Borelioza

Borelioza
borreliosis
Ilustracja
Rumień wędrujący
ICD-10A69
Zakażenia wywołane przez inne krętki
A69.2Borelioza

Borelioza, krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme (łac. borreliosis, morbus Lyme) – wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Zakażenie człowieka następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Rezerwuarem krętka są liczne gatunki zwierząt, głównie gryzonie.

Wczesne objawy choroby obejmują powstanie charakterystycznego rumienia cechującego się obwodowym szerzeniem się i centralnym ustępowaniem. Rumień wędrujący jest najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy. Inne wczesne zmiany to rzadko występujący naciek limfocytarny skóry oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, osłabienie. Wczesne objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań neurologicznych. Borelioza jest rozpoznawana na podstawie dodatnich testów serologicznych oraz występowaniem typowych objawów klinicznych. Zakażenie jest skutecznie leczone za pomocą antybiotyków z grupy penicylin, cefalosporyn oraz tetracyklin.

Etiologia

Kleszcz jeżowy

Borelioza w Europie jest wywoływana przez krętki Borrelia garinii, Borrelia afzelii rzadziej przez Borrelia burgdorferi, która dominuje w Ameryce Północnej[1][2]. Rezerwuarem bakterii jest około 300[2] różnych gatunków ssaków (głównie gryzonie z rodziny nornikowatych i myszowatych; a także wolno żyjące jelenie, sarny i wilki) oraz niektóre gatunki ptaków[2][3]. Tylko niektóre zwierzęta pełnią równocześnie rolę żywicieli kleszcza i rezerwuaru krętków[2]. Bakterie są przenoszone głównie ze śliną kleszczy z rodzaju Ixodes (w Polsce I. ricinus[2]). Kleszcz zakaża się krętkiem poprzez żywienie się krwią zakażonych zwierząt. Kolejne stadia rozwojowe kleszcza zakażają swoich kolejnych żywicieli, powodując utrzymywanie się rezerwuaru zarazków w środowisku. 90% udokumentowanych przypadków boreliozy u ludzi nastąpiło w wyniku kontaktu z nimfami kleszczy[1]. Częstość występowania zakażonych kleszczy w różnych częściach Europy waha się od 3 do 34%[2]; w niektórych lesistych obszarach północno-wschodniej Polski sięga 25%[2].

Epidemiologia

Występowanie boreliozy na świecie

Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową[4][5][6]. Najwięcej zachorowań na boreliozę notuje się w północno-wschodnich stanach USA, w Europie Środkowej, Skandynawii i Rosji[2]. Są to obszary endemicznego występowania choroby związane z obszarem bytowania kleszczy Ixodes. Nie ma pewnych dowodów na występowanie w Australii B. burgdorferi ani jakichkolwiek innych krętków przenoszonych przez kleszcze, które mogłyby wywoływać lokalne postacie boreliozy[7].

Polska

Większość nowych przypadków boreliozy jest notowana między 1 maja a 30 listopada[8], a 80% przypadków występuje w czerwcu i lipcu[8] w okresie żerowania mikroskopijnych, trudnych do zauważenia nimf kleszczy. W Polsce rejonem endemicznym jest północna część kraju (szczególnie województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)[2][9], choć w ostatnich latach szczególny wzrost zachorowań odnotowano w województwie śląskim i małopolskim[9]. W 2017 roku w Polsce roczna liczba zachorowań wynosiła 21 516, zapadalność 56 na 100 000. Największa zapadalność wystąpiła w województwie podlaskim 130,1 na 100 000 oraz małopolskim 98,1 na 100 000[10].

Europa

Borelioza w Europie jest wywoływana przez krętki Borrelia garinii, Borrelia afzelii rzadziej przez Borrelia burgdorferi, która dominuje w Ameryce Północnej[1][2] i jest przenoszona przez kleszcze Ixodes ricinus[11]. Borelioza występuje w prawie każdym kraju Europy[12]. Najwięcej przypadków zachorowań występuje w Europie Środkowej, a znacznie mniej w Europie Południowej[13].

Ameryka Północna

W USA najwięcej zachorowań występuje w stanach północno-wschodnich. Obserwuje się około 7,9 zachorowań na 100.000 osób[14], jednak w stanach o największym rozpowszechnieniu choroby wynosi aż 31,6 przypadków na 100.000 osób[15]. W Kanadzie występuje w prowincjach: Ontario, Quebec, Manitoba, w północnej Nowej Szkocji i ograniczonych części Saskatchewanu i Albercie, a także Kolumbii Brytyjskiej[16][17].

Azja

Borelioza jest rozpoznawana w Japonii, północno-zachodnich Chinach oraz wschodnim obszarze Rosji[18][19].

Afryka

W Afryce rozpoznano pojedyncze przypadki boreliozy w Maroku i Tunezji[20][21].

Patomechanizm

Borrelia burgdorferi

Borrelia dostaje się do organizmu w wyniku ukłucia kleszcza. Ślina kleszcza zawiera składniki, które zakłócają reakcję odpornościową w miejscu ukłucia[22], co znacznie ułatwia infekcję. Odpowiedź zapalna na bakterie powoduje powstanie wczesnej zmiany skórnej (rumień wędrujący)[23]. Borrelia żyje wewnątrzkomórkowo oraz przekracza barierę krew-mózg, co stwarza pewne problemy w czasie leczenia (tylko niektóre antybiotyki penetrują barierę krew-mózg i tylko niektóre działają wewnątrzkomórkowo). W ciągu kilku tygodni po ukłuciu kleszcza krętki rozprzestrzeniają się za pośrednictwem krwi do odległych miejsc – stawów, serca, układu nerwowego. Nieleczona infekcja może być obecna przez wiele miesięcy lub nawet lat, mimo wytwarzania przeciwciał przeciw borrelii[24]. Krętki unikają odpowiedzi immunologicznej poprzez zmniejszanie ekspresji białek powierzchniowych (które są celem układu odpornościowego), zmienność antygenową powierzchniowego białka VlsE oraz inaktywację dopełniacza[25][26].

Borrelia zwykle usadawia się w tkance łącznej (skóra, ścięgna, ściany naczyń krwionośnych, w tym w naczyniach mózgowych), w mięśniach i w tkance nerwowej (w komórkach glejowych i nerwowych). Borrelia jest znajdowana w większych ilościach we wzgórzu, korzeniach grzbietowych rdzenia kręgowego[27].

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego prawdopodobnie jest wynikiem przylegania krętków do komórek glejowych[2]. Bakterie mogą indukować proliferację, a następnie apoptozę astrocytów[28], a także wydzielanie do komórek nerwowych cytokin IL-6 i TNF-α i kwasu chinolinowego[29][30] oraz innych substancji, które w nadmiarze stają się szkodliwe dla neuronów. Zmiany w układzie nerwowym powodowane przez boreliozę są na tyle charakterystyczne, że przez wiele lat występowały jako samodzielna jednostka chorobowa zwana zespołem Bannwartha. Istnieje hipoteza, że bakteria wytwarza toksynę bakteryjną odpowiedzialną za co najmniej część objawów choroby, takich jak zaburzenia pamięci, bezsenność oraz drętwienia kończyn i języka, oraz zaobserwowaną w tej chorobie reakcję Jarischa-Herxheimera[31]. Wprawdzie nie istnieje test wykrywający toksyny bakterii, ale pomimo to odkryto hemolityczną aktywność Borrelia burgdorferi[32], a w DNA borrelii odkryto fragment kodujący odmianę jadu kiełbasianego[33]. Wiadomo również, że ściana komórkowa bakterii zawiera toksyczny lipopolisacharyd oraz peptydoglikan, mający własności prozapalne[34].

W patogenezie postaci stawowej największą rolę odgrywa proces rozpoznawania białka OspA (białko powierzchniowe A, wiąże krętka z białkami obecnymi w jelicie kleszcza[1]) przez makrofagi[2]. Dochodzi do syntezy cytokin prozapalnych i tworzenia nacieków zapalnych, zawierających pobudzone komórki jednojądrzaste i fibroblasty. Odczyn zapalny powoduje proliferację błony maziowej, odkładanie się tkanki łącznej i w konsekwencji uszkodzenie stawu[2]. Zmiany histologiczne oraz obserwowane zaburzenia immunologiczne przypominają reumatoidalne zapalenie stawów. Dochodzi do nacieków złożonych z limfocytów T i plazmocytów, przerostu kosmków, a także tworzenia nowych naczyń krwionośnych[35].

Objawy kliniczne i przebieg

Rumień wędrujący
Rumień wędrujący
Naciek limfocytarny na policzku

W ciągu od 1 do 3 tygodni od ukłucia pojawia się pojedynczy rumień wędrujący, który jest pierwszym objawem choroby. Charakterystyczne jest jego obwodowe szerzenie się i centralne ustępowanie. Rumieniowi mogą towarzyszyć objawy grypopodobne. Rzadkim objawem jest ciemnoczerwony naciek limfocytarny, najczęściej na małżowinie usznej. Zarówno rumień, jak i objawy ogólnoustrojowe ustępują w ciągu 4–12 tygodni[6]. U części chorych objawy zakażenia ograniczonego mogą nie występować[2] lub pozostać niezauważone przez chorego. Wówczas w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy choroba ujawnia się w postaci zakażenia uogólnionego (stadium wczesne rozsiane). Może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego. Zapalenie stawów rozwija się u około 60% nieleczonych pacjentów[1][36]. Znacznie rzadziej rozwija się neuroborelioza, występuje u około 15% nieleczonych[1][37]. Najczęstszym powikłaniem neurologicznym jest porażenie nerwu twarzowego. Powikłania kardiologiczne są jeszcze rzadsze, dotyczą około 5% nieleczonych osób[1]. Rzadkie jest występowanie różnych postaci klinicznych u tego samego chorego[2]. Po wielu latach od zakażenia u pacjentów nieleczonych mogą rozwinąć się późne objawy boreliozy, które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia układu nerwowego lub narządów ruchu[2].

Nieleczona borelioza przebiega u człowieka w trzech etapach[6]:

 • Etap infekcji zlokalizowanej:
  • Rumień wędrujący (rumień pełzający, erythema migrans)[6][2] – jest najczęstszym objawem boreliozy[38]. W ciągu 1–3 tygodni od ukłucia kleszcza w miejscu ukąszenia pojawia się pojedyncza rumieniowa plama lub grudka na skórze, która szybko ulega powiększeniu z centralnym przejaśnieniem; miejsce wkłucia kleszcza jest jej środkiem[39][40]. Nie występuje we wszystkich przypadkach choroby[2][38][36][41] (jest nieobecny do 20% zakażeń[42]). Rumień najczęściej jest zlokalizowany na skórze kończyn dolnych i tułowia, co jest związane z lokalizacją ukłucia. Zmiany pojawiające się w ciągu 3 dni od ukłucia należy traktować jako odczyn hiperergiczny (odczyn zwykle >5 cm, bez przejaśnienia w centralnej części). Mogą występować wtórne zmiany satelitarne lub pęcherze[40][36]. W nietypowym przebiegu zmianie może towarzyszyć powiększenie lokalnych węzłów chłonnych.
  • Naciek limfocytarny (chłoniak limfocytowy skóry, limfocytoma[43], borrelia lymphocytoma)[6][2] – przebiega jako niebolesny czerwony guzek, najczęściej na małżowinie usznej, mosznie, brodawkach sutkowych)[44][45]. Zmiana nieleczona może się utrzymywać nawet kilka lat. Występuje u mniej niż 1% chorych[45].
  • Objawy grypopodobne[1][6][46].
Rumień wędrujący, naciek limfocytarny oraz zanikowe zapalenie skóry (acrodermatitis chronica atrophicans) są patognomoniczne, to znaczy wystarczające do rozpoznania choroby.
 • Etap infekcji rozproszonej:
  • Nawracające zapalenie stawów – ujawnia się od 2 tygodni do 2 lat od wystąpienia pierwszych objawów boreliozy[2]. Przebiega pod postacią nawracających kilkutygodniowych epizodów bólu i obrzęku stawów. Zapalenie zwykle dotyczy jednego lub rzadziej dwóch stawów i obejmuje duże stawy: kolanowe (najczęściej[47]), łokciowe, skokowe, rzadziej inne[45]. Przebieg asymetryczny[45]. Każde kolejne zaostrzenie jest coraz łagodniejsze[2] aż do ustąpienia dolegliwości. U niektórych pacjentów przechodzi w stan przewlekły.
  • Objawy podrażnienia lub limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych[37] i nerwów obwodowych. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ma przebieg łagodny, jedynym objawem choroby może być ból głowy.
  • Zapalenie nerwów czaszkowych – w stadium wczesnym najczęściej porażenie nerwu twarzowego[2][37], czasem dwustronne, może mieć nawracający przebieg[48][2].
  • Zapalenie mięśnia sercowego, serca, wsierdzia lub mięśnia sercowego i osierdzia[45][49][50]. Stosunkowo rzadkie (występuje u ok. 5% chorych)[49][50]. Najczęściej ujawnia się w postaci zaburzeń przewodnictwa jako blok przedsionkowo-komorowy o różnym stopniu[2][51]. Może przebiegać bezobjawowo lub dawać objawy duszności i kołatania serca[50].
 • Etap infekcji przewlekłej:
  • Zanikowe zapalenie skóry – ujawnia się wiele lat po zakażeniu[2], najczęściej występuje na kończynach dolnych u osób w podeszłym wieku. Jest najczęstszym powikłaniem późnym boreliozy[1]. Zmiany początkowo mają charakter zapalny o zabarwieniu sinoczerwonym, niesymetrycznie rozmieszczone. Mogą występować ogniska wzmożonej pigmentacji oraz teleangiektazje. Z czasem dochodzi do zmian zanikowych ze ścieńczeniem skóry z widocznym poszerzeniem żył. Zmianom często towarzyszą parestezje i ból stawów[2].
  • Neuroborelioza[2][6] – występuje u 10-15% nieleczonych pacjentów[37]:
   • polineuropatia obwodowa – występują zaburzenia czucia i porażenia nerwów obwodowych[2][37],
   • zapalenie korzeni nerwowych[37] i nerwów obwodowych,
   • zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci[2].
  • Przewlekłe zapalenie stawów[6], rzadko trwałe uszkodzenie.
  • Łagodne zapalenie mięśni, ścięgien, kaletek maziowych[6].

Rozpoznanie

Podstawową rolę w diagnostyce boreliozy odgrywa diagnostyka serologiczna. Obecnie zalecana jest diagnostyka dwustopniowa. Pierwszy etap obejmuje badania z zastosowaniem testu serologicznego o wysokiej (nawet do 100%[52][53]) czułości: ELISA, test immunofluorescencyjny (IIFT), technika jakościowa ELFA. W przypadku wyniku dodatniego lub wątpliwego konieczne jest zastosowanie testu potwierdzenia – western blot, który charakteryzuje się wysoką (do 100%[54][55]) swoistością.

Za pomocą testów ELISA wykrywa się przeciwciała w klasie IgM i IgG. Swoiste IgM pojawiają się we krwi po 3–4 tygodniach od zakażenia (mogą być wykrywane w drugim tygodniu choroby, ale u większości pacjentów pojawiają się później)[45] i zanikają w ciągu 4–6 miesięcy. Swoiste IgG są wykrywalne po 6–8 tygodniach od zakażenia i utrzymują się wiele lat nawet u pacjentów skutecznie leczonych antybiotykami[6]. Dodatni wynik badania serologicznego bez objawów klinicznych typowych dla boreliozy nie ma znaczenia diagnostycznego[6]. U pacjentów z obecnym rumieniem wędrującym rozpoznanie należy opierać na rozpoznaniu klinicznym bez potwierdzenia badaniami serologicznymi, których wyniki w tej fazie choroby często są negatywne[2].

Możliwe są reakcje krzyżowe na antygeny innych patogenów: wirusa Epsteina-Barr[45][56], cytomegalowirusa[56] czy wirusa opryszczki pospolitej[57].

W neuroboreliozie OUN konieczne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego[45], gdzie wykrywa się przeciwciała w klasach IgM i IgG. Dla wykazania neuroboreliozy OUN istotne jest wykazanie wysokiego wskaźnika przeciwciał (stosunek zawartości swoistych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym do zawartości w surowicy), zwykle >2[2].

Potwierdzenie rozpoznania zapalenia mięśnia sercowego o tej etiologii wymaga wykazania obecności przeciwciał IgM w surowicy oraz zaburzeń czynności serca potwierdzonych w EKG[45].

PCR jest metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć DNA bakterii. Metoda wykazuje największą przydatność we wczesnym zakażeniu, kiedy jeszcze nie zostały wytworzone przeciwciała przeciwko krętkom Borrelia. W późniejszym etapie po wytworzeniu przeciwciał PCR jest metodą uzupełniającą, w sytuacjach gdy diagnostyka oparta o przeciwciała jest utrudniona z powodu defektów immunologicznych lub poważnych schorzeń współistniejących[58]. PCR nie jest szeroko stosowany ze względów ekonomicznych oraz częstych wyników fałszywie dodatnich[59] i fałszywie ujemnych[60]. Wykrycie DNA krętka nie jest jednoznaczne z aktywnym zakażeniem[58]. Ponadto dodatni wynik nie pozwala stwierdzić, czy DNA krętkowe pochodzi z żywych czy martwych organizmów[45]. Negatywny wynik nie pozwala ostatecznie wykluczyć infekcji[58].

Leczenie

Boreliozę leczy się za pomocą antybiotyków. Wybór leku zależy od postaci (etapu) choroby. W leczeniu znajdują zastosowanie: penicyliny, cefalosporyny oraz tetracykliny[45]. Czas trwania leczenia również zależy od postaci choroby – waha się od 21 do 28 dni[45]. Niekiedy występują nawroty choroby, które wymagają powtórnej antybiotykoterapii. Należy je odróżnić od słabnących dolegliwości, które wymagają jedynie leczenia objawowego. Właściwa antybiotykoteriapia zapewnia wyleczenie w >90% przypadków[6]. Nie ma podstaw naukowych do wielokrotnego powtarzania kuracji lub wielomiesięcznego stosowania antybiotyków[45]. Istotnym zagadnieniem jest też rozpoznanie i leczenie koinfekcji odkleszczowych wymagających osobnego leczenia.

Zespół poboreliozowy

Mianem tym określa się szereg objawów utrzymujących się u pacjentów z boreliozą po leczeniu. Główne objawy to zmęczenie oraz bóle stawów i mięśni[61]. W niektórych przypadkach może trwać do 6 miesięcy. Dokładna przyczyna występowania tego zespołu nie została jeszcze poznana. Większość ekspertów uważa, że jest on efektem uszkodzenia tkanek i układu immunologicznego, powstałego w trakcie infekcji. Podobne objawy występują w następstwie innych infekcji, takich jak: Campylobacter (zespół Guillaina-Barrégo), Chlamydie (zespół Reitera) czy paciorkowce (gorączka reumatyczna). Badania nie wykazały, że stan pacjentów otrzymujących przedłużoną terapię antybiotykową poprawia się szybciej od tych, którzy otrzymują placebo[61][62]. Dodatkowo długotrwała terapia antybiotykowa niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań[37][61][63].

Zapobieganie

Zapobieganie boreliozie polega przede wszystkim na unikaniu ukąszenia kleszczy poprzez[8][2][6]:

 • noszenie ubioru okrywającego możliwie szczelnie ciało (koszula z długimi rękawami, długie spodnie, zakryte buty),
 • unikanie wypraw w rejony, w których jest dużo kleszczy,
 • unikanie chodzenia poza drogami po lesie, w zaroślach i łąkach,
 • niesiadanie na zwalonych pniach drzew (miejsce przebywania młodocianych form kleszczy – nimf),
 • stosowanie środków odstraszających kleszcze (repelenty), zwłaszcza tych zawierających DEET[64],
 • stosowanie środków do impregnacji odzieży i obuwia zawierających permetrynę i jej pochodne,
 • sprawdzanie ciała po pobycie w lesie.

Usuwanie kleszcza

W przypadku znalezienia kleszcza na ciele należy go niezwłocznie usunąć pęsetą. Kleszcza trzeba chwycić tuż przy skórze i pociągnąć wzdłuż osi wkłucia, a miejsce po ukąszeniu dokładnie przemyć spirytusem. Jeśli w skórze pozostanie część głowowa, należy stosować tylko dezynfekcję (część głowowa nie zwiększa ryzyka zakażenia[6]). Jeżeli kleszcz tkwi głęboko, można bezzwłocznie udać się do lekarza. Nie wolno kleszcza wykręcać, wyciskać go, smarować benzyną, tłuszczem lub innymi środkami (prowokują wymioty i zwiększają ilość śliny kleszcza wydalanej do krwi, co zwiększa ryzyko zakażenia). Usunięcie kleszcza w ciągu pierwszej doby po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia, choć stwierdzono rozwinięcie się choroby nawet po kilkuminutowym kontakcie z kleszczem[8].

Profilaktyka poekspozycyjna

Uzasadniona wyłącznie u osób dorosłych w przypadku mnogich ukłuć w regionie endemicznym boreliozy i pochodzących spoza takiego terenu[2][6].

Szczepionka

W grudniu 1998 amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła szczepionkę przeciwko boreliozie (LYMErix) produkcji GlaxoSmithKline, opartą na białku powierzchniowym A (OspA) z B. burgdorferi. Kilkudziesięciu zaszczepionych zgłosiło autoimmunologiczne skutki uboczne i został wniesiony pozew zbiorowy przeciw GlaxoSmithKline. Agencja Żywności i Leków oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób nie stwierdziły związku między szczepionką a skargami. Obawy spowodowały jednak spadek sprzedaży i w 2002 GlaxoSmithKline wycofało LYMErix ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Po wycofaniu szczepionki ugodą zakończył się też proces. GlaxoSmithKline pokryło jedynie koszty prawników i sądowe[65][66].

Historia

W 1909 roku szwedzki dermatolog Arvid Afzelius jako pierwszy powiązał rumień wędrujący z ukąszeniem przez kleszcza[67]. W 1922 neuroboreliozę opisało niezależnie dwóch francuskich neurologów – Charles Garin i Antoine Bujadoux[68], a ukąszenia kleszczy z objawami neurologicznymi połączył Alfred Bannwarth w latach 40. Bannwarth, niemiecki neurolog, opisał zespół zaczynający się pojawieniem rumienia skórnego, określanego jako ECM – erythema chronicum migrans, do którego sukcesywnie dołączały objawy limfocytarnego zapalenia opon mózgowych, bóle korzonkowe i objawy zapalenia nerwów czaszkowych i obwodowych. Zespół Bannwartha obecnie jest klasyfikowany jako neuroborelioza[48]. W 1977 roku opublikowano opis 12 przypadków zapalenia stawów u dzieci z okolic miasteczek Lyme oraz Old Lyme w stanie Connecticut i zasugerowano ich związek ze zmianami skórnymi po ukąszeniach kleszczy[1][69]. Od tej miejscowości wzięła się angielska nazwa choroby, Lyme disease, która jest po angielsku również znana jako borreliosis, po polsku borelioza, od nazwiska francuskiego biologa Amédée Borrela, na którego cześć nazwano również rodzaj bakterii Borrelia. Amerykański naukowiec Willy Burgdorfer w 1983 roku wyizolował z kleszcza Ixodes dammini krętki, które później w uznaniu zasług Burgdorfera nazwano Borrelia burgdorferi[1][70]. Rok później wykryto swoiste przeciwciała w klasie IgM i IgG przeciwko Borrelia burgdorferi.

Zobacz też

 • choroby odkleszczowe

Przypisy

 1. a b c d e f g h i j k Patric R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michale A. Pfaller: Mikrobiologia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2011. ISBN 978-0-323-05470-6.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag Junusz Cianciara, Jacek Juszczyk (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Lublin: CZELEJ, 2007. ISBN 978-83-60608-34-0.
 3. Jan Flieger. Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa). „Przewodnik Lekarza”, 2001. 
 4. Fell E. An update on Lyme disease and other tick-borne illnesses. „Nurse Pract”. 25 (10), s. 38–40, 43–44, 47–48 passim; quiz 56–57, October 2000. DOI: 10.1097/00006205-200025100-00003. PMID: 11068777. 
 5. Robert Flisiak: Zapytaj eksperta. Choroby odkleszczowe.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010. ISBN 978-83-7430-216-6.
 7. Piesman J., Stone BF. Vector competence of the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus, for the Lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi.. „International journal for parasitology”. 1 (21), s. 109–11, luty 1991. DOI: 10.1016/0020-7519(91)90127-S. PMID: 2040556. 
 8. a b c d Uwaga borelioza coraz groźniejsza!. [dostęp 2014-03-13].
 9. a b Uwaga kleszcze!. [dostęp 2014-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 10. PZH: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017. [dostęp 2018-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 11. Rizzoli A., Hauffe H., Carpi G., Vourc H. G., Neteler M., Rosa R.. Lyme borreliosis in Europe.. „Euro Surveill.”. PMID: 21794218. 
 12. Smith R., Takkinen J.. Lyme borreliosis: Europe-wide coordinated surveillance and action needed?. „Euro Surveill.”. PMID: 16819127. 
 13. Lopes de Carvalho I., Núncio MS.. Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis at the Portuguese National Institute of Health (1990-2004).. „Euro Surveill.”. PMID: 17130658. 
 14. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lyme disease--United States, 2003-2005.. „MMWR Morb Mortal Wkly Rep.”. PMID: 17568368. 
 15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Reported cases of Lyme disease by state or locality, 2003-2012. [dostęp 2014-03-23].
 16. Nicholas H. Ogden i inni, The emergence of Lyme disease in Canada, „CMAJ”, 180 (12), 2009, DOI10.1503/cmaj.080148, ISSN 1221-1224, PMID19506281, PMCIDPMC2691438 [dostęp 2014-03-23].
 17. Public Health Agency of Canada: Lyme Disease Frequently Asked Questions. [dostęp 2014-03-23].
 18. Li M., Masuzawa T., Takada N., Ishiguro F., Fujita H., Iwaki A., Wang H., Wang J., Kawabata M., Yanagihara Y.. Lyme disease Borrelia species in northeastern China resemble those isolated from far eastern Russia and Japan. „Appl Environ Microbiol.”. PMID: 9647853. 
 19. Masuzawa T.. Terrestrial distribution of the Lyme borreliosis agent Borrelia burgdorferi sensu lato in East Asia.. „Jpn J Infect Dis.”. PMID: 15623946. 
 20. Dsouli N., Younsi-Kabachii H., Postic D., Nouira S., Gern L., Bouattour A.. Reservoir role of lizard Psammodromus algirus in transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato (Spirochaetaceae) in Tunisia.. „J Med Entomol.”. PMID: 16892633. 
 21. Bouattour A., Ghorbel A., Chabchoub A., Postic D.. [Lyme borreliosis situation in North Africa].. „Arch Inst Pasteur Tunis.”. PMID: 16929760. 
 22. Fikrig E., Narasimhan S.. Borrelia burgdorferi--traveling incognito?. „Microbes Infect.”, 2006. PMID: 16698304. 
 23. Steere AC., Coburn J., Glickstein L.. he emergence of Lyme disease. „J Clin Invest.”, 2004. PMID: 15085185. 
 24. Steere AC.. Lyme disease.. „N Engl J Med.”. PMID: 11450660. 
 25. Rupprecht TA., Koedel U., Fingerle V., Pfister HW.. The pathogenesis of lyme neuroborreliosis: from infection to inflammation. „Mol Med.”. PMID: 18097481. 
 26. Cabello FC., Godfrey HP., Newman SA.. „Trends Microbiol.”. PMID: 17600717. 
 27. Y. Bai, K. Narayan, D. Dail, M. Sondey i inni. Spinal cord involvement in the nonhuman primate model of Lyme disease. „Lab Invest”. 84 (2), s. 160-172, 2004. DOI: 10.1038/labinvest.3700024. PMID: 14688796. 
 28. Ramesh G., Alvarez AL., Roberts ED., Dennis VA. i inni. Pathogenesis of Lyme neuroborreliosis: Borrelia burgdorferi lipoproteins induce both proliferation and apoptosis in rhesus monkey astrocytes.. „Eur J Immunol.”, 2003 listopad. PMID: 12938230. 
 29. Halperin JJ., Heyes MP.. Neuroactive kynurenines in Lyme borreliosis.. „Neurology.”, 1992. PMID: 1531156. 
 30. Parthasarathy G., Fevrier HB., Philipp MT.. Non-viable Borrelia burgdorferi induce inflammatory mediators and apoptosis in human oligodendrocytes. „Neurosci Lett.”, 2013. PMID: 24157855. 
 31. JA. Moore. Jarisch-Herxheimer reaction in Lyme disease. „Cutis”. 39 (5), s. 397-398, 1987. PMID: 3581911. 
 32. LR. Williams, FE. Austin. Hemolytic activity of Borrelia burgdorferi. „Infect Immun”. 60 (8), s. 3224-3230, 1992. PMID: 1639493. PMCID: PMC257305. 
 33. Mark J. Cartwright, Suzanne E. Martin, Sam T. Donta: A Novel Toxin (Bb Tox 1) of Borrelia burgdorferi. W: 1999 LDF Conference Abstracts. Nowy Jork: 1999.
 34. Mikrobiologia i choroby zakaźne, 3 edycja, Gabriel Virella, polskie wydanie 2000
 35. Jolanta Parada-Turska. Stawowa postać boreliozy – obraz kliniczny i leczenie. „Reumatologia”, 2013. 
 36. a b c Gabriel Virella: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo. ISBN 978-83-85842-59-0.
 37. a b c d e f g Halperin JJ.. Nervous system Lyme disease.. „Infect Dis Clin North Am.”, 2008. PMID: 18452800. 
 38. a b Dandache P., Nadelman RB.. Erythema migrans.. „Infect Dis Clin North Am.”, 2008. PMID: 18452799. 
 39. Lyme disease. Recognising and treating erythema migrans, „Prescrire International”, 24 (164), 2015, s. 247–249, ISSN 1167-7422, PMID26594731 [dostęp 2017-11-28].
 40. a b Anna Moniuszko i inni, [Erythema migrans as a patognomic symptom of lyme disease], „Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”, 35 (208), 2013, s. 230–232, ISSN 1426-9686, PMID24340896 [dostęp 2017-11-28].
 41. Aucott JN., Crowder LA., Yedlin V., Kortte KB.. Bull's-Eye and Nontarget Skin Lesions of Lyme Disease: An Internet Survey of Identification of Erythema Migrans.. „Dermatol Res Pract.”. DOI: 10.1155/2012/451727. PMID: 23133445. PMCID: PMC3485866. 
 42. Signs and Symptoms of Lyme Disease
 43. Stefania Jabłońska: Choroby skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. ISBN 83-200-2430-7.
 44. Zalecenia Deutsche Borreliose Gesellschaft http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte_und_Empfehlungen/Empfehlungen.pdf
 45. a b c d e f g h i j k l m Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. mp.pl, 2010-04-15. [dostęp 2014-03-13].
 46. Paul G. Auwaerter, John Aucott, J. Stephen Dumler, Lyme borreliosis (Lyme disease): molecular and cellular pathobiology and prospects for prevention, diagnosis and treatment, „Expert Reviews in Molecular Medicine”, 6 (2), 2004, s. 1-22, DOI10.1017/S1462399404007276, PMID14987414 [dostęp 2014-03-14].
 47. Puius YA., Kalish RA.. Lyme arthritis: pathogenesis, clinical presentation, and management.. „Infect Dis Clin North Am.”. PMID: 18452802. 
 48. a b Ryszard Podemski: Kompendium neurologii. Gdańsk: Via Medica, 2008, s. 281-282. ISBN 978-83-7555-054-2.
 49. a b Matthew L. Robinson i inni, Lyme carditis, „Infectious Disease Clinics of North America”, 29 (2), 2015, s. 255–268, DOI10.1016/j.idc.2015.02.003, ISSN 1557-9824, PMID25999222 [dostęp 2017-08-31].
 50. a b c Ujjwal Rastogi, Nidhi Kumars, Lyme Arrhythmia in an Avid Golfer: A Diagnostic Challenge and a Therapeutic Dilemma, „Journal of Atrial Fibrillation”, 8 (5), 2016, DOI10.4022/jafib.1378, ISSN 1941-6911, PMID27909484, PMCIDPMC5089497 [dostęp 2017-08-31].
 51. Basia Michalski, Adrian Umpierrez De Reguero, Lyme Carditis Buried Beneath ST-Segment Elevations, „Case Reports in Cardiology”, 2017, 2017, DOI10.1155/2017/9157625, ISSN 2090-6404, PMID28713599, PMCIDPMC5497674 [dostęp 2018-09-29].
 52. Steere AC, McHugh G, Damle N, Sikand VK.. Prospective study of serologic tests for lyme disease.. „Clin Infect Dis.”. 47 (2), s. 188–195, 2008. DOI: 10.1086/589242. PMID: 18532885. 
 53. VIDAS® Lyme IgM and VIDAS®: Lyme IgG Clear-cut immune status and rapid, differential diagnosis. bioMérieux Clinical Diagnostics. [zarchiwizowane z tego adresu].
 54. Engstrom SM, Shoop E, Johnson RC. Immunoblot interpretation criteria for serodiagnosis of early Lyme disease. „J Clin Microbiol”. 33 (2), s. 419–427, 1995. PMID: 7714202. PMCID: PMC227960. 
 55. Sivak SL, Aguero-Rosenfeld ME, Nowakowski J, Nadelman RB, Wormser GP. Accuracy of IgM immunoblotting to confirm the clinical diagnosis of early Lyme disease. „Arch Intern Med”. 156 (18), s. 2105–2109, 1996. DOI: 10.1001/archinte.156.18.2105. PMID: 8862103. 
 56. a b HA. Goossens, MK. Nohlmans, AE. van den Bogaard. Epstein-Barr virus and cytomegalovirus infections cause false-positive results in IgM two-test protocol for early Lyme borreliosis. „Infection”. 27 (3). s. 231. DOI: 10.1007/BF02561539. PMID: 10378140. 
 57. L. Strasfeld, L. Romanzi, RH. Seder, VP. Berardi. False-positive serological test results for Lyme disease in a patient with acute herpes simplex virus type 2 infection. „Clin Infect Dis”. 41 (12), s. 1826-1827, 2005. DOI: 10.1086/498319. PMID: 16288417. 
 58. a b c J. Dunaj, A. Moniuszko, J. Zajkowska, S. Pancewicz. The role of PCR in diagnostics of Lyme borreliosis. „Przegl Epidemiol”. 67 (1), s. 35-9, 119-23, 2013. PMID: 23745373. 
 59. PJ. Molloy, DH. Persing, VP. Berardi. False-positive results of PCR testing for Lyme disease. „Clin Infect Dis”. 33 (3), s. 412-413, 2001. DOI: 10.1086/321911. PMID: 11438915. 
 60. ME. Aguero-Rosenfeld, G. Wang, I. Schwartz, GP. Wormser. Diagnosis of lyme borreliosis. „Clin Microbiol Rev”. 18 (3), s. 484-509, 2005. DOI: 10.1128/CMR.18.3.484-509.2005. PMID: 16020686. 
 61. a b c Adriana Marques. Chronic Lyme Disease: An appraisal. „Infect Dis Clin North Am.”, 2008. DOI: 10.1016/j.idc.2007.12.011. PMCID: PMC2430045. 
 62. Anneleen Berende, Hadewych J.M. ter Hofstede, Fidel J. Vos et al.. Randomized Trial of Longer-Term Therapy for Symptoms Attributed to Lyme Disease. „N Engl J Med”. 374, s. 1209-1220, March 31, 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1505425. 
 63. CDC: Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (ang.). 2013-02-07. [dostęp 2014-01-08].
 64. Staub D, Debrunner M, Amsler L, Steffen R. Effectiveness of a repellent containing DEET and EBAAP for preventing tick bites. „Wilderness Environ Med.”, 2002. PMID: 11929056. 
 65. LE. Nigrovic, KM. Thompson. The Lyme vaccine: a cautionary tale. „Epidemiol Infect”. 135 (1), s. 1-8, 2007. DOI: 10.1017/S0950268806007096. PMID: 16893489. 
 66. A. Abbott. Lyme disease: uphill struggle. „Nature”. 439 (7076), s. 524-525, 2006. DOI: 10.1038/439524a. PMID: 16452949. 
 67. Karl Marcus. Verhandlungen der dermatologischen Gesellschaft zu Stockholm. „Archiv für Dermatologie und Syphilis”. 107, s. 467-470, 1911. DOI: 10.1007/BF01832773. 
 68. C. Garin, A. Bujadoux. Paralysis by ticks. 1922.. „Clin Infect Dis.”. PMID: 8448296. 
 69. AC. Steere. Lyme borreliosis in 2005, 30 years after initial observations in Lyme Connecticut. „Wien Klin Wochenschr.”. 118 (21-22), s. 625-33, 2008 Nov. DOI: 10.1007/s00508-006-0687-x. PMID: 17160599. 
 70. Steere AC, Hutchinson GJ, Rahn DW, Sigal LH i inni. Treatment of the early manifestations of Lyme disease. „Ann Intern Med.”, 1983 Jul. PMID: 6407378. 

Bibliografia

 • Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. T. II. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, s. 2142-2147. ISBN 83-7430-069-8.
 • Krętkowice. W: Zdzisław Dziubek: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Zdzisław Dziubek (red.). Wyd. wydanie III uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 182-186. ISBN 83-200-2748-9.
 • Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Lublin: CZELEJ, 2007. ISBN 978-83-60608-34-0.
 • Stefania Jabłońska: Choroby skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. ISBN 83-200-2430-7.

Linki zewnętrzne

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Borreliose.png
Autor: Percherie, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Występowanie boreliozy na świecie.
Propozycja DA.svg
Autor: M.Komorniczak, Licencja: CC BY 3.0
Propozycja dla Dobry Artykuł dla PL.WIKI
Borrelial lymphocytoma.jpg
Autor: Spectrum11, Licencja: CC0
Naciek limfocytarny, Pseudochłoniak boreliozowy, limfocytoma
Ixodes hexagonus (aka).jpg
Autor:

André Karwath aka Aka

, Licencja: CC BY-SA 2.5
This image shows an only 0.16 inch (4 mm) small, living tick of the species Ixodes hexagonus from the top.
Erythema-motilans.jpg
Autor: Jost Jahn (JostJahn 14:09, 1 August 2005 (UTC)), www.jostjahn.de, Licencja: CC BY-SA 2.0 de
Erythema motilans at lower leg of a man
WiktionaryPl nodesc.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0

The logo for the Polish language Wiktionary without "Wolny, wielojęzyczny Wikisłownik" ("Free, multilingual, Wiktionary")

.
Borrelia burgdorferi-cropped.jpg
Using darkfield microscopy technique, this photomicrograph, magnified 400x, reveals the presence of spirochete, or “corkscrew-shaped” bacteria known as Borrelia burgdorferi, which is the pathogen responsible for causing Lyme disease. Borrelia burgdorferi are helical shaped bacteria, and are about 10-25µm long. These bacteria are transmitted to humans by the bite of an infected deer tick, and caused more than 23,000 cases of Lyme disease in the United States during 2002.
Bullseye Lyme Disease Rash.jpg
Autor: Hannah Garrison, Licencja: CC BY-SA 2.5
Erythematous rash in the pattern of a “bull’s-eye” from Lyme disease