i resorty.

Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej 1944–1948

DataCzłonekoddo
sierpień 1944 – grudzień 1945Władysław Gomułkasierpnia 1944
Bolesław Bierutsierpnia 1944
Jakub Bermansierpnia 1944
Hilary Mincsierpnia 1944
Aleksander Zawadzkisierpnia 1944
Marian Spychalskimaja 1945
Roman Zambrowskisierpnia 1945
I Zjazd PPR

6–13 grudnia 1945

Władysław Gomułka12 grudnia 19453 września 1948
Bolesław Bierut12 grudnia 1945
Jakub Berman12 grudnia 1945
Hilary Minc12 grudnia 1945
Aleksander Zawadzki12 grudnia 1945
Marian Spychalski12 grudnia 1945
Roman Zambrowski12 grudnia 1945
Stanisław Radkiewicz12 grudnia 1945
Franciszek Jóźwiak3 września 1948

Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948–1990

DataCzłonekoddo
I Zjazd PZPR

15–22 grudnia 1948

Bolesław Bierut21 grudnia 1948
Jakub Berman21 grudnia 1948
Hilary Minc21 grudnia 1948
Aleksander Zawadzki21 grudnia 1948
Marian Spychalski21 grudnia 19481949
Roman Zambrowski21 grudnia 1948
Franciszek Jóźwiak21 grudnia 1948
Józef Cyrankiewicz21 grudnia 1948
Stanisław Radkiewicz21 grudnia 1948
Adam Rapacki21 grudnia 194817 marca 1954
Henryk Świątkowski21 grudnia 194817 marca 1954
II Zjazd PZPR

10–17 marca 1954

Bolesław Bierut17 marca 195412 marca 1956
Jakub Berman17 marca 19544 maja 1956
Hilary Minc17 marca 195410 października 1956
Aleksander Zawadzki17 marca 1954
Roman Zambrowski17 marca 1954
Franciszek Jóźwiak17 marca 195421 października 1956
Józef Cyrankiewicz17 marca 1954
Stanisław Radkiewicz17 marca 195419 kwietnia, 1956
Edward Ochab17 marca 1954
Konstanty Rokossowski17 marca 195421 października 1956
Zenon Nowak17 marca 195421 października 1956
Franciszek Mazur17 marca 195421 października 1956
Władysław Dworakowski17 marca 195421 października 1956
Adam Rapacki28 lipca 1956
Edward Gierek28 lipca 195621 października 1956
Roman Nowak28 lipca 195621 października 1956
Adam Rapacki (Z)17 marca 195428 lipca 1956
Hilary Chełchowski (Z)17 marca 195421 października 1956
Zmiany

21 października 1956

Władysław Gomułka21 października 1956
Aleksander Zawadzki21 października 1956
Roman Zambrowski21 października 1956
Józef Cyrankiewicz21 października 1956
Edward Ochab21 października 1956
Adam Rapacki21 października 1956
Stefan Jędrychowski21 października 1956
Ignacy Loga-Sowiński21 października 1956
Jerzy Morawski21 października 1956
III Zjazd PZPR

10–19 marca 1959

Władysław Gomułka19 marca 1959
Aleksander Zawadzki19 marca 1959
Roman Zambrowski19 marca 1959lipca 1963
Józef Cyrankiewicz19 marca 1959
Edward Ochab19 marca 1959
Adam Rapacki19 marca 1959
Stefan Jędrychowski19 marca 1959
Ignacy Loga-Sowiński19 marca 1959
Jerzy Morawski19 marca 1959października 1959
Edward Gierek19 marca 1959
Marian Spychalski19 marca 1959
Zenon Kliszko19 marca 1959
IV Zjazd PZPR

15–20 czerwca 1964

Władysław Gomułka20 czerwca 1964
Aleksander Zawadzki20 czerwca 19647 sierpnia 1964
Józef Cyrankiewicz20 czerwca 1964
Edward Ochab20 czerwca 19649 lipca 1968
Adam Rapacki20 czerwca 196416 listopada 1968
Stefan Jędrychowski20 czerwca 1964
Ignacy Loga-Sowiński20 czerwca 1964
Edward Gierek20 czerwca 1964
Marian Spychalski20 czerwca 1964
Zenon Kliszko20 czerwca 1964
Eugeniusz Szyr20 czerwca 196416 listopada 1968
Franciszek Waniołka20 czerwca 196416 listopada 1968
Ryszard Strzelecki21 listopada 1964
Bolesław Jaszczuk9 lipca 1968
Ryszard Strzelecki (Z)20 czerwca 196421 listopada 1964
Piotr Jaroszewicz (Z)20 czerwca 1964
Mieczysław Jagielski (Z)20 czerwca 1964
Bolesław Jaszczuk (Z)1964?9 lipca 1968
V Zjazd PZPR

11–16 listopada, 1968

Władysław Gomułka16 listopada 196820 grudnia 1970
Józef Cyrankiewicz16 listopada 1968
Stefan Jędrychowski16 listopada 1968
Ignacy Loga-Sowiński16 listopada 1968
Edward Gierek16 listopada 1968
Marian Spychalski16 listopada 196820 grudnia 1970
Zenon Kliszko16 listopada 196820 grudnia 1970
Ryszard Strzelecki16 listopada 196820 grudnia 1970
Bolesław Jaszczuk16 listopada 196820 grudnia 1970
Stanisław Kociołek16 listopada 1968
Władysław Kruczek16 listopada 1968
Józef Tejchma16 listopada 1968
Piotr Jaroszewicz (Z)16 listopada 196820 grudnia 1970
Mieczysław Jagielski (Z)16 listopada 1968
Mieczysław Moczar (Z)16 listopada 196820 grudnia 1970
Jan Szydlak (Z)16 listopada 196820 grudnia 1970
Zmiany

20 grudnia 1970

Edward Gierek20 grudnia 1970
Józef Cyrankiewicz20 grudnia 197011 grudnia 1971
Stefan Jędrychowski20 grudnia 197011 grudnia 1971
Ignacy Loga-Sowiński20 grudnia 19707 lutego 1971
Stanisław Kociołek20 grudnia 19707 lutego 1971
Władysław Kruczek20 grudnia 1970
Józef Tejchma20 grudnia 1970
Piotr Jaroszewicz20 grudnia 1970
Mieczysław Moczar20 grudnia 197011 grudnia 1971
Jan Szydlak20 grudnia 1970
Edward Babiuch20 grudnia 1970
Stefan Olszowski20 grudnia 1970
Mieczysław Jagielski (Z)20 grudnia 197011 grudnia 1971
Wojciech Jaruzelski (Z)20 grudnia 197011 grudnia 1971
Henryk Jabłoński (Z)20 grudnia 197011 grudnia 1971
Józef Kępa (Z)20 grudnia 1970
VI Zjazd PZPR

6–11 grudnia 1971

Edward Gierek11 grudnia 1971
Władysław Kruczek11 grudnia 1971
Józef Tejchma11 grudnia 1971
Piotr Jaroszewicz11 grudnia 1971
Jan Szydlak11 grudnia 1971
Edward Babiuch11 grudnia 1971
Stefan Olszowski11 grudnia 1971
Mieczysław Jagielski11 grudnia 1971
Wojciech Jaruzelski11 grudnia 1971
Henryk Jabłoński11 grudnia 1971
Franciszek Szlachcic11 grudnia 197112 grudnia 1975
Józef Kępa (Z)11 grudnia 197112 grudnia 1975
Stanisław Kania (Z)11 grudnia 197112 grudnia 1975
Zdzisław Grudzień (Z)11 grudnia 197112 grudnia 1975
Kazimierz Barcikowski (Z)11 grudnia 1971
Stanisław Kowalczyk (Z)kwietnia, 197312 grudnia 1975
VII Zjazd PZPR

8–12 grudnia 1975

Edward Gierek12 grudnia 1975
Władysław Kruczek12 grudnia 1975
Józef Tejchma12 grudnia 197515 lutego 1980
Piotr Jaroszewicz12 grudnia 197515 lutego 1980
Jan Szydlak12 grudnia 1975
Edward Babiuch12 grudnia 1975
Stefan Olszowski12 grudnia 197515 lutego 1980
Mieczysław Jagielski12 grudnia 1975
Wojciech Jaruzelski12 grudnia 1975
Henryk Jabłoński12 grudnia 1975
Józef Kępa12 grudnia 197515 lutego 1980
Stanisław Kania12 grudnia 1975
Zdzisław Grudzień12 grudnia 1975
Stanisław Kowalczyk12 grudnia 1975
Kazimierz Barcikowski (Z)12 grudnia 1975
Tadeusz Wrzaszczyk (Z)12 grudnia 1975
Jerzy Łukaszewicz (Z)12 grudnia 1975
VIII Zjazd PZPR

11–15 lutego 1980

Edward Gierek15 lutego 19806 września 1980
Władysław Kruczek15 lutego 19802 grudnia 1980
Jan Szydlak15 lutego 198024 sierpnia 1980
Edward Babiuch15 lutego 198024 sierpnia 1980
Mieczysław Jagielski15 lutego 198019 lipca 1981
Wojciech Jaruzelski15 lutego 1980
Henryk Jabłoński15 lutego 198019 lipca 1981
Stanisław Kania15 lutego 1980
Zdzisław Grudzień15 lutego 19806 października 1980
Stanisław Kowalczyk15 lutego 19802 grudnia 1980
Tadeusz Wrzaszczyk15 lutego 198024 sierpnia 1980
Jerzy Łukaszewicz15 lutego 198024 sierpnia 1980
Alojzy Karkoszka15 lutego 198019 listopada 1980
Andrzej Werblan15 lutego 19802 grudnia 1980
Stefan Olszowski24 sierpnia 1980
Józef Pińkowski24 sierpnia 198030 kwietnia 1981
Kazimierz Barcikowski6 września 1980
Andrzej Żabiński6 września 198019, lipca 1981
Mieczysław Moczar2 grudnia 198019 lipca 1981
Tadeusz Grabski2 grudnia 198019 lipca 1981
Gerard Gabryś30 kwietnia 198119 lipca 1981
Zygmunt Wroński30 kwietnia, 198119 lipca 1981
Kazimierz Barcikowski (Z)15 lutego 19806 września 1980
Józef Pińkowski (Z)15 lutego 198024 sierpnia 1980
Zdzisław Żandarowski (Z)15 lutego 198024 sierpnia 1980
Tadeusz Pyka (Z)15 lutego 198024 sierpnia 1980
Emil Wojtaszek (Z)15 lutego 198030 kwietnia 1981
Andrzej Żabiński (Z)24 sierpnia 19806 września 1980
Jerzy Waszczuk (Z)24 sierpnia 198019, lipca 1981
Władysław Kruk (Z)6 października 198019, lipca 1981
Roman Ney (Z)6 października 198019 lipca 1981
Tadeusz Fiszbach (Z)2 grudnia 198019 lipca 1981
Józef Masny (Z)30, kwietnia, 198119 lipca 1981
IX Zjazd PZPR

14–20 lipca 1981

Stanisław Kania19 lipca 1981października 1981
Wojciech Jaruzelski19 lipca 1981
Stefan Olszowski19 lipca 198111 listopada, 1985
Kazimierz Barcikowski19 lipca 1981
Zbigniew Messner19 lipca 1981
Tadeusz Czechowicz19 lipca 19813 lipca 1986
Józef Czyrek19 lipca 1981
Zofia Grzyb19 lipca 19813 lipca 1986
Hieronim Kubiak19 lipca 19813 lipca 1986
Jan Łabęcki19 lipca 198116 lipca 1982
Mirosław Milewski19 lipca 198114 maja 1985
Stanisław Opałko19 lipca 19813 lipca 1986
Tadeusz Porębski19 lipca 1981
Jerzy Romanik19 lipca 19813 lipca 1986
Albin Siwak19 lipca 19813 lipca 1986
Marian Woźniak16 lipca 1982
Stanisław Kałkus16 lipca 19823 lipca 1986
Jan Główczyk (Z)19 lipca 19813 lipca 1986
Włodzimierz Mokrzyszczak (Z)19 lipca 19813 lipca 1986
Florian Siwicki (Z)28 października 19813 lipca 1986
Marian Woźniak (Z)25 lutego 198216 lipca 1982
Czesław Kiszczak (Z)25 lutego 19823 lipca 1986
Stanisław Bejger (Z)16 lipca 1982
Marian Orzechowski (Z)15 października 19833 lipca 1986
X Zjazd PZPR

29 czerwca – 3 lipca 1986

Wojciech Jaruzelski3 lipca 198629 lipca 1989
Kazimierz Barcikowski3 lipca 198629 lipca 1989
Zbigniew Messner3 lipca 198621 grudnia 1988
Józef Czyrek3 lipca 198629 lipca 1989
Tadeusz Porębski3 lipca 198621 grudnia 1988
Marian Woźniak3 lipca 198614 czerwca 1988
Jan Główczyk3 lipca 198621 grudnia 1988
Włodzimierz Mokrzyszczak3 lipca 198614 czerwca 1988
Florian Siwicki3 lipca 1986
Czesław Kiszczak3 lipca 1986
Marian Orzechowski3 lipca 1986
Józef Baryła3 lipca 198621 grudnia 1988
Zofia Stępień3 lipca 198621 grudnia 1988
Zygmunt Murański3 lipca 198621 grudnia 1988
Alfred Miodowicz3 lipca 198629 lipca 1989
Mieczysław Rakowski15 grudnia 1987
Władysław Baka14 czerwca 1988
Kazimierz Cypryniak21 grudnia 1988
Iwona Lubowska21 grudnia 1988
Wiktor Pyrkosz21 grudnia 1988
Janusz Reykowski21 grudnia 1988
Zdzisław Świątek21 grudnia 1988
Stanisław Ciosek21 grudnia 198829 lipca 1989
Zbigniew Michałek21 grudnia 1988
Gabriela Rembisz21 grudnia 1988
Stanisław Bejger (Z)3 lipca 198614 czerwca 1988
Bogumił Ferensztajn (Z)3 lipca 198615 grudnia 1987
Zbigniew Michałek (Z)3 lipca 198621 grudnia 1988
Gabriela Rembisz (Z)3 lipca 198621 grudnia 1988
Janusz Kubasiewicz (Z)3 lipca 198629 lipca 1989
Manfred Gorywoda (Z)15 grudnia 198729 lipca 1989
Stanisław Ciosek (Z)14 czerwca 198821 grudnia 1988
Zdzisław Balicki (Z)21 grudnia 1988
Marek Hołdakowski (Z)21 grudnia 1988
Zbigniew Sobotka (Z)21 grudnia 1988
Zmiany

29 lipca 1989

Mieczysław Rakowski29 lipca 198929 stycznia 1990
Florian Siwicki29 lipca 198929 stycznia 1990
Czesław Kiszczak29 lipca 198929 stycznia 1990
Marian Orzechowski29 lipca 198929 stycznia 1990
Władysław Baka29 lipca 198929 stycznia 1990
Kazimierz Cypryniak29 lipca 198929 stycznia 1990
Iwona Lubowska29 lipca 198929 stycznia 1990
Wiktor Pyrkosz29 lipca 198929 stycznia 1990
Janusz Reykowski29 lipca 198929 stycznia 1990
Zdzisław Świątek29 lipca 198929 stycznia 1990
Zbigniew Michałek29 lipca 198929 stycznia 1990
Gabriela Rembisz29 lipca 198929 stycznia 1990
Janusz Kubasiewicz29 lipca 198929 stycznia 1990
Manfred Gorywoda29 lipca 198929 stycznia 1990
Leszek Miller29 lipca 198929 stycznia 1990
Zdzisław Balicki (Z)29 lipca 198929 stycznia 1990
Marek Hołdakowski (Z)29 lipca 198929 stycznia 1990
Zbigniew Sobotka (Z)29 lipca 198929 stycznia 1990

(Z) = Zastępca Członka Biura Politycznego

Zobacz też