Chronostych

Chronostych na cokole figury Świętego Jana Nepomucena przed kościołem Świętego Macieja we Wrocławiu
Chronostych LCCCCCCMXVVVVVVVIIIIIIIIIIIIII - 1709 w inskrypcji po łac. C STATVA HONORI PERPETVO SANCTI IOANNIS NEPOMVCENI AB INCOLIS CIVITATIS HVIVS EXPENSIS VERE PIIS ERECTA/Pomnik na wieczną część św. Jana Nepomucena sumptem mieszkańców miasta wzniesiony w Lądku Zdr.

Chronostych lub chronogram – jeden ze sposobów zapisywania dat rocznych stosowany m.in. w okresie baroku[1].

Jest to coś w rodzaju łamigłówki wykorzystującej fakt, że w alfabecie łacińskim litery I, V, X, L, C, D, M pełnią jednocześnie funkcje cyfr rzymskich. Do zapisania w ten sposób daty używano cytatów z Pisma Świętego lub wierszy. Aby odczytać datę, należy zsumować wartości liczbowe liter będących jednocześnie cyframi. Dla ułatwienia litery te wyróżniano odmiennym modułem[2].

haeC est ConstrVCta pro gLorIa aC VeneratIone IesV MarIae IosephI IpsI VsqVe beatae ConsangVInItatIs ChrIstI (To jest budowla dla chwały i czci Jezusa, Marii, Józefa, ich samych oraz błogosławionych krewnych Chrystusa) głosi napis w pocysterskim kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie, umieszczony nad emporą organową, pomiędzy namalowanymi tam czterema ewangelistami. Podaje on jednocześnie datę rozpoczęcia prac malarskich w kościele:

C+C+V+C+L+I+C+V+I+I+V+M+I+I+I+I+I+V+V+C+V+I+I+I+C+I+I

czyli

100+100+5+100+50+1+100+5+1+1+5+1000+1+1+1+1+1+5+5+100+5+1+1+1+100+1+1

a więc rok 1693. Należy zwrócić uwagę, że w tekście nie pojawia się ani jedna zbędna litera – cyfra.

Ten charakterystycznie dla baroku udziwniony sposób datowania stosowany był nie tylko na inskrypcjach, ale i w twórczości literackiej, a także trafiał do dzieł naukowych. Pochodzący ze Lwowa Michał Boym, jezuicki misjonarz na Dalekim Wschodzie i wysłannik cesarza Chin do papieża, a jednocześnie botanik, w swym dziele Flora sinensis (Flora Chin) zadedykowanym cesarzowi Leopoldowi I, zawarł stuwierszowy chronostych będący panegirykiem na cześć swego mecenasa, a w każdym wierszu dzieła umieścił datę 1655 czyli rok jego koronacji na króla Węgier[3].

Czasami stosowano w połączeniu z chronostychem kabalistyczną formę zapisu dat[4].

Zobacz też

Przypisy

  1. Jacek Baluch, Piotr Gierowski: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 162-163.
  2. Szymański 2012 ↓, s. 145.
  3. Michał Zalewski: Chronostych (pol.). kapliczki.org.pl, 2012. [dostęp 2018-10-31].
  4. Szymański 2012 ↓, s. 146.

Bibliografia

  • Józef Szymański: Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ISBN 978-83-01-16171-2.
  • Michał Zalewski: Chronostych (pol.). kapliczki.org.pl, 2012. [dostęp 2018-10-31].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

2016 Chronostych na cokole figury św. Jana Nepomucena w Lądku-Zdroju.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Chronostych LCCCCCCMXVVVVVVVIIIIIIIIIIIIII - 1709 w inskrypcji w j. łacińskim HÆC STATVA HONORI PERPETVO SANCTI IOANNIS NEPOMVCENI AB INCOLIS CIVITATIS HVIVS EXPENSIS VERE PIIS ERECTA/ Pomnik na wieczną część św. Jana Nepomucena sumptem mieszkańców miasta wzniesiony w Lądku-Zdroju
Choix gradue ecritures.jpg
Autor: Morburre, Licencja: CC BY-SA 3.0
Cul-de-lampe, gravure, Choix gradué de 50 sortes d'écritures, éditions Hachette, XIXe siècle (nombreuses éditions, sans date).
Inskrypcja Nepomucen Szewska.jpg
Autor: Ms1001, Licencja: CC BY-SA 3.0
Inskrypcja będąca chronostychem na pomniku św. Jana Nepomucena koło kościoła św. Macieja we Wrocławiu