Bureau of Ships

Kompleks budynków rządowych United States Navy, mieszczący m.in. siedzibę Bureau of Ships

Bureau of Ships (BuShips, z ang. dosłownie - Biuro Okrętów) – amerykańska agencja należąca do United States Navy zajmująca się nadzorowaniem budowy oraz napraw okrętów, utworzona przez Kongres 20 czerwca 1940 roku ustawą, która połączyła w funkcje Bureau of Construction and Repair oraz Bureau of Steam Engineering. Nowe biuro miało być kierowane przez dyrektora i jego zastępcę, jeden wybrany z korpusu inżynierii (Marine Engineer), a drugi z korpusu budowlanego (Naval Architect). Szef byłego Biura Inżynierii adm. Samuel M. Robinson, został mianowany pierwszym dyrektorem BuShips, a były szef Biura Budowy i Remontów, adm. Alexander H. Van Keuren, został wybrany jego zastępcą.

BuShips przestało istnieć na mocy postanowienia DOD z 9 marca 1966 roku, wydanego w ramach generalnego przeglądu marynarki BuShips zostało zastąpione przez Ship Systems Command, obecnie znane jako Naval Sea Systems Command (NAVSEA).

Zadania

Do zadań biura należało m.in. nadzorowanie projektów budowy, przebudowy, zaopatrzenia, konserwacji i naprawy okrętów i innych jednostek dla marynarki, zarządzanie państwowymi stoczniami wojskowymi, zakładami naprawczymi, laboratoriami i stacjami brzegowymi, rozwój technologii paliw i smarów oraz prowadzenie operacji ratowniczych.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

WWIINavyBuildingsFromMonument.jpg

Various Navy Department buildings within the National Mall in Washington, D.C., during World War II. Photographed from the top of the Washington Monument, looking west, in 1943-44.

The Lincoln Memorial, Potomac River and Arlington Memorial Bridge are in the distance. In right center are the Main Navy (nearer of the two) and Munitions buildings, showing the fourth stories built atop their wings during the early 1940s and the tenth wing ("Zero Wing") added to the eastern end of Main Navy at about that time. Temporary buildings on the Washington Monument grounds, in the foreground, were occupied by the Bureau of Ships. Those to the left of the Reflecting Pool held the Bureau of Supplies and Accounts. Photo was color adjusted for clarity by User:SHARD