Długość między pionami

Długość pomiędzy pionami oznaczona jako L.P.P

Długość między pionami – odległość między pionem rufowym a pionem dziobowym statku.

Jest to długość części zanurzonej kadłuba statku mierzona w linii symetrii, przy konstrukcyjnym stanie pływania. Nie uwzględnia się śrub i sterów, a jedynie tylnicę i oś steru w miejscu przejścia przez kadłub.

W przybliżeniu długość części zanurzonej kadłuba statku.

Miara ta jest wyszczególniona w dokumentach okrętowych i od niej nalicza się opłaty pobierane w zależności od długości statku zajmującego określoną część nabrzeża.

Długość między pionami jest również używana przy obliczeniach stateczności wzdłużnej i obliczaniu przegłębienia lub położenia wzdłużnego środka ciężkości statku.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Ship size (side view).PNG
Autor: Tosaka, Licencja: CC-BY-SA-3.0
schematic drawing of ship's size