Chirotonia

Chirotonia − w Kościele prawosławnym i greckokatolickim udzielenie święceń wyższych kolejno na diakona, prezbitera i biskupa[1].

Chirotonia ma miejsce zawsze podczas liturgii i zawsze jest sprawowana indywidualnie (nigdy nie wyświęca się kilku kandydatów jednocześnie, tj. w czasie jednej liturgii może być wyświęcony tylko jeden biskup, tylko jeden prezbiter, i tylko jeden diakon). Władzę udzielania święceń ma jedynie biskup, natomiast chirotonii nowego biskupa dokonywać musi trzech lub przynajmniej dwóch biskupów, co podkreśla kolegialny charakter episkopatu. Nawiązaniem do tradycji wyboru biskupów z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa jest potwierdzenie święceń biskupów przez zgromadzonych wiernych, którzy w odpowiednim momencie liturgii wznoszą okrzyki „Axios!” („Godzien!”).

Przypisy

  1. Chirotonia, sjp.pwn.pl.