Brigadeführer

Patki kołnierzowe SS-Brigadeführera obowiązujące od 4.04.1942

Brigadeführer – stopień paramilitarny w III Rzeszy, któremu odpowiadał stopień Generalmajor w siłach zbrojnych III Rzeszy (Wehrmacht). Stopień taki istniał w SA i w SS. Pełna nazwa różniła się zależnie od organizacji. W SA brzmiała "SA-Brigadeführer" a w SS "SS-Brigadeführer".

Stopień ten w SS został utworzony w 1935 roku, a jego oznaką były dwa liście dębu i biały kwadrat na patkach kołnierzowych. W 1942 roku wprowadzono zmianę oznaczenia, po której oznaką stopnia Brigadeführera były 3 liście dębu. W SA patki kołnierzowe Brigadeführera pozostały bez zmian.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

GenMaj Brif OF6 cam slv 1945.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Nazi-Wehrmacht and Waffen-SS to tress articles without shoulder boards (camouflage suit summer, until 1942-1945); here cuff insignia to the ranks:
  • Generalmajor (en: Major general)
  • Brigadeführer and major general of the Waffen-SS
  • today NATO OF-6 comparable.
SS-Brigadeführer h.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rang insignia shoulder strap, here “SS-Brigadefuehrer and Major general of the Waffen-SS” (today comparable to NATO OF-6) until 1945.
SS-Brigadeführer Collar Rank.svg
Autor: Mintz l, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rang insignia of the SS/Waffen-SS, here universal collar patches of “SS-Brigadefuehrer”.