Deifikacja

Deifikacja (łac. deificatio; deusbóg’, facereczynić’) – ubóstwienie, przypisanie cech boskich temu, co bogiem nie jest, a następnie uprawienie kultu ubóstwionej istoty lub rzeczy.

W mistycyzmie pojęcie to związane jest m.in. z przebóstwieniem.

Odmiany

 • Antropolatria – uprawienie kultu, oddawanie czci wobec ludzi
 • Apoteoza – antropolatria wobec założycieli albo przywódców religijnych lub innych wybitnych osobistości czy autorytetów (najsławniejszym przykładem jest osoba Jezusa Chrystusa)
 • Statolatria – deifikacja władcy lub władz państwowej (będącego lub będącej wcieleniem czy przedstawicielem bóstwa)
 • Fetyszyzm – deifikacja dotycząca przedmiotów materialnych (fetyszy) poprzez przypisanie im mocy nadprzyrodzonych czy nadnaturalnych lub określenie ich jako miejsca przebywania duchów zmarłych albo bóstw
 • Astrolatria – fetyszyzm ciał niebieskich
 • Zoolatria (animalizm) – deifikacja wobec zwierząt

Zobacz też

Bibliografia

 1. Deifikacja - WIEM, darmowa encyklopedia. [dostęp 2009-07-26].
 2. Piotr Moskal: Deifikacja - Powszechna Encyklopedia Filozofii. [dostęp 2009-07-26].
 3. T. Chodzidło, Antropolatria, EK I 678–679
 4. T. Chodzidło, Astrolatria, EK I 1009–1010;
 5. J. Sekulski, Apoteoza, EK I 837
 6. J. A. Kłoczowski, Człowiek—bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie chrześcijaństwa” Ludwika Feuerbacha, Lb 1979
 7. H. Zimon, Deifikacja, EK III 1103
 8. M. Neusch, Au sources de l’athéisme contemporain, P 1977 (U źródeł współczesnego ateizmu, P 1980)
 9. J. Wecławik, Fetysz, EK V 152
 10. H. Zimon, Fetyszyzm, EK V 153
 11. É. Gilson, Bóg i ateizm, Kr 1996
 12. Z. J. Zdybicka, Ateizm, PEF I 371–390.

Media użyte na tej stronie

WiktionaryPl nodesc.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0

The logo for the Polish language Wiktionary without "Wolny, wielojęzyczny Wikisłownik" ("Free, multilingual, Wiktionary")

.