Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne – ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.

Ciśnienia cząstkowe można wyliczyć wykorzystując równanie Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego):

gdzie:

pi – ciśnienie cząstkowe składnika i
niliczność (liczba moli) składnika i
V – objętość mieszaniny gazowej
R – uniwersalna stała gazowa
T – temperatura.

Ciśnienie całej mieszaniny k-składnikowej:

gdzie:

p – ciśnienie mieszaniny
n – liczba moli
k – łączna liczność składników mieszaniny.

Dla gazów rzeczywistych, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem, zamiast ciśnienia należałoby używać aktywności ciśnieniowej (lotności gazu).

Zobacz też