Chorwacja

Republika Chorwacji
Republika Hrvatska
Flaga Chorwacji
Herb Chorwacji
Flaga ChorwacjiHerb Chorwacji
Hymn:
Lijepa naša domovino

(Piękna nasza ojczyzno)
Położenie Chorwacji
KonstytucjaKonstytucja Chorwacji
Język urzędowychorwacki[a]
StolicaZagrzeb
Ustrój politycznydemokratyczny
Typ państwarepublika parlamentarna
Głowa państwaprezydent Zoran Milanović
Szef rządupremier Andrej Plenković
Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe

56 594[1][2][3] km²
620[3][b] km² (1%)
Liczba ludności (2017)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne

4 149 000[4]
76 osób/km²
Chorwaci: 89,6%[3]
PKB (2017)
 • całkowite 
 • na osobę

54,5 mld[4] USD
13 138[4] USD
PKB (PSN) (2017)
 • całkowite 
 • na osobę

101,3 mld[4] dolarów międzynar.
24 424[4] dolarów międzynar.
waluta1 kuna = 100 lip (HRK)
Niepodległośćod Jugosławii
25 czerwca 1991
Religia dominującakatolicyzm (87,2%)
Strefa czasowaUTC +1 – zima
UTC +2 – lato
Kod ISO 3166HR
Domena internetowa.hr
Kod samochodowyHR
Kod samolotowy9A
Kod telefoniczny+385

Chorwacja, Republika Chorwacji (chorw. Hrvatska, Republika Hrvatska) – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej[5][6] jako 27. członek wspólnoty (wcześniej 28.)[6][7][8].

Historia

Do I wieku n.e. na terenie Chorwacji znajdowała się rzymska prowincja Iliria (łac. Illyricum). W I wieku n.e. została ona podzielona na dwie prowincje: Dalmację i Panonię.

Na początku VII wieku na tereny dzisiejszej Chorwacji przybyły plemiona Chorwatów. W 803 roku tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium Karola Wielkiego. Od VII do VIII wieku najeżdżały je plemiona Ostrogotów, Awarów i Słowian. W późniejszym czasie tereny Chorwacji stały się miejscem rywalizacji o wpływy: papiestwa, Wenecji i Węgier. W 925 powstało Królestwo Chorwacji.

W 1102 doszło do unii personalnej z Węgrami. Od XIV wieku i końca panowania Andegawenów na Węgrzech (1308–1395) nastąpił okres walk wewnętrznych. Po bitwie pod Mohaczem w 1526 Chorwacja dostała się pod panowanie Habsburgów. Część ziem znalazła się pod panowaniem Turków osmańskich, a stopniowy ich napór spowodował zajęcie praktycznie całego terytorium.

W XVIII wieku wpływy tureckie słabły, a w latach 1809–1813 Napoleon utworzył Prowincje Ilyrijskie. W XIX wieku Chorwacja znalazła się w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier (po 1867 w Krajach Korony Świętego Stefana, czyli węgierskiej części państwa). W części austriackiej pozostała Dalmacja, cieszyła się tam jednakże autonomią (własny sejm). Austriacy starali się wyzyskiwać konflikty węgiersko-chorwackie dla umocnienia dynastii habsburskiej (np. Chorwaci pomogli w stłumieniu powstania węgierskiego w 1848–1849).

W XIX wieku nasiliły się tendencje niepodległościowe. Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku Chorwacja weszła w skład Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców), a w 1929 w skład Jugosławii.

W czasie II wojny światowej w roku 1941 faszystowskie ugrupowanie ustaszy na czele z Ante Paveliciem przejęło władzę, ogłosiło niepodległość i powstało Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH). Terytorium Chorwacji sprzymierzonej wówczas z Niemcami obejmowało Chorwację właściwą (choć nie całą, część terytorium przyłączono do Włoch) oraz tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny.

W maju 1945 NDH zostało zlikwidowane przez armię jugosłowiańską. Od 1945 po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została włączona do Jugosławii Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem).

W 1991 proklamowano niepodległość; rozpoczęła się wojna z Jugosławią (de facto z Serbią, wspomaganą przez oddziały czarnogórskie). W kwietniu 1992 do Chorwacji wkroczyły siły pokojowe ONZ. Konflikt rozwiązano po trzech latach (układ w Dayton). Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 753 z 18 maja 1992 roku Chorwacja została członkiem ONZ[9].

Chorwacja rozpoczęła zabiegi o członkostwo w NATO.

Od początku lat 90. do śmierci w 1999 krajem w sposób autorytarny rządził Franjo Tuđman, przywódca nacjonalistycznej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ)[10][11]. W 2000 w wyborach wygrały siły umiarkowane i nastąpiła demokratyzacja kraju: prezydentem został Stjepan Mesić, dawny antykomunistyczny opozycjonista. Rząd utworzyła koalicja zreformowanych postkomunistów z ludowcami, chadekami i partią liberalną, a na jego czele stanął Ivica Račan. Gabinet zabiegał o zbliżenie Chorwacji do struktur europejskich.

W 2003 HDZ powróciła do władzy. Dwa lata później Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia do Unii Europejskiej. W 2009 kraj dołączył do NATO. W 2011 zakończyły się negocjacje akcesyjne do UE[12]. Traktat akcesyjny podpisano 9 grudnia 2011[13]. 22 stycznia 2012 66,27% Chorwatów opowiedziało się za członkostwem w UE. 1 lipca 2013 Chorwacja dołączyła do UE.

Geografia

Granice i punkty skrajne

źródło[14]

Linia brzegowa Chorwacji

Chorwacja ma bardzo urozmaicone, wyjątkowe w skali świata wybrzeże. Ten typ, z licznymi podłużnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej, został nazwany dalmatyńskim od nazwy chorwackiego wybrzeża.

Parki narodowe

Podział administracyjny Chorwacji

Chorwacja podzielona jest na 20 żupanii[17] (chorw. županija) + 1 miasto wydzielone (Zagrzeb).

Ustrój polityczny

Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną na podstawie konstytucji z 1990 roku (zmodyfikowanej w 1999 i 2001 roku), z silną pozycją parlamentu. Do 2000 roku pozostawała krajem autorytarnym[10][11].

Mimo że wśród Słowian Chorwaci cieszą się najstarszą tradycją państwowości, to Republika Chorwacji jest jednym z najmłodszych państw europejskich. Jej konstytucja została uchwalona 22 grudnia 1990 r., a uznana została za samodzielne państwo przez międzynarodową wspólnotę 15 stycznia 1992 r[18]. System prawa został przystosowany do współczesnego ustawodawstwa europejskiego.

Chorwacja stała się krajem demokracji parlamentarnej, którego system polityczny opiera się na poszanowaniu praw człowieka, rządach prawa, równouprawnieniu wspólnot narodowych, nienaruszalności własności osobistej, sprawiedliwości społecznej i wielopartyjności.

W Chorwacji funkcjonuje 18-związkowy system partyjny. Do najbardziej liczących się partii politycznych należą Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, Chorwacka Partia Socjalliberalna, Partia Socjaldemokratyczna oraz Partia Prawa.

Kraj administracyjnie dzieli się na 21 województw (okręgów) – żupanji.

Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat, z prawem powoływania rządu, łącznie z premierem – szefem rządu.

Chorwacki model demokracji parlamentarnej opiera się na podziale władzy.

Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentuZgromadzenia Chorwackiego (Saboru) – złożonego z różnej liczby członków (w zależności od ilości głosujących), wahającej się jednak od 100 do 160 deputowanych. Sabor działa na zasadzie sesyjności. Pierwsza sesja trwa od 15 stycznia do 30 lipca, druga od 15 września do 15 grudnia.

Każda sesja rozpoczyna się od odśpiewania hymnu Chorwacji „Nasza piękna Ojczyzno” (Lijepa naša domovino). Osiem dni przed rozpoczęciem obrad nowej sesji każdy z przedstawicieli Saboru otrzymuje od przewodniczącego zarys harmonogramu posiedzeń, który obejmuje wnioski parlamentarzystów i rządu oraz projekty aktów normatywnych, będących przedmiotem debat i głosowań na posiedzeniach plenarnych. Deputowani mają możliwość składania wniosków o uzupełnienie porządku obrad, zgłaszając projekty ustaw do czasu rozpoczęcia sesji. Przewodniczący Saboru ma obowiązek przedłożyć te propozycje na forum izby w terminie do 30 dni (wnioski o materii ustawowej) lub do 15 dni (wnioski w innych sprawach).

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu odbywa się nie później niż dwudziestego dnia od chwili ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Członkowie Saboru wybierają wówczas następujące organy parlamentu: prezydium Saboru, w skład którego wchodzą przewodniczący i zastępcy przewodniczącego, sekretarza, komitety oraz komisje.

Każdy członek Saboru posiada immunitet formalny i immunitet materialny. Immunitet formalny chroni deputowanego przed zatrzymaniem przez organy ścigania (wyjątkiem jest tutaj ujęcie deputowanego na gorącym uczynku za czyny zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej pięciu lat) oraz przed wszczęciem postępowania karnego za popełnione przestępstwa. Immunitet obejmuje także prawo odmowy zeznań w charakterze świadka we wszystkich rodzajach spraw sądowych. Immunitet materialny chroni deputowanego także po zakończeniu sprawowania mandatu przedstawicielskiego. Obejmuje sposób głosowania i treść wypowiedzi reprezentantów w trakcie posiedzeń plenarnych parlamentu oraz jego organów wewnętrznych.

W myśl regulaminu chorwackiego Saboru deputowani mają prawo tworzyć kluby parlamentarne na podstawie przynależności politycznej lub etnicznej. Klub parlamentarny może zostać utworzony przez: partię polityczną posiadającą co najmniej trzech deputowanych w parlamencie; co najmniej trzech przedstawicieli niezrzeszonych; deputowanych wybranych jako przedstawicieli mniejszości narodowych; dwie lub więcej partii politycznych, które mają co najmniej trzech deputowanych w parlamencie.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele którego stoi premier.

Siły zbrojne

Chorwacja dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi[19]. Uzbrojenie sił lądowych Chorwacji składało się w 2014 roku z: 92 czołgów, 763 opancerzonych pojazdów bojowych, 27 dział samobieżnych, 50 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz 60 zestawów artylerii holowanej[19]. Marynarka wojenna Chorwacji dysponowała w 2014 roku 9 okrętami obrony przybrzeża oraz jednym okrętem obrony przeciwminowej[19].

Wojska chorwackie w 2014 roku liczyły 21,3 tys. żołnierzy zawodowych oraz 102,7 tys. rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2014) chorwackie siły zbrojne stanowią 46. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 958 mln dolarów (USD)[19].

Demografia

Zmiana liczby ludności Chorwacji w latach 1992–2003 (w tysiącach)

Chorwację zamieszkuje prawie 4,5 mln mieszkańców (4 493 312 w 2007). Istnieje tendencja spadkowa spowodowana głównie emigracją zarobkową do krajów zachodnich, ujemnym przyrostem naturalnym oraz emigracją Serbów do rodzinnego kraju – Serbii. Znaczna większość mieszka w miastach (64%); na wsi mieszka 36%.

Struktura etniczna

Struktura narodowości w Chorwacji według spisu ludności z 2011 roku[20]
NarodowośćLiczbaProcentowo
Chorwaci3 874 32190,42%
Serbowie186 6334,36%
Boszniacy31 4790,73%
Włosi17 8070,42%
Albańczycy17 5130,41%
Romowie16 9750,40%
Węgrzy14 0480,33%
Słoweńcy10 5170,25%
Czesi9 6410,22%
Słowacy4 7530,11%
Czarnogórcy4 5170,11%
Macedończycy4 1380,10%
Niemcy2 9650,07%
Rusini1 9360,05%
Ukraińcy1 8780,04%
Rosjanie1 2790,03%
Żydzi5090,01%
Rumuni4350,01%
Turcy3670,01%
Bułgarzy3500,01%
Austriacy2970,01%
Wołosi290,00%
mniejszości regionalne27 2250,64%
inna narodowość18 2340,43%
nieokreślona27 4940,64%
brak danych8 8770,21%

Główne skupiska mniejszości narodowych znajdują się w następujących regionach:

Struktura etniczna

Język

W tym samym spisie przy pytaniu o język ojczysty uzyskano następujące rezultaty[21]:

 1. chorwacki – 95,60%,
 2. serbski – 1,23%,
 3. włoski – 0,43%,
 4. albański – 0,40%,
 5. bośniacki – 0,39%
 6. romski – 0,34%
 7. węgierski – 0,24%,
 8. słoweński – 0,22%,
 9. serbsko-chorwacki – 0,18%
 10. czeski – 0,15%
 11. inny – 0,60%,
 12. brak danych – 0,22%.

Językiem urzędowym państwa jest język chorwacki, jednak w gminach (općina) zamieszkanych co najmniej w 1/3 przez mniejszości, językami urzędowymi są również języki tych mniejszości. Obecnie status taki mają język serbski w 21 gminach, język węgierski w dwóch gminach, język włoski w dwóch gminach, język czeski w jednej gminie i język słowacki w jednej gminie[22]:

Religia

Natomiast jeśli chodzi o wyznania, wyniki spisu były następujące:

 1. katolicy – 87,2%,
 1. prawosławni – 5,59%,
 2. muzułmanie – 3%,
 3. protestanci – 1,13%, gł. luteranie, zielonoświątkowcy i kalwini
 4. Świadkowie Jehowy – 0,12%,
 1. żydzi – 0,05%,
 2. pozostali – głównie ateiści

Największe miasta

Miasta w Chorwacji powyżej 50 tys. mieszkańców
Lp.MiastoPopulacja
Spis pow. z 1991Spis pow. z 2001Szacunek na 2005
1.Zagrzeb706 770691 724698 966
2.Split189 388188 694189 959
3.Rijeka167 964143 800141 172
4.Osijek104 76190 41188 140
5.Zadar76 34369 55671 258
6.Slavonski Brod55 68358 64260 742
7.Pula62 37858 59459 078

Gospodarka

Ekonomiczne dane statystyczne na rok 2005-2006
PKB nominalne
na 1 mieszkańca
PKB rzeczywiste
na 1 mieszkańca
– wzrost PKB
60,26 mld $
13 400 $
37,42 mld $
8323 $
4,6%
waluta:HRK
kuna
udział % w PKB– rolnictwo 6,8%
– przemysł 30,9%
– usługi 62,3%
budżet:
– dochody
– wydatki

17,78 mld $
19,06 mld $
inflacja:3,4%
siła robocza:1 720 000 ludzi
struktura
zatrudnienia:
rolnictwo 2,7%
przemysł 32,8%
usługi 64,5%
ludność żyjąca
poniżej ubóstwa:
11%
bezrobocie:17,2%
dług publiczny:56,2% PKB
dług zagraniczny:33,09 mld $
rezerwy złota
i dewizy:
11,07 mld $
inwestycje:28,5% PKB
przemysłowe produkcyjne
tempo wzrostu:
5%
elektryczność:
– produkcja
– konsumpcja

12,95 mld kWh
16,53 mld kWh
ropa naftowa:
– produkcja
– konsumpcja

20 500 bb bar/d
93 000 bar/d
gaz ziemny:
– produkcja
– konsumpcja

1,85 mld m³
2,99 mld m³
import:21,79 mld $
import
(najważniejsi partnerzy)
Włochy: 15,9%
Niemcy: 14,9%
Rosja: 9,1%
Słowenia: 6,8%
Austria: 5,8%
Chiny: 4,7%
Francja: 4,2%
eksport:11,17 mld $
eksport
(najważniejsi partnerzy)
Włochy: 21,8%
Bośnia i Hercegowina: 14,7%
Niemcy: 10,7%
Słowenia: 8,1%
Austria: 7,3%

Gospodarka Chorwacji bazuje przede wszystkim na usługach oraz w mniejszym stopniu na przemyśle lekkim. W okresie letnim również turystyka staje się znaczącym źródłem przychodów państwa. Szacowany dochód PKB na jednego mieszkańca z zachowaniem parytetu siły nabywczej w 2006 roku wyniósł 13 400 $, co stanowiło ok. 50% średniego dochodu w Unii Europejskiej, w tym samym roku.

Chorwacja jest krajem post-socjalistycznym, przed rozpadem Jugosławii była drugą, po Słowenii, republiką pod względem rozwoju gospodarczego i poziomu życia mieszkańców. W późnych latach 80. rozpoczął się proces ekonomicznej transformacji i przestawienia gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową. Na początku procesu transformacji pozycja gospodarki chorwackiej, ze względu na jej wysoki poziom w stosunku do innych państw post-komunistycznych, była uprzywilejowana. Gospodarka kraju poważnie ucierpiała na skutek likwidacji przemysłu ciężkiego i znacznych zniszczeń wojennych, poważnym problemem była również utrata wolnego dostępu do rynków państw byłej Jugosławii.

Rolnictwo

Rolnictwo chorwackie jest stosunkowo dobrze rozwinięte, znajduje w nim zatrudnienie 2,7% ludności zawodowo czynnej, wytwarzając aż 8,2% krajowego PKB. Prawie 57% terytorium Chorwacji zajmują grunty orne, łąki i pastwiska. Daje to przeciętny wskaźnik 0,67 ha użytków rolnych na 1 mieszkańca. Najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa posiada Sławonia oraz Chorwacja właściwa. Produkuje się tam głównie pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, słonecznik, len, konopie, tytoń, a także drzewa owocowe (śliwa). Prawie w całej Chorwacji popularna jest uprawa winorośli, przy czym najwyżej cenione są wina dalmackie. W Dalmacji i Istrii rozwija się również uprawa oliwek, figowców i drzew cytrusowych. Na obszarach nizinnych hoduje się bydło, trzodę chlewną i drób, w Górach Dynarskich, także owce, kozy, osły i muły. Na wybrzeżu rozwija się rybołówstwo i przetwórstwo rybne (głównie sardynki i tuńczyki), u wybrzeży Półwyspu Istria prowadzi się hodowlę ostryg. Poważne znaczenie gospodarcze ma eksploatacja lasów, które zajmują ponad 1/3 powierzchni kraju.

Przemysł

Główną rolę w gospodarce Chorwacji odgrywa przemysł przetwórczy o zróżnicowanej strukturze gałęziowej, do najważniejszych gałęzi należą: hutnictwo żelaza (huta w Sisak) i aluminium (huty w Lozovac i Razine), przemysł stoczniowy (skupiony w dużych portach morskich jak Rijeka, Split i Pula), oraz chemiczny i petrochemiczny (włókna sztuczne, farmaceutyki, nawozy sztuczne, środki czystości i kosmetyki), skupiony w miastach Sisak, Osijek i Split. Duże znaczenie ma także przemysł maszynowy (m.in. fabryki obrabiarek w Zagrzebiu, maszyn rolniczych w Osijek i urządzeń energetycznych w Karlovac), elektrotechniczny, cementowy (Split, płw. Istria). Przemysł włókienniczy (tekstylny i odzieżowy), skórzany i obuwniczy, ulokowany w centralnej części kraju, w Karlovacu, Zagrzebiu i Osijeku, a także w porcie Zadar. Przemysł spożywczy, głównie winiarski, mięsny oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego. W Zagrzebiu ponadto skupia się przemysł poligraficzny, elektroniczny i farmaceutyczny. Niezwykle istotne dla gospodarki chorwackiej jest wybrzeże Dalmacji. Rijeka odgrywa znaczącą rolę jako port tranzytowy dla towarów z Austrii i Węgier, zyskała również poważne znaczenie w świecie jako stocznia. Split, duży port morski, a także centrum produkcji tworzyw sztucznych.

Produkcja energii elektrycznej jest w znacznym stopniu oparta na wyzyskiwaniu hydroenergetycznych zasobów rzek górskich (m.in. kaskadowe hydroelektrownie na rzekach Cetina i Krka). W latach 70. wybudowano we współpracy ze Słowenią elektrownię atomową w Krško, znajdującą się na terytorium Słowenii, około 20 km od granicy.

Kraj posiada niewielkie własne zasoby surowcowe, stosunkowo duże pokłady boksytów (duże pokłady boksytów występujące na półwyspie Istria i w Dalmacji dały podstawę rozwoju hutnictwa aluminium z centrum w Szybeniku), mniejsze miedzi, węgla brunatnego oraz złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, nadto nieznaczne złoża manganu, cynku i ołowiu, azbestu oraz węgla kamiennego. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego odkryte w 1960 roku w pełni zaspokajają wewnętrzne potrzeby kraju, czyniąc Chorwację samowystarczalną pod względem energetycznym.

Turystyka

Do 1990 roku, kiedy to rozpadła się Jugosławia, ten dział gospodarki przynosił największą część dewizowych dochodów państwa. Turystyka skupiała się głównie na wybrzeżu dalmatyńskim i w Istrii, znajdowały się tam liczne uzdrowiska i kąpieliska morskie. Wewnątrz kraju ruch turystyczny był relatywnie niewielki. Konflikty zbrojne związane z rozpadem Jugosławii znacznie ograniczyły ruch turystyczny. Wojna domowa zdewastowała dużą część infrastruktury turystycznej, także zabytkowe miasta jak Pula, Split czy Dubrownik, pełne atrakcji turystycznych, uległy poważnym zniszczeniom. Od 1997 roku przemysł turystyczny jest powoli odbudowywany, a sama Chorwacja staje się coraz bardziej popularnym celem przyjazdów wśród turystów odwiedzających zabytkowe miejscowości.

Głównym celem przyjazdu turystów do Chorwacji jest wybrzeże Adriatyku i tutejsze nadmorskie kurorty. Wysoki sezon trwa tu od połowy czerwca do połowy września, chociaż pierwsi turyści przyjeżdżają już z początkiem maja. Miasta położone w głębi lądu – mimo iż często także są urokliwe – cieszą się niewielkim zainteresowaniem ze strony turystów. W nadmorskich miejscowościach dominują plaże żwirowe lub kamieniste. Popularne są także tzw. betonowe plaże, gdzie do morza schodzi się po drabinkach. W całej Chorwacji znajduje się zaledwie kilkanaście plaż piaszczystych. Kamieniste wybrzeże sprzyja czystości wody. Adriatyk ma tutaj wyjątkowo przejrzysty, turkusowy kolor. Plaże w miastach i wakacyjnych kurortach są zazwyczaj dobrze zagospodarowane i utrzymane w czystości. Popularnością cieszą się także urokliwe, nadmorskie zatoczki znajdujące się poza popularnymi kurortami[23].

Od lat sześćdziesiątych XX wieku Chorwacja jest popularnym celem wakacyjnych wyjazdów wśród naturystów. Pół wieku temu przyjeżdżało tu około 100 000 naturystów rocznie. W 2014 r. liczba ta sięgnęła 300 000. Chorwacja – wraz z Hiszpanią – szczyci się faktem, że posiada najwięcej w świecie plaż i kempingów naturystycznych. Tego typu obiekty zlokalizowane są głównie w regionie Istria, chociaż w dużej części nadmorskich kurortów wydzielono oficjalne plaże naturystyczne[24].

Obecnie turystyka jest znów ważnym i dochodowym działem gospodarki. Obywatele Unii Europejskiej mogą przekroczyć granicę i przebywać na terenie kraju do 90 dni bez posiadania paszportu, legitymując się jedynie dowodem osobistym[25]. W 2016 roku kraj ten odwiedziło 13,809 mln turystów (8,9% więcej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie 9,634 mld dolarów[26].

Mapa konturowa Chorwacji
Geographylogo.svg
Porty lotnicze w Chorwacji

Kultura

Stare Miasto w Dubrowniku

W Chorwacji znajdują się następujące obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO:

W Chorwacji swój wpływ zaznaczają kultury zachodnioeuropejska, śródziemnomorska oraz słowiańska. Niewątpliwe piętno na zwyczajach panujących w tym kraju odcisnęły lata podporządkowania europejskim mocarstwom. Północna część Chorwacji jest bardzo zbliżona pod względem kulturowym do Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. W części nadmorskiej swe wyraźne wpływy wywiera kultura śródziemnomorska. Tradycyjnie więc po południu przychodzi czas na sjestę, a życie zaczyna się wieczorem.

Wydarzenia kulturalne w Chorwacji:

 • Letni Festiwal w Dubrowniku (Dubrovačke ljetne igre)
 • Splickie Lato (Splitsko Ljeto)
 • Letni festiwal w Zagrzebiu (Zagrebački Ljetni Festival)
 • Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy w Szybeniku (Međunarodni Dječji Festival)
 • Wieczory Muzyczne w kościele św. Donata w Zadarze (Muzički Večeri u sv. Donata)
 • Festiwal Filmowy w Puli (Filmski Festival Pula)
 • Muzyczne i Kulturalne Lato na Istrii
 • Lato na wyspie Krk
 • Vinkovačka Jesen
 • Wieczory Barokowe w Varaždinie (Barokni Večeri)
 • Karnawał w Rijece
 • Lost Theory Festival (festiwal muzyki psychedelic trance)

Święta

Poniższa tabela przedstawia listę oficjalnych świąt oraz dni wolnych od pracy w Chorwacji przyjętych przez Zgromadzenie Chorwackie 18 listopada 2002 roku[27].

DataNazwa świętaNazwa chorwacka
1 styczniaNowy RokNova godina
6 styczniaŚwięto Trzech KróliBogojavljanje ili Sveta tri kralja
święto ruchomePoniedziałek WielkanocnyUskrsni ponedjeljak
święto ruchomeBoże CiałoTijelovo
1 majaŚwięto PracyPraznik rada
22 czerwcaDzień Antyfaszystowskiego Ruchu OporuDan antifašističke borbe
25 czerwcaDzień PaństwowościDan državnosti
5 sierpniaDzień Zwycięstwa i Dumy PaństwowejDan pobjede i domovinske zahvalnosti
15 sierpniaDzień Wniebowzięcia NMPVelika Gospa
8 październikaŚwięto NiepodległościDan neovisnosti
1 listopadaWszystkich ŚwiętychSvi sveti
25 i 26 grudniaBoże NarodzenieBožićni blagdani

Krainy historyczne w Chorwacji

Sport

Janica Kostelić – zdobywczyni największej liczby medali olimpijskich dla Chorwacji
Szkic łodzi o nazwie falkuša

Liczba osób czynnie uprawiających sport w Chorwacji przekracza 400 tysięcy[28]. Niespełna 323 tysiące z nich (prawie 269 tysięcy mężczyzn i ponad 54 tysiące kobiet) jest członkami chorwackich związków sportowych, a prawie 24 tysiące bierze udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych[29]. Najpopularniejszą dyscypliną sportu jest piłka nożna[30] – w Chorwackim Związku Piłki Nożnej zarejestrowanych jest ponad 118 tysięcy zawodników, co czyni go największym spośród wszystkich związków sportowych w Chorwacji[31]. Do popularnych dyscyplin sportowych w tym kraju należą także piłka ręczna, koszykówka, tenis, narciarstwo alpejskie oraz lekkoatletyka[32], a także piłka wodna i kręgle[30].

Najstarsze zachowane informacje o zawodach sportowych na terenie dzisiejszej Chorwacji pochodzą z XVI wieku. Dotyczą one regat tradycyjnych chorwackich łodzi o nazwie falkuša, które w 1593 roku w liczbie 73 ścigały się na trasie z Komižy do Palagružy, będąc tym samym najstarszymi wyścigami drewnianych łodzi na świecie. Sport na terenie dzisiejszej Chorwacji zaczął się rozwijać od początku XX wieku. Mimo tego, iż Chorwacja nie była wówczas niepodległym państwem, w 1909 roku powstała Chorwacka Unia Sportowa. 2 lata wcześniej swój pierwszy mecz rozegrała reprezentacja Chorwacji w piłce nożnej. W kolejnych latach Chorwaci zaczęli odnosić pierwsze sukcesy międzynarodowe, reprezentując jednak barwy innych krajów[33]. Chorwaci do czasu uzyskania niepodległości brali także udział w igrzyskach olimpijskich. Startowali w nich jednak jako reprezentanci Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a później Jugosławii, a zgodnie z przepisami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego spadkobiercą ich rezultatów jest Serbia[34]. W sumie do momentu uzyskania niepodległości chorwaccy sportowcy zdobyli 45 medali olimpijskich, w tym 15 złotych[35].

Nieco ponad miesiąc po ogłoszeniu przez Chorwację niepodległości, 10 września 1991 roku, powstał Chorwacki Komitet Olimpijski oraz 29 chorwackich związków sportowych[36]. 2 dni po uznaniu tego kraju przez Wspólnotę Europejską za w pełni niepodległe i suwerenne państwo[37], 17 stycznia 1992 roku, Chorwacki Komitet Olimpijski został oficjalnie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zaprosił Chorwatów do udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku, odbywających się w Albertville, i Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku, odbywających się w Barcelonie[38]. Pierwsze olimpijskie medale Chorwacja zdobyła podczas tych drugich zawodów. Od 1992 roku kraj ten bierze udział w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich[39]. Dotychczas (sierpień 2012 roku) zdobył 21 medali letnich igrzysk (5 złotych)[40] oraz 10 medali igrzysk zimowych (4 złote)[41].

W 2018 roku na Mistrzostwach Świata w Rosji reprezentacja Chorwacji w piłce nożnej mężczyzn zdobyła wicemistrzostwo, a zawodnikiem turnieju został chorwacki piłkarz Luka Modrić.

Uwagi

 1. Dodatkowo języki mniejszości w wybranych gminach.
 2. Powierzchnia morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych wynosi 31 067 km². SI 2012 (ang.). [dostęp 2012-07-21].

Przypisy

 1. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Statistical Information 2012 (ang.). [dostęp 2012-07-21].
 2. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Croatia in Figures 2011 (ang.). [dostęp 2012-07-21].
 3. a b c CIA: The World Factbook: Croatia (ang.). [dostęp 2012-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-05-15)].
 4. a b c d e Dane dotyczące PKB na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2017: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, April 2018 (ang.). [dostęp 2018-04-19].
 5. Chorwacja świętuje wstąpienie do Unii Europejskiej – Wiadomości – WP.PL (pol.). 2013-07-01. [dostęp 2013-07-01].
 6. a b Croatia celebrates on joining EU (ang.). bbc.co.uk, 2013-07-01. [dostęp 2013-07-02].
 7. Croatia (ang. • niem. • fr.). europa.eu. [dostęp 2013-07-02].
 8. Srecko Horvat, Igor Stiks: Croatia has become the latest member of the EU periphery (ang.). guardian.co.uk, 2013-07-01. [dostęp 2013-07-02].
 9. Security Council Resolution 753 - UNSCR, unscr.com [dostęp 2022-02-15].
 10. a b Issac, Jeffrey C. (2000). Between Past and Future: The Revolutions of 1989 and Their Aftermath. Central European University Press. s. 42.
 11. a b Bunce & Wolchik, Valerie, Sharon L. (2012). Socialism Vanquished, Socialism Challenged: Eastern Europe and China, 1989-2009. Oxford University Press. s. 28.
 12. Jest projekt akcesji do UE dla Chorwacji (pol.). tvpparlament.pl, 2011-09-17. [dostęp 2011-09-27].
 13. Teresa Matusiak: Traktat akcesyjny z Chorwacją 9 grudnia (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-12-12. [dostęp 2011-11-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-10)].
 14. Croatia/Geography (ang.). W: World Factbook [on-line]. US Central Intelligence Agency, 2011-07-12. [dostęp 2020-09-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-05-15)].
 15. Park Narodowy Kornati, naszepodroze.edu.pl- Chorwacja i Bałkany, 19 lutego 2019 [dostęp 2019-02-19] (pol.).
 16. Wojciech Tyluś, Jeziora Plitwickie. Piękno chorwackiej przyrody, crolove.pl [dostęp 2017-10-31] (pol.).
 17. Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (pol.). W: Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicani Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju [on-line]. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2013. s. 112. [dostęp 2014-01-08].
 18. Wojciech Tyluś, Dzień międzynarodowego uznania Republiki Chorwacji, Chorwacja oczami Polaków - CroLove.pl, 15 stycznia 2014 [dostęp 2020-01-15] (pol.).
 19. a b c d Croatia (ang.). Global Firepower. [dostęp 2014-08-22].
 20. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2011. (chorw.). dzs.hr. [dostęp 2016-06-24].
 21. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2011. (chorw.). dzs.hr. [dostęp 2016-06-24].
 22. Second Report Submitted by Croatia Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Council of Europe 2004.
 23. Ropczyński Ł: Chorwacja (pol.). Kierunek Chorwacja. [dostęp 2015-10-10].
 24. Ropczyński Ł: Plaże i kempingi naturystyczne w Chorwacji (pol.). Kierunek Chorwacja. [dostęp 2015-10-10].
 25. UE zaostrza kontrole na granicach strefy Schengen, data dostępu 2018-07-03.
 26. UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition (ang.). UNWTO, lipiec 2017. s. 8. [dostęp 2017-09-25].
 27. ZAKON O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (pročišćeni tekst) (chorw.). narodne-novine.nn.hr. [dostęp 2012-08-21].
 28. Biserka Perman. Is sports system fair?. „JAHR”. 2, nr 3, s. 168, 2011-05. ISSN 1847-6376 (ang.). 
 29. Culture, arts and sport. W: 2011 Statistical Yearbook of the Republic of Croatiaa. Zagrzeb: Croatian Bureau of Statistics, 2011-12, s. 510. [dostęp 2012-08-20].
 30. ABOUT CROATIAN FOOTBALL FEDERATION (ang.). hns-cff.hr. [dostęp 2012-08-20].
 31. Croatian Sports Teams & People (ang.). visit-croatia.co.uk. [dostęp 2012-08-20].
 32. Darko Zubrinic: Croatian Sports (ang.). croatianhistory.net, 1995. [dostęp 2012-08-21].
 33. Predrag Žukina: Srbija si je prisvojila Bearu, Jerkovića, Dražena i Parlova (chorw.). jutarnji.hr, 2010-07-19. [dostęp 2012-08-21].
 34. Croatia & the Olympic Games Brief history (ang.). welcomecroatia.net, 2012-07-29. [dostęp 2012-08-21].
 35. Hrvatski olimpijski odbor > Najvažniji datumi (chorw.). hr. [dostęp 2012-08-21].
 36. STEPHEN KINZER: Slovenia and Croatia Get Bonn’s Nod (ang.). nytimes.com, 1991-12-24. [dostęp 2012-08-21].
 37. Hrvati kroz povijest na Zimskim olimpijskim igrama (chorw.). gol.hr, 2010-02-08. [dostęp 2012-08-21].
 38. Croatia (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2012-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-26)].
 39. Croatia Summer Sports (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2012-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-07)].
 40. Croatia Winter Sports (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2012-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-07)].

Linki zewnętrzne

Wikiatlas Wikimedia Atlas: Chorwacja – wikiatlas z mapami w Wikimedia Commons

Media użyte na tej stronie

Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Airplane silhouette.svg

Icon-type silhouette of an airplane. (Mainly to be used in Userboxes)

Used on WIkipedia as an airport location icon.
Flag of Albania.svg
Flag of Albania
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg
Map of Europe. The continental boundary to Asia as indicated is the standard convention following the Caucasus crest, the Ural River and the Urals Mountains to the Sea of Kara
Council of Europe.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
OSCE logo.svg
To jest logo: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – organizacja międzynarodowa
OSCE members and partners.svg
Autor:
This file was made by User:Sven
Nuvola apps locale.svg
Translation

If this image contains text, it can be translated easily into your language. If you need help, contact me

SemiPD-icon.svg
Flexible licenses

If you want to use this picture with another license than stated below, contact me

Nuvola apps email.png
Contact the author

If you need a really fast answer, mail me. If you need only a fast answer, write me here.

, Licencja: CC BY-SA 4.0
Organization for Security and Co-operation in Europe members and partners
  OSCE participating States
  Partners for Co-operation
CEI members.svg
Autor: Hmxhmx, Licencja: CC BY-SA 4.0
Map of CEI members.
WTO members and observers.svg
Map of World Trade Organization members and observers.
  Members
  Members, dually represented by the European Union
  Observers
  Non-members
JanicaKostelic.jpg
(c) Blazv z słoweńskiej Wikipedii, CC BY-SA 2.5
Janica Kostelić na Zlati lisici 2001 v Mariboru
Parki Narodowe w Chorwacji-mapa.jpg
Parki Narodowe w Chorwacji - mapa.
Chorwacja.png
Autor: Aotearoa, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa administracyjna Chorwacji
Zastava komodora OS RH.svg
the flag of the commodore of the Armed Forces of the Republic of Croatia
Zastava zapovjednika HRM.svg
the flag of the commander-in-chief of the Croatian Navy
Dubrovnik (28).JPG
Autor: JoJan, Licencja: CC BY 3.0
Cathedral of the Assumption of the Virgin; Dubrovnik, Croatia
Plamenac zapovjednika flotile ratnih brodova.svg
the pennant of the commander of a flotilla of naval vessels of the Republic of Croatia
Weekend at Bol (5971098068).jpg
Autor: Alex Proimos from Sydney, Australia, Licencja: CC BY 2.0
Weekend at Bol
Plamenac zapovjednika flote ratnih brodova.svg
the pennant of the commander of a fleet of naval vessels of the Republic of Croatia
EU 2020.png
Autor: Aotearoa, Licencja: CC BY 3.0
Unia Europejska w 2013; bez terytoriów zamorskich.
Draguc, Croatia1.JPG
Autor: Croq, Licencja: CC BY-SA 3.0
Village Draguc, northwest Croatia
Falkusa.png
(c) Jadvinia z polskiej Wikipedii, CC-BY-SA-3.0
Szkic XVII-wiecznej łodzi typu falkuša z wyspy Vis na Adriatyku.
Croatie-krka001.JPG
Krka National Park - Waterfalls
Plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova.svg
the pennant of the commander of a group of naval vessels of the Republic of Croatia
Zastava viceadmirala OS RH.svg
the flag of the vice admiral of the Armed Forces of the Republic of Croatia
Zastava admirala flote OS RH.svg
the flag of the admiral of the fleet of the Armed Forces of the Republic of Croatia
Zastava kontraadmirala OS RH.svg
the flag of the counter admiral (rear admiral) of the Armed Forces of the Republic of Croatia
Plitvice lakes.JPG
Plitvice lakes, Croatia.
Coat of arms of Croatia.svg
Coat of arms of the Republic of Croatia
Dubrovnik june 2011..JPG
Autor: Bracodbk, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dubrovnik, Old town with city walls
Plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova.svg
the pennant of the commander of a division of naval vessels of the Republic of Croatia
Croatia-demography.png
Autor: unknown, Licencja: CC BY 2.0
Zastava admirala OS RH.svg
the flag of the admiral of the Armed Forces of the Republic of Croatia
Flag of NATO.svg
Flaga Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Lijepa nasa domovino instrumental.ogg
The Croatian national anthem, instrumental version performed by the U.S. Navy Band.
Hrvatske etnije.gif
Ethnic map of Croatia-majorities by municipalities
  Croatians
  Serbians
  Czechs
  Hungarians
  Italians
North Atlantic Treaty Organization (orthographic projection).svg
Autor: Addicted04, Licencja: CC BY 3.0
North Atlantic Treaty Organization in orthographic projection.
Polwysep Balkanski-mapa polit.png
(c) Kpjas, CC-BY-SA-3.0
Półwysep Bałkański - mapa polityczna.
Rijeka Riva.jpg
Autor: RijekaPhotos, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rijeka Riva promenade