Chasydyzm

Bracławski chasyd w Jerozolimie w czasie modlitwy

Chasydyzm (hebr. ‏חסידות‎ chasidut, dosł. „pobożność, bogobojność”), chasydzi (hebr. ‏חסיד‎ chasid, l.mn. ‏חסידים‎ chasidim) – ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu. Występował w historii w trzech odmianach:

  • chasydyzm antyczny lub starożytny – jego przedstawiciele znani są także pod nazwą asydejczyków (zwłaszcza w Biblii Tysiąclecia, wyd. III z 1990 r. i dalsze);
  • chasydyzm niemiecki – zwany też aszkenazyjskim lub nadreńskim;
  • chasydyzm polski – powszechnie i potocznie zwany chasydyzmem. Ta odmiana jest najszerzej znana, m.in. dlatego, że rozwija się do dziś (jako ruch o odmiennym charakterze, jest jednak w prostej linii spadkobiercą ruchu powstałego w XVIII wieku).

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

חסיד מתבודד.jpg
Autor: אני יצרתי, Licencja: Attribution
A Breslover chassid secludes himself and prays to God in the Jerusalem Forest.
Star of David.svg
Gwiazda Dawida, symbol żydowskiego narodu i wiary.