Długość węzła wstępującego

Angular Parameters of Elliptical Orbit.png

Długość węzła wstępującego (Ω) - jeden z parametrów (elementów) orbity służących do opisu położenia orbity ciała w przestrzeni. Kąt pozycyjny liczony w wybranej płaszczyźnie (często w płaszczyźnie równika ciała centralnego, wokół którego krąży ciało opisywane) od pewnego ustalonego kierunku do punktu, w którym poruszające się po orbicie ciało przekracza tę płaszczyznę ze strony południowej na północną (węzeł wstępujący).

W przypadku ciała obiegającego Słońce kąt ten mierzony jest w płaszczyźnie ekliptyki, z wierzchołkiem w Słońcu i ramionami, z których jedno jest skierowane do punktu równonocy wiosennej (punktu Barana), a drugie do węzła wstępującego orbity. Kąt Ω liczony jest w kierunku ruchu Ziemi wokół Słońca (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Media użyte na tej stronie

Angular Parameters of Elliptical Orbit.png
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Peo~commonswiki (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Raytraced image showing the concepts of inclination, longitude of the ascending node, and argument of the periapsis for a "minor" object in an elliptic orbit around a larger object.