Cadi

fenickie cadi
Hebrajska litera cadi końcowa w kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Cadi (צ/ץ ,ص‍; także sade) – osiemnasta litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, syryjskiego, hebrajskiego o wartości numerycznej 90. Hebrajskie cadi odpowiada dzwiękowi [ʦ], w polskiej transkrypcji oddawana jako "c", w językach zachodnioeuropejskich "tz".

Media użyte na tej stronie

Hebrew letter final tsadi.svg
Hebrew letter final tsadi
Phoenician sade.svg
Phoenician letter sade