Cywilizacja zachodnia

Mapa zasięgu cywilizacji zachodniej. Ciemnoniebieski - kraje bezwzględnie należące do cywilizacji zachodniej. Jasnoniebieski - kraje częściowo do niej należące

Cywilizacja zachodnia, kultura zachodnia, Zachód, kultura europejska, kultura euroatlantyckakultura bądź cywilizacja ukształtowana w Europie Zachodniej, a wraz z ekspansją gospodarczo-polityczną od czasów renesansu rozprzestrzeniona na inne tereny, w szczególności Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię[1]. Niekiedy zalicza się do kultury zachodniej również Europę Wschodnią łącznie z Rosją i Amerykę Łacińską. Zasady cywilizacji zachodniej wywodzą się z trzech źródeł: antyku grecko-rzymskiego, chrześcijaństwa i oświecenia[2][3].

Teorie cywilizacji

W teoriach cywilizacji cywilizacja zachodnia jest jedną z głównych analizowanych cywilizacji. Jej analizy przeprowadzili Arnold Toynbee, Oswald Spengler i Samuel P. Huntington, a w Polsce Feliks Koneczny, który używał własnego pojęcia cywilizacji łacińskiej, wskazując, że obok niej w Europie występują inne cywilizacje[4].

Zachodnią cywilizację często przeciwstawia się innym cywilizacjom: muzułmańskiej, chińskiej itp., wskazując na zachodzące między nimi konflikty[5][6].

Zobacz też

Przypisy

  1. Kalendarium dziejów świata, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006, s. 202.
  2. Zachodnia cywilizacja, nasza tradycja - Fundacja Republikańska, fundacjarepublikanska.org [dostęp 2021-01-21] (pol.).
  3. OPINION: Is Russia really a European civilization? - Russia Beyond, rbth.com [dostęp 2021-01-21] (ang.).
  4. Paweł Skrzydlewski, Koneczny Feliks, [w:] Andrzej Maryniarczyk (red.), Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 704-708.
  5. Paweł Rogaliński: Eksplozje potęgi Zachodu. przegladdziennikarski.pl, 19 maja 2010. [dostęp 2017-05-14].
  6. Dorota Miłoszewska: Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?. repozytorium.amu.edu.pl. [dostęp 2017-05-14].

Media użyte na tej stronie

Western World Latin America torn countries.png
Autor: Uploader: Jirka.h23, author: Canuckguy (talk) and many others (see source file history), Licencja: CC BY-SA 4.0
Western World from Huntington's book Clash of Civilizations, including semi-Western/torn countries, that are either already part of the West or in the process of joining the West.