Cubiculum

Cubiculum (łac. pokój do spoczynku, spania od cubare leżeć) [wym. kubikulum] – pojęcie używane w architekturze dla określenia:

Przypisy

Bibliografia

  • Sztuka świata. Słownik terminów tom 17. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013. ISBN 978-83-213-4726-4.
  • Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-214-0570-3.