Cardo (ulica)

Cardoulica przecinająca miasto lub obóz rzymski na osi północ-południe. Prostopadła do niej decumanus, przebiegała na linii wschód-zachód. W punkcie ich przecięcia znajdowało się forum, poza tym linie te decydowały o kierunku innych ulic[1].

Zobacz też

  • castra Romana

Przypisy

  1. Galyn Wiemers: Jerusalem: History, Archaeology and Apologetic Proof of Scripture. Waukee, Iowa: 2010. ISBN 978-0-9794382-3-3.

Media użyte na tej stronie

Castra Romana 001.svg
Autor: Rollingstone (png), Marek M (svg), Licencja: CC BY-SA 4.0
Przykłady rzutów obozów rzymskich
Castra Romana 003.svg
Autor: Rollingstone (png), Marek M (svg), Licencja: CC BY-SA 4.0
Przykłady rzutów obozów rzymskich
Castra Romana 002.svg
Autor: Rollingstone (png), Marek M (svg), Licencja: CC BY-SA 4.0
Przykłady rzutów obozów rzymskich