Chłoniaki

Chłoniaki
lymphoma
Ilustracja
Chłoniak grudkowy w węźle chłonnym
ICD-10C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
ICD-10C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
ICD-10C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
ICD-10C84
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
ICD-10C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
ICD-10C88
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
ICD-10C90
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
ICD-10C91
Białaczka limfatyczna

Chłoniaki (łac. lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, choć wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z pierwotnym zajęciem szpiku nazywane są białaczkami (zespół leukemia-lymphoma). Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią i radioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.

Zaklasyfikowanie nowotworu do chłoniaków opiera się na dodatnim wyniku dla LCA (ang. leukocyte common antigen) w badaniu immunocytochemicznym. Chłoniakom towarzyszy zazwyczaj wysoka aktywność LDH[1][2]. Tradycyjnie chłoniaki dzieli się na chłoniaki nieziarnicze i ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina).

Według WHO chłoniaki dzieli się:

Przypisy

  1. Grażyna Poniatowska-Broniek, Marian Sulik. Wybrane chłoniaki śródpiersia. II. Pierwotny chłoniak śródpiersia (grasiczy) z dużych komórek B (PMBL). „Pol. Ann. Med.”. 15 (1), s. 43–50, 2008. 
  2. Grzegorz Rymkiewicz, Anna Pastwińska, Agnieszka Druzd-Sitek, Katarzyna Błachnio, Barbara Pieńkowska-Grela, Jan Walewski. Prekursorowy chłoniak śródpiersia z cechami dwukierunkowego różnicowania i translokacją t(10;11)(p12;q21). „Onkologia w Praktyce Klinicznej”. 1 (2), s. 120–127, 2005. 

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Lymphoma macro.jpg
Autor: Emmanuelm, Licencja: CC BY 3.0
Macroscopic aspect of the cut surface of a human lymph node replaced by lymphoma. The node was about 6 x 4 cm (2.5" x 1.5"). The lymphoma is the nodules of pinkish tissue surrounded by yellowish fatty tissue. Upon histological examination, the node contained follicular lymphoma.