Boja sonarowa

Załadunek boi hydroakustycznych do samolotu

Boja sonarowa - małe urządzenie pływające, czasami wyposażone w kotwicę, w którego wnętrzu znajduje się sonar lub szumonamiernik i nadajnik radiowy, zasilane z baterii. Stosowane do wykrywania okrętów podwodnych.

Boje mogą być stawiane z okrętów, samolotów lub helikopterów. Boja radiohydroakustyczna po wykryciu okrętu podwodnego automatycznie przekazuje odpowiednie sygnały do odbiornika umieszczonego na okręcie, statku powietrznym lub na brzegu. Analiza sygnałów z kilku pław pozwala na określenie pozycji okrętu.


Bibliografia

  • Encyklopedia Techniki Wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1978.

Media użyte na tej stronie

Sonarbuoy loaded on aircraft.jpg
060217-N-8726C-001 Sigonella, Sicily (Feb. 17, 2006) – Aviation Ordnanceman Airman Charles Lindsay, assigned to the “Tridents” of Patrol Squadron Two Six (VP-26), loads sonar buoys into a P-3 Orion. The Trident combat aircrew flying the P-3 launched sonar buoys during anti-submarine warfare operations in support of Operation Noble Manta. Operation Noble Manta is the largest anti-submarine warfare exercise (ASW) in the world. The eleven-day North Atlantic Treaty Organization (NATO) exercise is designed to improve joint ASW operations between NATO forces.