Bomba

Ciężka bomba lotnicza GBU-43/B MOAB

Bombabroń w postaci ładunku materiału wybuchowego, zazwyczaj w specjalnej obudowie, wyposażonego w mechanizm detonujący (zapalnik). Służy przede wszystkim do niszczenia obiektów siłą energii wybuchu, rażąc odłamkami lub wywołując pożar. Bomby zaliczane do broni masowego rażenia zamiast materiału wybuchowego posiadają atomowy, biologiczny lub chemiczny ładunek bojowy.

Określenie „bomba” w ujęciu wojskowym odnosi się przeważnie do amunicji zrzucanej ze statków powietrznych (bomby lotnicze) albo zrzucanej z samolotów lub okrętów i służącej do zwalczania okrętów podwodnych (bomby głębinowe). Dawniej była to także amunicja artyleryjska w kształcie kuli wypełnionej prochem zapalanym za pomocą lontu. Z drugiej strony bombami nazywa się też naziemne urządzenia wybuchowe, stacjonarne lub przenośne, używane najczęściej w celach kryminalnych lub terrorystycznych (porównaj wojskowe: mina i fugas).

Konstrukcja bomby AN-M56
B-2 Spirit zrzucający bomby Mark 82, 1994, Kalifornia
Wybuch japońskiej bomby na pokładzie USS Enterprise (CV-6), 24 sierpnia 1942 r.

Rodzaje bomb

Inne podziały bomb

Główne:

  • burzące
  • odłamkowe
  • burząco-odłamkowe
  • kulkowe

Specjalne:

  • oświetlające
  • błyskowe
  • sygnalizacyjne
  • propagandowe

Bomby będące bronią masowego rażenia:

Zobacz też

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

MOAB bomb.jpg
A Massive Ordnance Air Blast- or more commonly known as the Mother of All Bombs -(MOAB) weapon is prepared for testing at the Eglin Air Force Armament Center on March 11, 2003. The MOAB is a precision-guided munition weighing 21,500 pounds and will be dropped from a C-130 Hercules aircraft for the test. It will be the largest non-nuclear conventional weapon in existence. The MOAB is an Air Force Research Laboratory technology project that began in fiscal year 2002 and was scheduled to be completed in 2003. DoD photo. (Released) 030311-D-9085M-007
B-2 Spirit bombing, 1994.jpg
A B-2 Spirit dropping Mk.82 bombs into the Pacific Ocean in a 1994 training exercise off Point Mugu, California, near Point Mugu State Park.
Japanese bomb hits USS Enterprise (CV-6) flight deck during Battle of the Eastern Solomons, 24 August 1942 (80-G-17489).jpg

A Japanese bomb explodes on the flight deck of USS Enterprise, 24 August 1942 during the Battle of the Eastern Solomons, causing minor damage. This was the third and last bomb to hit Enterprise during the battle. The bomb was dropped by a Japanese Aichi D3A1 "Val" dive bomber piloted by Kazumi Horie who died in the attack.

According to the original photo caption in the US Navy's archives, this explosion killed the photographer, Photographer's Mate 3rd Class Robert F. Read. This image, however, was actually taken by Photographer's Mate 2nd Class Marion Riley, who was operating a motion picture camera from the aft end of the ship's island, above the flight deck and who survived the battle although his photographic equipment was damaged. The film Riley took that day, and of which this still was extracted together with others and published in Life, can be seen at this Youtube link (explosion at 03:05). Robert Read was stationed in the aft starboard 5" gun gallery and was killed by the second bomb to hit Enterprise. The smoke from the bomb explosion that killed Read can be seen in the upper left of this photograph. (Source: [1])
AN-M56 cutaway (ORDATA).jpg
Amerykańska bomba burząca AN-M56 wagomiaru 4000 funtów