Demografia Polski

Ludność Polski to osoby, które zamieszkują na stałe w Polsce, bez rozróżnienia na obywateli i cudzoziemców, oraz osoby mające obywatelstwo polskie, a przebywające poza Polską. Do ludności Polski nie wlicza się cudzoziemców przebywających tymczasowo lub nielegalnie na terenie Polski oraz osób narodowości polskiej mieszkających poza Polską, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (czyli tzw. Polonii). Dane demograficzne dotyczące ludności Polski gromadzi i publikuje Główny Urząd Statystyczny.

Struktura ludności

Ludność Polski na przestrzeni wieków[1][2]
RokLudnośćRokLudność
ok. 1000od 1 do 2 mln197835,061 mln
13701,9 mln198837,879 mln
15827,5 mln199038,183 mln
163411 mln199538,610 mln
ok. 175012 mln200038,654 mln
18009 mln200538,191 mln
184611,107 mln200938,167 mln
191122,110 mln201038,530 mln[3][4]
192127,177 mln201138,538 mln[4][5]
193132,107 mln201338,496 mln[6][7]
193834,849 mln201538,437 mln[8]
201638,433 mln[8]
194623,930 mln201738,434 mln[8]
195025,008 mln201838,411 mln[8]
196029,776 mln201938,383 mln[8]
197032,642 mln

Przynależność państwowa (obywatelstwo)

Z liczby 38 538 447 osób zameldowanych w Polsce Narodowy Spis Powszechny 2011 ustalił, że w 2011 r. 99,8% ankietowanych posiadało obywatelstwo państwa polskiego (38 445 600 osób posiadających obywatelstwo polskie; w tym 36 188 000 osób posiadało wyłącznie obywatelstwo polskie, 327 500 osób posiadało poza obywatelstwem polskim także inne obywatelstwo państwowe, 1 930 100 osób nie podało, czy poza polskim obywatelstwem posiada jeszcze inne obywatelstwo), 0,15% spisanych osób obywatelstwa polskiego nie posiadało (55 400 cudzoziemców; 2000 bezpaństwowców)[9]. W wypadku 8800 spisanych osób przynależności państwowej nie ustalono[9]. Według danych szacunkowych poza granicami kraju dłużej niż 3 miesiące zamieszkiwało około 2 017 000 obywateli polskich posiadających stałe zameldowanie w Polsce (czyli faktycznie w Polsce przebywało w 2011 roku 36 500 000 osób)[10]. Faktyczna liczba cudzoziemców w Polsce jest wyższa niż stwierdził spis, lecz nie można jej dokładnie ustalić. Oficjalnie Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) wykazywał pod koniec 2011 roku 100 298 cudzoziemców posiadających karty pobytu (około połowa z nich posiada pozwolenie na osiedlenie się w Polsce – wzięli udział w spisie ludności). Następnych około 250 000 cudzoziemców przebywa w Polsce sezonowo na okres do 6 miesięcy[11].

Przynależność narodowa i etniczna

W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. ponad 96% ankietowanych zadeklarowało narodowość polską, 1,23% (471,5 tys. osób) zadeklarowało przynależność do innej narodowości, natomiast 2,03% ludności (774,9 tys. osób) nie określiło swej przynależności narodowej. W następnym Narodowym Spisie Powszechnym, który miał miejsce w 2011 roku przynależność etniczna obywateli wygląda następująco[9]: 37 072 615 osób podało tylko jedną przynależność etniczną, 917 339 osób podało więcej niż jedną przynależność etniczną, 521 470 osób nie podało przynależności etnicznej, 400 osób stwierdziło, że nie ma żadnej przynależności etnicznej.

Lp.Przynależność etniczna
(kursywą zaznaczono
mniejszości etniczne)
PodstawowaDruga[12]
SumaJedyna[12]Pierwsza
(z dwóch)[12]
1polska37 310 34136 522 211788 13083 310
2śląska435 750375 63560 115410 969
3niemiecka74 46444 54929 91573 350
4ukraińska38 38727 63010 75712 613
5białoruska36 39930 195620410 388
6kaszubska17 74616 3771369214 801
7romska12 560989926614489
8rosyjska8203517625914842
9łemkowska7086561214743445
10litewska559948307692264
11wietnamska35852910675442
12ormiańska29712031960652
13żydowska248816368525020
14słowacka22941889405947
15włoska16909127786951
16angielska156011933678935
17francuska150610944126493
18czeska13079693382139
19amerykańska123981342610 600
20grecka10836574262517
21holenderska8605203403067
22hiszpańska496403933472
23kociewska199103046
24inna22 32015 462685842 589

Na poniższych wykresach przedstawiono dane dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w kolejności według przynależności podstawowej (jedynej + pierwszej z dwóch).

Mniejszości narodowe i etniczne według deklarowanej przynależności podstawowej (oprócz śląskiej)[13]Najliczniejsze mniejszości narodowe i etniczne. Dla porównania przedstawiono narodowość polską jako niejedyną.

Języki i dialekty w Polsce

Najczęściej używane języki:

 1. polski (urzędowy)
 2. kaszubski
 3. łemkowski
 4. niemiecki
  Piramida wieku ludności (GUS 2007)
 5. litewski
 6. ukraiński
 7. białoruski
 8. etnolekty: śląski, wilamowicki, kurpiowski, podhalański i inne.

Zmiany liczby mieszkańców Polski w ostatnich latach i gęstość zaludnienia

 • Pod koniec 2008 roku ludność Polski szacowana była na 38 135 876 mieszkańców, co dawało gęstość zaludnienia 122 os/km².
 • Pod koniec 2009 roku ludność Polski szacowana była na 38 167 329 mieszkańców, co dawało wzrost o 31 453 mieszkańców[14].
 • Pod koniec 2010 roku ludność Polski szacowana była na 38 200 037 mieszkańców, co dawało roczny wzrost o około 33 000 mieszkańców[15]. Jednak w wyniku przeliczenia danych po Narodowym Spisie Powszechnym 2011 określono ją na 38 529 866[3].
 • Pod koniec 2011 roku Polska liczyła 38 538 447 mieszkańców[5], co dawało roczny wzrost o 8581 mieszkańców.

Dane te można uznać jednak za zawyżone. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w końcu marca 2011 roku za granicą przebywało (powyżej 3 miesięcy) 2017 tys. osób zameldowanych w Polsce na stałe, w tym ponad 12 miesięcy i więcej. Faktycznie oznacza to ludność Polski na poziomie 36–37 mln lub nawet mniej, bo nie wszyscy mogli brać udział w spisie (i nie wszyscy brali ze względu na metody), a sam GUS traktuje jako osoby przebywające czasowo za granicą takie osoby, które przebywają poza krajem, nawet przez wiele lat, ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce[16].

Według GUS w latach 2008–2011 odnotowano dodatni przyrost rzeczywisty ludności – było to spowodowane wzrostem liczby urodzeń, mimo wzrostu umieralności. Wcześniej przez 10 lat notowano spadek liczby ludności Polski.

Porównanie populacji Polski ze światem

Pod względem liczby ludności Polska w 2011 roku była na 34. miejscu wśród krajów świata i na 6. w Unii Europejskiej[15][17]. Na przestrzeni 121 lat względny udział Polski w populacji ogólnoświatowej spadł trzykrotnie, z 1,55% do 0,49%[18].


Udział Polaków w populacji ogólnoświatowej w latach 1900-2021[19][20]

RokLiczba ludności na świecie na 1 styczniaLiczba ludności w Polsce na 1 styczniaUdział procentowy w populacji ogólnoświatowej
19001 646 165 00025 562 5001,55
19141 825 070 98730 310 0001,66
19251 967 683 29829 233 5001,48
19392 262 699 67734 851 0001,54
19502 513 866 19724 750 4050,98
19854 809 575 13737 348 8380,77
20217 798 024 85538 369 4180,49


            

Mieszkańcy miast i wsi

Nadal maleje liczba i udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności kraju. Na koniec 2017 r. ludność wiejska stanowiła 39,9 procent (w 1950 r. ponad 63%), natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludności mieszkającej na obszarach miejskich.

Ludność miast i wsi wg GUS[21]
RokPopulacja Polski

(w mln)

Mieszkańcy miast

(% populacji)

Mieszkańcy wsi

(% populacji)

195025,036,963,1
196029,848,351,7
197032,752,347,7
198035,758,741,3
199038,161,838,2
200038,361,938,1
201038,560,839,2
201738,460,139,9

Na 1 kilometrze kwadratowym mieszkają przeciętnie 123 osoby – w miastach około 1082, a na terenach wiejskich 51.

Ludność według województw

Ludność w poszczególnych województwach wg GUS[22][23][24]
WojewództwoPow.
[km²]

(2018)

Ludność

(1 stycznia 2017)

Ludność

(1 stycznia 2018)

Przyrost

naturalny (2018)

Ludność

(1 stycznia 2019)

Przyrost

naturalny (2019)

dolnośląskie19 9472 903 7102 902 547Decrease2.svg 11632 901 225Decrease2.svg 1322
kujawsko-pomorskie17 9722 083 9272 082 944Decrease2.svg 9832 077 775Decrease2.svg 5167
lubelskie25 1222 133 3402 126 317Decrease2.svg 70232 117 619Decrease2.svg 8698
lubuskie13 9881 017 3761 016 832Decrease2.svg 5441 014 548Decrease2.svg 2284
łódzkie18 2192 485 3232 476 315Decrease2.svg 90082 466 322Decrease2.svg 9993
małopolskie15 1833 382 2603 391 380Increase2.svg 91203 400 577Increase2.svg 9197
mazowieckie35 5585 365 8985 384 617Increase2.svg 18 7195 403 412Increase2.svg 18 795
opolskie9412993 036990 069Decrease2.svg 2967986 506Decrease2.svg 3563
podkarpackie17 8462 127 6562 129 138Increase2.svg 14822 129 015Decrease2.svg 123
podlaskie20 1871 186 6251 184 548Decrease2.svg 20771 181 533Decrease2.svg 3015
pomorskie18 3212 315 6112 324 251Increase2.svg 86402 333 523Increase2.svg 9272
śląskie12 3334 559 1644 548 180Decrease2.svg 10 9844 533 565Decrease2.svg 14 615
świętokrzyskie11 7111 252 9001 247 732Decrease2.svg 51681 241 546Decrease2.svg 6186
warmińsko-mazurskie24 1731 436 3671 433 945Decrease2.svg 24221 428 983Decrease2.svg 4962
wielkopolskie29 8253 481 6253 489 210Increase2.svg 75853 493 969Increase2.svg 4759
zachodniopomorskie22 8971 708 1741 705 533Decrease2.svg 26411 701 030Decrease2.svg 4503
Polska312 69538 432 99238 433 558Increase2.svg 56638 411 148Decrease2.svg 22 410

W 2018 liczba ludności zwiększyła się w 5 województwach, a w 11 zmalała. Według danych GUS (2018) największy dodatni przyrost naturalny odnotowano w województwie: mazowieckim (+18,5 tys.>), małopolskim (+9 tys.>), pomorskim (+8,6 tys.>) i wielkopolskim (+7,5 tys.>), natomiast największy spadek ludności odnotowano w województwie: śląskim (−10,9 tys.>), łódzkim (−9 tys.>), lubelskim (−7 tys.>), świętokrzyskim (−5,1 tys.>) i opolskim (−2,9 tys.>)[22][23].

Statystyka urodzeń i zgonów

[25][26][27]

Przed II wojną światową

Pierwszy po odzyskaniu niepodległości spis ludności został przeprowadzony w 1921 r. i według niego RP liczyła 27,2 mln mieszkańców (co dawało Polsce 6 miejsce w Europie). RP miała jednakże jeden z najwyższych w Europie wskaźników przyrostu naturalnego, wynoszący w 1921 r. 12 promili, a w 1923 r. aż 18 promili rocznie. Tak wysoki przyrost naturalny był spowodowany tzw. przyrostem kompensacyjnym, czyli gwałtownym wzrostem liczby urodzeń, następującym po okresie utrzymywania się bardzo niskiego (wręcz ujemnego) przyrostu naturalnego, wywołanym ustaniem czynników, które dotychczas ograniczały liczbę urodzeń (czyli wojny i związanych z nią problemów – dużej śmiertelności, trudnych warunków życia itd.). W przypadku II RP wpływ na przyrost naturalny mógł mieć również optymizm dominujący po odzyskaniu niepodległości w społeczeństwie polskim.

Drugi spis został przeprowadzony w 1931 r., wynikało z niego, że ludność Polski wynosiła 32,1 mln osób, ale nastąpił spadek wysokości przyrostu naturalnego, co wywołane było głównie tzw. Wielkim Kryzysem Gospodarczym lat 1929–33 i jego następstwami (bezrobocie, drożyzna, pauperyzacja ludności itd.). Według danych GUS ludność Polski na dzień 1 stycznia 1936 wynosiła 33,823 mln mieszkańców (o 405 tys. więcej niż 1 stycznia 1935)[28]. W 1939 r. liczba ludności II RP (w granicach z XI 1938 r. czyli po aneksji Zaolzia) wynosiła 35,1 mln, co nadal dawało 6. miejsce w Europie. Dla porównania liczba mieszkańców III RP wynosi ok. 38,5 mln.

RokŚrednia populacja (w tys.)UrodzeniaZgonyPrzyrost naturalnyWspółczynnik urodzeń (na 1000)Współczynnik zgonów (na 1000)Przyrost naturalny (na 1000)
192127 150890 000568 000322 00032,820,911,9
192227 860983 000555 000428 00035,319,915,4
192328 2101 015 000494 000521 00036,017,518,5
192428 5501 000 000519 000481 00035,018,216,8
192529 2901 037 000492 000545 00035,416,818,6
192629 900989 000533 000456 00033,117,815,3
192730 330958 000525 000433 00031,617,314,3
192830 760984 000505 000479 00032,016,415,6
192931 090988 000520 000468 00031,816,715,1
193031 4401 016 000490 000526 00032,315,616,7
193131 970966 000495 000471 00030,215,514,7
193232 383932 000487 000445 00028,915,013,9
193332 810869 000466 000403 00026,514,212,3
193433 201881 615479 684401 93126,614,412,1
193533 601876 667470 998405 66926,114,012,1
193634 002892 320482 633409 68726,214,212,0
193734 359856 064481 594374 47024,914,010,9
193834 923849 873479 602370 27124,313,710,6

Po II wojnie światowej

[27][29][30]

RokPopulacja
(w tys.,
stan na 31.12.)
Urodzenia
żywe
Zgony
ogółem
Przyrost
naturalny
Współczynnik
urodzeń żywych
(na 1000)
Współczynnik
zgonów
(na 1000)
Przyrost
naturalny
(na 1000)
DzietnośćImigracjaEmigracjaSaldo
Migracji
194623 640622 500241 800380 70026,210,216,0
194723 754681 200258 400422 80028,710,917,8
194824 211704 800267 300437 50029,411,218,2
194924 613725 100280 500444 60029,711,518,2
195025 035763 100288 700474 40030,711,619,1
195125 507783 600312 300471 30031,012,418,6
195225 999779 000286 700492 30030,211,119,1
195326 511779 000266 500512 50029,710,219,5
195427 012778 100276 400501 70029,110,318,8
195527 550793 800261 600532 20029,19,619,5
195628 080779 800249 600530 20028,19,019,1
195728 540782 300269 100513 20027,69,518,1
195829 000755 500241 400514 10026,38,417,9
195929 480722 900252 400470 50024,78,616,1
196029 795669 500224 200445 30022,67,615,02,98
196130 133627 600227 700399 90020,97,613,32,83
196230 484599 500239 200360 30019,87,911,92,72
196330 940589 300231 200358 10019,27,511,72,70
196431 339563 900237 000326 90018,17,610,52,57
196531 551547 400233 400314 00017,47,410,02,52
196631 811531 300233 900297 40016,87,49,42,33
196732 163521 800249 100272 70016,37,88,52,30
196832 426525 800245 700280 10016,27,68,62,24
196932 671532 800264 500268 30016,38,18,22,20
197032 658547 800268 600279 20016,88,38,52,22
197132 909564 400285 800278 60017,28,78,52,25
197233 202577 900267 400310 50017,58,19,42,24
197333 512600 900279 500321 40018,08,49,62,24
197433 846623 700279 700344 00018,58,310,22,26
197534 185646 400299 500346 90019,08,810,22,270
197634 528672 800306 800366 00019,68,910,72,302
197734 850665 200315 600349 60019,29,110,12,230
197835 081669 300328 100341 20019,19,49,72,205
197935 414691 300326 000365 30019,69,310,32,280
198035 735695 800353 200342 60019,59,99,62,276
198136 062681 700331 900349 80019,09,39,72,235
198236 399705 400337 900367 50019,59,310,22,336
198336 745723 600352 200371 40019,79,610,12,416
198437 063701 700367 600334 10019,010,09,02,372
198537 341680 100384 000296 10018,210,37,92,329
198637 572637 200378 800258 40017,010,16,92,217
198737 764607 800380 700227 10016,110,16,02,154
198837 885589 900373 000216 90015,69,95,72,126
198937 988564 400383 100181 30014,810,04,82,063
199038 073547 720390 300157 42014,310,24,11,989
199138 144547 719405 700142 01914,310,63,71,976
199238 203515 214394 700120 51413,510,33,21,849
199338 239494 310392 300102 01012,910,22,71,767
199438 265481 285386 40094 88512,610,12,51,720
199538 284433 109386 10047 00911,310,11,21,545
199638 294428 203385 50042 70311,210,11,11,525
199738 290412 635380 20032 43510,89,90,91,468
199838 277395 619375 30020 31910,39,90,51,407
199938 263,3382 002381 40060210,010,00,01,373
200038 254,0378 348368 00010 3489,99,60,31,367
200138 242,2368 205363 20050059,69,50,11,315
200238 218,5353 765359 500−5 7359,39,4−0,11,249
200338 190,6351 072365 200−14 1289,29,6−0,41,222
200438 173,8356 131363 500−7 3699,39,5−0,21,227
200538 157,1364 383368 300−3 8839,69,7−0,11,243
200638 125,5374 244369 70045449,89,70,11,267
200738 115,6387 873377 20010 67310,29,90,31,306
200838 135,9414 499379 40035 09910,910,00,91,390
200938 167,3417 589384 90032 68911,010,10,91,398
201038 529,9413 300378 50034 80010,79,80,91,376
201138 538,4388 416375 50012 91610,19,70,31,297
201238 533,3386 257384 800145710,010,00,01,299
201338 495,7369 576387 300−17 7249,610,1−0,51,256
201438 478,6375 160376 500−1 3409,79,8−0,11,290
201538 437,2369 308394 921−25 6139,610,3−0,71,28912 33028 080−15 750
2016[31]38 433382 257388 009−5 7529,910,1−0,21,357[32]13 47511 9701 505
2017[33]38 434402 000402 852−85210,510,50,01,45013 32411 8881 434
2018[34]38 411388 200414 200−25 78910,110,8−0,71,43515 46111 8493 612
2019[35]38 383374 800409 709−34 9099,810,7−0,91,41916 90010 7006 200
2020[36]38 268354 700477 335–122 6359,212,4–3,21,3787 000

Obecne urodzenia i zgony

Wszystkie dane według GUS[35]:

Liczba urodzeń styczeń – sierpień 2020 = 240 900

Liczba urodzeń styczeń – sierpień 2021 = 221 900

Liczba zgonów styczeń – sierpień 2020 = 276 400

Liczba zgonów styczeń – sierpień 2021 = 337 600

Przyrost naturalny styczeń – sierpień 2020 = – 35 500

Przyrost naturalny styczeń – sierpień 2021 = – 115 700

Stopa bezrobocia w Polsce od 2003 roku. Dane Głównego Urzędu Statystycznego[37].

Bezrobocie w Polsce od 2003

Stopa bezrobocia w procentach ludności aktywnej zawodowo[38][37]:

RokStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
20216,56,56,46,36,15,95,85,85,6
20205,55,55,45,86,06,16,16,16,16,16,16,2
20196,16,15,95,65,45,35,25,25,15,05,15,2
20186,86,86,66,36,15,85,85,85,75,75,75,8
20178,58,48,07,67,37,07,07,06,86,66,56,6
201610,210,29,99,49,18,78,58,48,38,28,28,2
201511,911,911,511,110,710,210,09,99,79,69,69,7
201413,913,913,513,012,512,011,811,711,511,311,411,4
201314,214,414,314,013,613,213,113,013,013,013,213,4
201213,213,413,312,912,612,312,312,412,412,512,913,4
201113,113,413,312,812,411,911,811,811,811,812,112,5
201012,913,213,012,412,111,711,511,411,511,511,712,4
200910,410,911,110,910,710,610,710,810,911,111,412,1
200811,511,310,910,39,89,49,29,18,98,89,19,5
200715,114,814,313,612,912,312,111,911,611,311,211,2
200617,518,017,817,216,515,915,715,515,214,914,814,8
200519,419,419,218,718,218,017,917,717,617,317,317,6
200420,620,620,419,919,519,419,319,118,918,718,719,0
200320,620,720,620,319,819,719,619,519,419,319,520,0

Struktura płci i wieku[39][40]

Struktura ludności (01.07.2012) (Szacunki) :

Grupa wiekowaMężczyźniKobietyRazem%
Ogółem18 651 44119 882 34838 533 789100
0-41 058 8741 005 0692 063 9435,36
5-9945 643897 7231 843 3664,78
10-14974 509925 5061 900 0154,93
15-191 158 3671 108 2672 266 6345,88
20-241 394 7611 341 3932 736 1547,10
25-291 623 0721 575 5463 198 6188,30
30-341 602 7361 558 6223 161 3588,20
35-391 470 7511 432 8222 903 5737,54
40-441 231 0831 209 7512 440 8346,33
45-491 196 5481 192 9522 389 5006,20
50-541 369 2581 414 9962 784 2547,23
55-591 404 1411 522 1402 926 2817,59
60-641 163 9351 350 6842 514 6196,53
65-69675 573861 5841 537 1573,99
70-74529 739776 7221 306 4613,39
75-79424 407720 2491 144 6562,97
80-84278 428566 126844 5542,19
85-89115 213311 388426 6011,11
90-9428 56591 223119 7880,31
95-99461418 26522 8790,06
100+22413201544<0,01
Grupa wiekowaMężczyźniKobietyRazem%
0-142 979 0262 828 2985 807 32415,07
15-6413 615 65213 707 17327 322 82570,91
65+2 056 7633 346 8775 403 64014,02

Struktura ludności (30.06.2015) (Szacunki) :

Grupa wiekowaMężczyźniKobietyRazem%
Ogółem18 607 41719 847 15938 454 576100
0-4982 639928 6621 911 3014,97
5-91 047 830996 2052 044 0355,32
10-14924 671877 7801 802 4514,69
15-191 028 884979 5852 008 4695,22
20-241 257 7031 209 4982 467 2016,42
25-291 464 4381 417 0402 881 4787,49
30-341 647 1471 602 9303 250 0778,45
35-391 561 3961 522 2023 083 5988,02
40-441 354 8991 329 4762 684 3756,98
45-491 166 3581 160 8782 327 2366,05
50-541 211 2941 238 3982 449 6926,37
55-591 386 3031 489 8162 876 1197,48
60-641 256 0351 443 9852 700 0207,02
65-69917 8931 147 7252 065 6185,37
70-74501 311716 2241 217 5353,17
75-79426 059715 6291 141 6882,97
80-84287 908573 415861 3232,24
85+184 649497 711682 3601,77
Grupa wiekowaMężczyźniKobietyRazem%
0-142 955 1402 802 6475 757 78714,97
15-6413 334 45713 393 80826 728 26569,51
65+2 317 8203 650 7045 968 52415,52

W ogólnej liczbie ok. 38 538 tys. ludności Polski kobiety stanowią 51,6%; na 100 mężczyzn przypada ich prawie 107 (wśród ludności miejskiej prawie 111, na wsi prawie 101).

w wieku do 44 roku życia – na 100 mężczyzn przypada 97 kobiet;
w wieku powyżej 44 roku życia – na 100 mężczyzn przypadają 123 kobiety;
w wieku 65 lat i więcej – na 100 mężczyzn przypada 164 kobiety[5].

W 2007 roku,

statystyczny mieszkaniec Polski był w wieku 37,3 lat[41].
Mężczyźni mieli średnio 35,3 lat,
kobiety – 39,4

(w 2000 r. odpowiednio: 35,4; 33,4; 37,4).

Ludność zamieszkała w miastach jest starsza – średni wiek wynosi 38,5 lat, mieszkańców wsi – 35,5.

Dzieci i młodzież

Rezultatem przemian w procesach demograficznych, a przede wszystkim głębokiej depresji urodzeniowej w latach 90. oraz na początku tego stulecia, jest gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży (0–17 lat). W 1990 r. ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 29%, w 2000 r. – 24,4%; w 2008 r. – 19,2%, a w 2011 – 18,5%. Dzieci w wieku poniżej 15 roku życia stanowiły w 2011 roku 15,1% ogólnej populacji wobec prawie 25% w 1990 r. i 19% w 2000 r.[5]

Dorośli

Szczególnie duże zmiany można zaobserwować także w grupie osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni – 18–64 lata). Szacuje się, że od 1990 r. odsetek osób w wieku zdolności do pracy (w ogólnej liczbie ludności) wzrósł o ponad 6 pkt, tj. z poziomu 58,2% do ok. 64,5% w 2008 r. (w 2000 r. wynosił 60,8%), przy czym tempo przyrostu ludności w wieku produkcyjnym jest coraz wolniejsze. W 2011 roku Polska liczyła 24 miliony 739 tysięcy osób w wieku produkcyjnym, z czego kobiet było 11 mln 768 tys., a mężczyzn – 12 mln 971 tys.[5]

Począwszy od 2002 roku wiek produkcyjny osiągają coraz mniej liczne roczniki 18-latków. W końcu 2001 r. było ich ponad 694 tys., zaś w 2008 r. na rynek pracy mogło wejść tylko 554 tys. 18-latków.

Jednocześnie występuje proces starzenia się zasobów siły roboczej powodowany zwiększaniem się liczby osób w wieku (produkcyjnym) niemobilnym, tj. powyżej 44 roku życia. Udział ludności w tym wieku wyniósł w 2011 roku 24,2% i jest o ponad 3 pkt większy niż w 2000 r. (osiągnął wówczas 21%).

Z danych wstępnych wynika, że w latach 2000–2009 liczba ludności w wieku produkcyjnym zwiększyła się o prawie 1,36 mln, tj. corocznie przybywało średnio ok. 170 tys. osób.

Przyrost liczby ludności w tej grupie był bardzo zróżnicowany:

w 2001 r. przybyło 265 tys. osób w wieku produkcyjnym,
w 2008 r. tylko ok. 52 tys. (według wstępnych danych).

Przyrosty te w zasadzie dotyczyły osób z grupy wieku niemobilnego (45–64 lata dla mężczyzn i 45–59 lat dla kobiet).

Emeryci

W ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). Udział tej grupy w ogólnej populacji wynosił w 1990 r. niespełna 13%, w 2000 r. – prawie 15%, w 2010 – już 16,5%. W 1990 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 4,9 mln, w 2000 r. – 5,7 mln, w 2010 – 6,3 mln[42].

Coraz bardziej istotne stają się relacje między poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego ludności, co obrazuje współczynnik obciążenia demograficznego. Wprawdzie obecnie (dane na 2010 r.) na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. było ich 64 (w 1990 r. – 72).

Jednak znaczące zmiany można zaobserwować analizując odrębnie relacje liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym; generalnie zmiany są zdecydowanie na niekorzyść grupy wieku przedprodukcyjnego.

Aktualnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 30 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 25 osób w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. było to odpowiednio 40 i 24, zaś w 1990 roku – 50 i 22.

Udział osób w wieku 65 lat i więcej (razem mężczyzn i kobiet) stanowi obecnie 13,5%, w 2000 r. wynosił 12,4%, a w 1990 r. – 10,2%.

Struktura wieku ludności ulega nadal dynamicznym zmianom; liczba i struktura ludności w wieku produkcyjnym determinuje podaż zasobów siły roboczej na rynku pracy. W prezentowanych stanach ludności uwzględnione zostały osoby, które czasowo wyemigrowały za granicę i – chociaż są one w Polsce zameldowane na stałe – nie są już polskimi rezydentami (jeśli ich czas pobytu za granicą wynosi co najmniej 1 rok). W zdecydowanej większości osoby te są w wieku produkcyjnym mobilnym.

Zmiany demograficzne, jakie są obserwowane w ostatnich latach, tj. przede wszystkim wzrost liczby urodzeń oraz nowo zawartych małżeństw przy odnotowywanych coraz liczniejszych powrotach z czasowej emigracji, mogą wskazywać na przełom w dotychczasowym rozwoju ludności.

Jednak perspektywa szybkiego wyjścia z głębokiej depresji demograficznej, w jakiej znajduje się Polska już od dłuższego czasu (praktycznie od początku lat 90.), jest dosyć odległa.

Głęboki niż demograficzny z lat 90., którego efektem był przez kilka lat najniższy – wśród krajów UE (i jeden z najniższych w krajach europejskich) – poziom dzietności oraz dość duża emigracja za granicę (zwłaszcza emigracja czasowa ludzi młodych) mogą powodować utrudnienia w rozwoju demograficznym oraz na rynku pracy, a w najbliższym czasie także w systemie zabezpieczenia społecznego.

Migracje zagraniczne ludności

Podstawowym składnikiem ubytku rzeczywistego powodującym zmniejszanie się liczby ludności Polski jest ujemne saldo migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały). Szacuje się, że w 2008 r. ujemne saldo definitywnych migracji zagranicznych wyniosło ponad 15 tys. (w 2007 r. – minus 20,5 tys.).

Najbardziej gwałtowny wzrost liczby emigracji na pobyt stały odnotowano w 2006 roku (z około 20–25 tys. w latach wcześniejszych do 47 tys.), saldo wyniosło wówczas minus 36 tys.

Jednocześnie systematycznie wzrasta liczba imigrantów – z 7 tys. w 2003 r. do ok. 16 tys. w 2008 r. (dane wstępne).

Dodatkowo, dane wyszacowane w oparciu o różne źródła (statystyczne i poza statystyczne) wskazują, że w końcu 2007 r. na emigracji czasowej (powyżej 3 miesięcy) poza granicami Polski przebywało ok. 2270 tys. mieszkańców naszego kraju, w tym ponad 1925 tys. w Europie.

Zdecydowana większość czasowych emigrantów z Polski przebywa w krajach członkowskich UE.

Szacunkowa liczba emigrantów z Polski w UE wzrosła z ok. 750 tys. w końcu 2004 r. do ok. 1,86 mln w końcu 2007 r., czyli prawie 2,5-krotnie. W 2008 liczba ta była już mniejsza niż rok wcześniej, ale brak głębszych danych na ten temat.

Najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii. Pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejsza się jej dynamika.

Jednocześnie zwiększa się liczba Polaków powracających z czasowej emigracji. Szacuje się, że w 2007 r. powróciło ponad 200 tys. emigrantów, zaś w I połowie 2008 r. ponad 90 tys. osób – w większości młodych. W konsekwencji może to oznaczać znaczące zmiany w procesach demograficzno-społecznych.

Jednak mimo czasowego powrotu z emigracji jej dynamika zwiększa się. Np. w Wielkiej Brytanii w 2010 liczba emigrantów wzrosła prawie do 550 tys., podczas gdy na koniec 2009 roku oficjalnie na Wyspach Brytyjskich było 520 tys. Według szacunków MSZ poza granicami Polski żyje około 15–16 mln Polaków[43].

Polacy w Wielkiej Brytanii

Spis powszechny z 2011 roku w Wielkiej Brytanii zanotował 579 121 Polaków (urodzonych w Polsce) w Anglii, 18 023 w Walii, 55 231 w Szkocji, i 19 658 w Irlandii Północnej.

Urodzeni w Polsce, a przebywający w Wielkiej Brytanii: 688 000 (2013 ONS szacunki).

Nieoficjalne estymacje szacują liczbę Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii na 1 milion.

Urodzenia w Anglii i Walii z kobiet urodzonych w Polsce

[44]

Urodzenia (liczba i procent) dla polskich matek ze względu na kraj urodzenia ojca, od 2005 do 2017

Miejsce urodzenia ojca2018 Liczba, %, Miejsce w rankingu2017 Liczba, %, Miejsce w rankingu2016 Liczba, %, Miejsce w rankingu2015 Liczba, %, Miejsce w rankingu2014 Liczba, %, Miejsce w rankingu2013 Liczba, %, Miejsce w rankingu2012 Liczba, %, Miejsce w rankingu2011 Liczba, %, Miejsce w rankingu2010 Liczba, %, Miejsce w rankingu2009 Liczba, %, Miejsce w rankingu2008 Liczba, %, Miejsce w rankingu2007 Liczba, %, Miejsce w rankingu2006 Liczba, %, Miejsce w rankingu2005 Liczba, %, Miejsce w rankingu
Wszystkie urodzenia matek urodzonych w Polsce18 765 (2,9%) (1)20 779 (3,1%) (1)22 382 (3,2%) (1)22 928 (3,3%) (1)22 122 (3,2%) (1)21 275 (3,0%) (1)21 156 (2,9%) (1)20 495 (2,8%) (1)19 762 (2,7%) (1)18 159 (2,6%) (2)16 101 (2,3%) (2)11 952 (1,7%) (3)6 620 (1%) (4)3 403 (0,5%) (9)
Europa16 775 (89,29%)18 661 (89,81%)20 044 (89,55%)20 511 (89,46%)19 626 (88,72%)18 944 (89,04%)18 779 (88,76%)18 370 (89,63%)17 571 (88,91%)N/TN/TN/TN/TN/T
Polska12 541 (66,83%)14 398 (69,29%)15 720 (70,24%)16 449 (71,74%)15 854 (71,67%)15 432 (72,54%)15 446 (73,01%)15 313 (74,72%)14 847 (75,13%)N/TN/TN/TN/TN/T
Wielka Brytania3 054 (16,27%)2 982 (14,35%)3 048 (13,62%)2 963 (12,92%)2 692 (12,17%)2 564 (12,05%)2 436 (11,51%)2 191 (10,69%)1 954 (9,89%)N/TN/TN/TN/TN/T
Reszta nowej UE514 (2,74%)583 (2,81%)515 (2,30%)416 (1,81%)388 (1,75%)327 (1,54%)294 (1,39%)285 (1,39%)247 (1,25%)N/TN/TN/TN/TN/T
Reszta EU406 (2,16%)440 (2,12%)475 (2,12%)405 (1,77%)414 (1,87%)377 (1,77%)339 (1,60%)331 (1,62%)278 (1,41%)N/TN/TN/TN/TN/T
Reszta Europy240 (1,28%)258 (1,24%)286 (1,28%)278 (1,21%)278 (1,26%)244 (1,15%)264 (1,25%)250 (1,22%)245 (1,24%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka563 (3,00%)613 (2,95%)637 (2,85%)663 (2,89%)701 (3,17%)689 (3,24%)686 (3,24%)651 (3,18%)669 (3,39%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka Północna150 (0,80%)162 (0,78%)166 (0.74%)157 (0,68%)194 (0,88%)169 (0,79%)155 (0,73%)161 (0,79%)152 (0,77%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka Zachodnia196 (1,04%)207 (1,00%)226 (1,01%)245 (1,07%)246 (1,11%)238 (1,12%)255 (1,21%)233 (1,14%)222 (1,12%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka Centralna37 (0,20%)27 (0,13%)33 (0,15%)43 (0,19%)38 (0,17%)38 (0,18%)39 (0,18%)30 (0,15%)48 (0,24%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka Wschodnia101 (0,54%)112 (0,54%)114 (0,51%)117 (0,51%)114 (0,52%)125 (0,59%)109 (0,52%)133 (0,65%)133 (0,67%)N/TN/TN/TN/TN/T
Afryka Południowa76 (0,41%)103 (0,50%)97 (0,43%)100 (0,44%)109 (0,49%)116 (0,55%)125 (0,59%)93 (0,45%)111 (0,56%)N/TN/TN/TN/TN/T
Ameryki i Karaiby214 (1,14%)177 (0,85%)221 (0,99%)196 (0,85%)233 (1,05%)193 (0,91%)199 (0,94%)173 (0,84%)161 (0,81%)N/TN/TN/TN/TN/T
Ameryka Północna38 (0,20%)34 (0,16%)45 (0,20%)45 (0,20%)58 (0,26%)31 (0,15%)32 (0,15%)31 (0,15%)23 (0,12%)N/TN/TN/TN/TN/T
Ameryka Środkowa6 (0,03%)10 (0,05%)15 (0,07%)10 (0,04%)8 (0,04%)14 (0,07%)6 (0,03%)9 (0,04%)9 (0,05%)N/TN/TN/TN/TN/T
Ameryka Południowa107 (0,57%)76 (0,37%)100 (0,45%)95 (0,41%)117 (0,53%)97 (0,46%)95 (0,45%)89 (0,43%)85 (0,43%)N/TN/TN/TN/TN/T
Karaiby63 (0,34%)57 (0,27%)61 (0,27%)46 (0,20%)50 (0,23%)51 (0,24%)66 (0,31%)44 (0,21%)44 (0,22%)N/TN/TN/TN/TN/T
Bliski Wschód i Azja640 (3,41%)690 (3,32%)732 (3,27%)747 (3,26%)749 (3,39%)580 (2,73%)610 (2,88%)489 (2,39%)534 (2,70%)N/TN/TN/TN/TN/T
Bliski Wschód174 (0,93%)199 (0,96%)199 (0,89%)204 (0,89%)215 (0,97%)180 (0,85%)208 (0,98%)178 (0,87%)217 (1,10%)N/TN/TN/TN/TN/T
Azja Centralna5 (0,03%)3 (0,01%)9 (0,04%)5 (0,02%)4 (0,02%)7 (0,03%)4 (0,02%)2 (0,01%)3 (0,02%)N/TN/TN/TN/TN/T
Azja Wschodnia14 (0,07%)14 (0,07%)11 (0,05%)13 (0,06%)10 (0,05%)12 (0,06%)12 (0,06%)9 (0,04%)9 (0,05%)N/TN/TN/TN/TN/T
Azja Południowa:426 (2,27%)447 (2,15%)485 (2,17%)495 (2,16%)489 (2,21%)362 (1,70%)360 (1,70%)271 (1,32%)283 (1,43%)N/TN/TN/TN/TN/T
Indie175 (0,93%)191 (0,92%)202 (0,90%)184 (0,80%)196 (0,89%)135 (0,63%)138 (0,65%)112 (0,55%)100 (0,51%)N/TN/TN/TN/TN/T
Pakistan158 (0,84%)178 (0,86%)192 (0,86%)197 (0,86%)175 (0,79%)139 (0,65%)109 (0,52%)79 (0,39%)94 (0,48%)N/TN/TN/TN/TN/T
Bangladesz32 (0,17%)24 (0,12%)37 (0,17%)35 (0,15%)29 (0,13%)27 (0,13%)23 (0,11%)13 (0,06%)17 (0,09%)N/TN/TN/TN/TN/T
Azja Południowo-Wschodnia21 (0,11%)27 (0,13%)28 (0,13%)29 (0,13%)31 (0,14%)19 (0,09%)26 (0,12%)29 (0,14%)22 (0,11%)N/TN/TN/TN/TN/T
Oceania35 (0,19%)38 (0,18%)52 (0,23%)48 (0,21%)59 (0,27%)51 (0,24%)47 (0,22%)43 (0,21%)45 (0,23%)N/TN/TN/TN/TN/T
Australasia35 (0,19%)38 (0,18%)50 (0,22%)48 (0,21%)59 (0,27%)47 (0,22%)47 (0,22%)40 (0,20%)42 (0,21%)N/TN/TN/TN/TN/T
Reszta Oceanii002 (0,01%)004 (0,02%)03 (0,01%)3 (0,02%)N/TN/TN/TN/TN/T
Nieustalone558 (2,97%)600 (2,89%)696 (3,11%)763 (3,33%)753 (3,40%)818 (3,84%)835 (3,95%)769 (3,75%)782 (3,96%)N/TN/TN/TN/TN/T

Urodzenia dla mężczyzn urodzonych w Polsce:

Urodzenia (liczba i procent) dla polskich mężczyzn ze względu na kraj urodzenia matki, od 2008 do 2017

Miejsce urodzenia matki2017 Liczba, %, Miejsce w rankingu2016 Liczba, %, Miejsce w rankingu2015 Liczba, %, Miejsce w rankingu2014 Liczba, %, Miejsce w rankingu2013 Liczba, %, Miejsce w rankingu2012 Liczba, %, Miejsce w rankingu2011 Liczba, %, Miejsce w rankingu2010 Liczba, %, Miejsce w rankingu2009 Liczba, %, Miejsce w rankingu2008 Liczba, %, Miejsce w rankingu
Wszystkie urodzenia dla mężczyzn urodzonych w Polsce15 610 (2,4%) (2)16 956 (2,6%) (2)17 704 (2,7%) (2)16 950 (2,6%) (2)16 436 (2,5%) (2)16 432 (2,3%) (2)16 150 (2,2%) (2)15 619 (2,2%) (2)14 574 (2,1%) (2)12 697 (1,8%) (2)
Europa15 367 (98,44%)16 681 (98,38%)17 424 (98,42%)16 683 (98,42%)16 182 (98,45%)16 193 (98,55%)15 946 (98,74%)15 422 (98,74%)N/TN/T
Polska14 398 (92,24%)15 720 (92,71%)16 449 (92,91%)15 854 (93,53%)15 432 (93,89%)15 446 (94,00%)15 313 (94,82%)14 847 (95,06%)N/TN/T
Wielka Brytania455 (2,91%)413 (2,44%)431 (2,43%)387 (2,28%)332 (2,02%)333 (2,03%)301 (1,86%)268 (1,72%)N/TN/T
Reszta Nowej UE349 (2,24%)366 (2,16%)380 (2,15%)288 (1,70%)284 (1,73%)274 (1,67%)224 (1,39%)205 (1,31%)N/TN/T
Reszta EU90 (0,58%)99 (0,58%)97 (0,55%)86 (0,51%)72 (0,44%)71 (0,43%)52 (0,32%)54 (0,35%)N/TN/T
Reszta Europy75 (0,48%)83 (0,49%)67 (0,38%)68 (0,40%)62 (0,38%)69 (0,42%)56 (0,35%)48 (0,31%)N/TN/T
Afryka69 (0,44%)79 (0,47%)80 (0,45%)78 (0,46%)75 (0,46%)83 (0,51%)69 (0,43%)64 (0,41%)N/TN/T
Afryka Północna4 (0,03%)6 (0,04%)9 (0,05%)7 (0,04%)9 (0,05%)1 (0,01%)4 (0,02%)3 (0,02%)N/TN/T
Afryka Zachodnia1721 (0,12%)21 (0,12%)26 (0,15%)13 (0,08%)20 (0,12%)18 (0,11%)21 (0,13%)N/TN/T
Afryka Centralna9 (0,06%)3 (0,02%)4 (0,02%)5 (0,03%)5 (0,03%)6 (0,04%)5 (0,03%)1 (0,01%)N/TN/T
Afryka Wschodnia30 (0,19%)30 (0,18%)27 (0,15%)21 (0,12%)30 (0,18%)35 (0,21%)25 (0,15%)25 (0,16%)N/TN/T
Afryka Południowa9 (0,06%)19 (0,11%)19 (0,11%)19 (0,11%)18 (0,11%)21 (0,13%)16 (0,10%)14 (0,09%)N/TN/T
Ameryki i Karaiby62 (0,40%)61 (0,36%)76 (0,43%)60 (0,35%)69 (0,42%)60 (0,37%)54 (0,33%)60 (0,38%)N/TN/T
Ameryka Północna8 (0,05%)10 (0,06%)16 (0,09%)4 (0,02%)7 (0,04%)7 (0,04%)9 (0,06%)11 (0,07%)N/TN/T
Ameryka Środkowa8 (0,05%)7 (0,04%)6 (0,03%)2 (0,01%)4 (0,02%)2 (0,01%)6 (0,04%)4 (0,03%)N/TN/T
Ameryka Południowa37 (0,24%)36 (0,21%)40 (0,23%)45 (0,27%)49 (0,30%)41 (0,25%)31 (0,19%)35 (0,22%)N/TN/T
Karaiby9 (0,06%)8 (0,05%)14 (0,08%)9 (0,05%)9 (0,05%)10 (0,06%)8 (0,05%)10 (0,06%)N/TN/T
Bliski Wschód i Azja109 (0,70%)125 (0,74%)119 (0,67%)125 (0,74%)106 (0,64%)90 (0,55%)77 (0,48%)69 (0,44%)N/TN/T
Bliski Wschód57 (0,04%)8 (0,05%)8 (0,05%)6 (0,04%)8 (0,05%)3 (0,02%)3 (0,02%)N/TN/T
Azja Środkowa4 (0,03%)6 (0,04%)6 (0,03%)7 (0,04%)03 (0,02%)5 (0,03%)6 (0,04%)N/TN/T
Azja Wschodnia33 (0,21%)25 (0,15%)25 (0,14%)34 (0,20%)32 (0,19%)28 (0,17%)23 (0,14%)24 (0,15%)N/TN/T
Azja Południowa:14 (0,09%)26 (0,15%)22 (0,12%)14 (0,08%)21 (0,13%)11 (0,07%)13 (0,08%)7 (0,05%)N/TN/T
Indie5 (0,03%)17 (0,10%)13 (0,07%)10 (0,06%)14 (0,09%)4 (0,02%)7 (0,04%)6 (0,04%)N/TN/T
Pakistan4 (0,03%)2 (0,01%)2 (0,01%)1 (0,01%)2 (0,01%)3 (0,02%)00N/TN/T
Bangladesz2 (0,01%)2 (0,01%)3 (0,02%)1 (0,01%)01 (0,01%)00N/TN/T
Azja Południowo-Wschodnia52 (0,33%)60 (0,35%)58 (0,33%)62 (0,37%)45 (0,27%)40 (0,24%)33 (0,20%)29 (0,19%)N/TN/T
Oceania3 (0,02%)7 (0,04%)4 (0,02%)4 (0,02%)4 (0,02%)5 (0,03%)4 (0,02%)4 (0,03%)N/TN/T
Australasia3 (0,02%)6 (0,04%)4 (0,02%)4 (0,02%)4 (0,02%)5 (0,03%)4 (0,02%)4 (0,03%)N/TN/T
Reszta Oceanii01 (0,01%)000000N/TN/T
Nieustalone03 (0,02%)1 (0,01%)001 (0,01%)00N/TN/T

Urodzenia i dzietność kobiet

Według wstępnych danych w 2008 r. zarejestrowano ponad 414 tys. urodzeń żywych, co oznacza wzrost o ponad 26 tys. w stosunku do roku 2007, ale także jest to o 1/4 mniej niż w 1990 r. i ponad 40% mniej niż w 1983 r., który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu demograficznego (prawie 724 tys. urodzeń).

W 2008 r. współczynnik urodzeń wyniósł 10,9‰ (o 0,7 pkt więcej niż w roku poprzednim, ale o ponad 3 pkt mniej niż w 1990 r. i prawie 9 pkt mniej niż w 1983 r.).

W latach 1984–2003 odnotowywano systematyczny spadek liczby urodzeń – do 351 tys. w roku 2003, który był najbardziej niekorzystnym dla rozwoju demograficznego kraju; rok 2008 był piątym z kolei, w którym odnotowano większą ich liczbę.

Zwiększenie natężenia urodzeń ma miejsce zarówno wśród rodzin zamieszkałych w miastach, jak i na wsi – z niewielką przewagą dla ludności miejskiej, ale współczynnik urodzeń na wsi jest w dalszym ciągu wyższy.

W 2007 r. współczynnik urodzeń na wsi wynosił 10,9‰, w mieście 9,7‰ (w 2006 r. – odpowiednio 10,5‰ i 9,3‰).

Pomimo rosnącej liczby urodzeń – w dalszym ciągu poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji urodzeniowej.

W 2008 r. współczynnik dzietności wynosił 1,39[45], co oznacza wzrost o 0,17 pkt w stosunku do odnotowanego w 2003 r., w którym wskaźnik ten był najniższy od ponad 50 lat. Jest to znacznie mniej, niż wartość 2,1 wystarczająca w krajach rozwiniętych dla uzyskania prostej zastępowalności pokoleń[46].

Przyczyny zmian

Wynikiem przeobrażeń demograficznych rozpoczętych w latach 90. jest między innymi przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20–24 lata do grupy 25–29 lat, a także znaczący wzrost płodności w grupie wieku 30–34 lata, który w znacznej mierze jest skutkiem realizacji urodzeń wcześniej „odłożonych”.

Jest to efekt wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększanie. Konsekwencją zmiany zachowań prorodzinnych jest podwyższenie zarówno średniego wieku rodzenia dziecka, który w 2007 r. wynosił 27,9 roku (wobec ok. 26 lat w połowie lat 90.), jak i średniego wieku urodzenia pierwszego dziecka – 25,8 w 2007 r. (ok. 23 lata w latach 90.).

Zmieniła się także struktura poziomu wykształcenia matek – w stosunku do początku lat 90. ponad pięciokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształceniem wyższym (z 6% do ok. 32%), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek kobiet z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (z 18% do ok. 7%).

Na dzietność kobiet w istotnym stopniu wpływa liczba zawieranych związków małżeńskich. Zdecydowana większość dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie (w 2007 r. – ponad 80%), przy czym prawie połowa dzieci rodzi się w okresie pierwszych trzech lat trwania małżeństwa rodziców.

Jednocześnie od kilkunastu lat systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich.

Na początku lat 90. ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6–7% dzieci, zaś w ostatnich latach 17–20%. Odsetek ten jest wyższy w miastach – w 2007 r. wynosił ponad 22%, na wsi – ponad 15%.

Rosnący współczynnik dzietności pozamałżeńskiej może oznaczać, że zwiększa się liczba rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub wzrasta liczba matek samodzielnie wychowujących dzieci. Na wielkość tego współczynnika ma też zapewne fakt, że około 4–5% urodzeń dotyczy kobiet małoletnich, w wieku 15–18 lat.

Zdrowie

Wstępne dane wskazują, że w 2008 r. zmarło ponad 379 tys. osób, co oznacza o 2 tys. więcej niż w 2007 r.; współczynnik umieralności pozostał bez zmian na poziomie 9,9‰. W ogólnej liczbie osób zmarłych ok. 47% stanowią kobiety.

W latach 1992–1998 obserwowany był systematyczny spadek umieralności; od 1999 r. nastąpił wzrost – rejestrowano ok. 360–380 tys. zgonów rocznie. Także w ostatnich latach liczba zgonów nieznacznie wzrastała, ale tempo tego wzrostu jest w miarę stabilne – co można przyjąć za początek procesu stabilizacji poziomu umieralności w Polsce.

W 2017 roku wykryto w Polsce 2,1 tysięcy przypadków chorób wenerycznych (wzrost o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego 40% na Mazowszu[47].

Przyczyny

Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe; stanowią one ponad 70% wszystkich zgonów, trzecią grupą przyczyn są urazy i zatrucia – prawie 7%. W zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia od kilku lat obserwuje się istotną poprawę. W pierwszej połowie lat 90. choroby te były przyczyną ponad 52% ogółu zgonów; na początku tego stulecia – prawie 48%, zaś w 2007 r. stanowiły 45,4% wszystkich przyczyn. Wśród kobiet umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest zdecydowanie wyższa, ich udział w ogólnej liczbie zgonów wśród kobiet wynosi prawie 52%, a wśród mężczyzn ok. 40%. Stopniowo zmniejsza się także odsetek zgonów powodowanych urazami i zatruciami, które obecnie stanowią 6,6% wszystkich zgonów, wobec 7,6% na początku lat 90. W tym przypadku także występuje duże zróżnicowanie umieralności według płci; wśród mężczyzn urazy i zatrucia stanowią 9,6% przyczyn, a wśród kobiet ok. 3,5%.

Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo szybki wzrost liczby zgonów powodowanych chorobami nowotworowymi, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych zachorowań. W 1990 r. nowotwory złośliwe były przyczyną prawie 19% zgonów, w 2000 r. stanowiły 23%, a obecnie 24,6% wszystkich przyczyn (wśród mężczyzn stanowią niewiele ponad 26%; wśród kobiet – ponad 23%).

Dzieci

W 2008 r. zarejestrowano 2,3 tys. zgonów dzieci w wieku poniżej 1 roku życia (tyle samo co przed rokiem). Pozytywny, obserwowany nieprzerwanie trend malejącej umieralności niemowląt potwierdza współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, który w minionym roku zmniejszył się (o 0,4 pkt) do poziomu 5,6‰ (w 1990 r. wynosił 19,3‰). W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt ponad 80% umiera przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia (w okresie noworodkowym), w tym ok. 2/3 w okresie pierwszego tygodnia życia. Przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, kolejną 1/3 zgonów stanowią wady rozwojowe wrodzone, a pozostałe są powodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub urazami.

Podobnie jak ogólny współczynnik zgonów niemowląt także współczynnik umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0–6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych) wykazuje tendencję spadkową; w 2007 r. kształtował się na poziomie ok. 8,0‰; na początku tego stulecia wynosił prawie 10‰; zaś na początku lat 90. – prawie 20‰.

Długość życia

Statystyki demograficzne (2010)
Liczba ludności38 463 689
Udział Polski w populacji światowej0,545% (2012)
Współczynnik urbanizacji61% (2008)
Ludność według wieku
0 – 14 lat15,5% (mężczyzn 2 964 995; kobiet 2 802 278)
15 – 64 lat71,6% (mężczyzn 13 713 078; kobiet 13 845 251)
ponad 64 lata13,4% (mężczyzn 1 966 406; kobiet 3 190 911)
Średni wiek
W całej populacji38,2 lat
Mężczyzn36,5 lat
Kobiet40 lat
Przyrost naturalny0,05%
Współczynnik urodzeń10,04 urodzeń/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów10,1 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji0,47 migrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu1,06 mężczyzn/kobiet
poniżej 15 lat1,06 mężczyzn/kobiet
15 – 64 lat0,99 mężczyzn/kobiet
powyżej 64 lat0,62 mężczyzn/kobiet
w całej populacji0,94 mężczyzn/kobiet
Umieralność niemowląt
W całej populacji6,66 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej7,38 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej5,9 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji75,85 lat
Mężczyzn71,88 lat
Kobiet80,06 lat
Rozrodczość1,29 urodzeń/kobietę
Współczynnik dorosłych z HIV/AIDS0,03% (2008)
Liczba osób zakażonych HIV/AIDS11 901 (wrzesień 2008)[48]
Liczba zmarłych na HIV/AIDS940 (wrzesień 2008)[48]

W 2008 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 71,3 lat, natomiast kobiety 80 lat. W porównaniu z początkiem lat 50. ubiegłego stulecia jest to o ok. 15 lat więcej dla mężczyzn i ok. 18 lat więcej dla kobiet – podał Główny Urząd Statystyczny.

Korzyści wynikające z rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej Polaków realizowana przez prozdrowotny styl życia, mają swoje odzwierciedlenie w trwającym już od ponad 15 lat spadku natężenia zgonów, a tym samym wydłużaniu przeciętnego trwania życia.

Różnice w regionach

W 2008 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 71,6 lat, tj. prawie o rok więcej niż mężczyzn na wsi, natomiast wśród kobiet było odwrotnie – mieszkanki wsi żyły 80,2 lat, czyli o 0,4 roku dłużej niż kobiety w miastach. Relacje takie zaobserwowano dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Wcześniej, przez okres ponad 20 lat, zarówno mężczyźni jak i kobiety mieszkający na wsi żyli dłużej niż ludność miast.

W Polsce występuje wysoka nadumieralność mężczyzn. Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 lat; w 2001 – 8,2), początek nowego stulecia przyniósł ponowny wzrost tej wartości do 8,7 w 2008 r. Nadal utrzymuje się duże regionalne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia. W województwie łódzkim średnia długość trwania życia mężczyzn jest najkrótsza w Polsce – w 2008 r. wynosiła 69,1 lat. Jest to o 4 lata mniej niż w województwie podkarpackim, które od lat jest czołowym pod względem długości trwania życia. Na wyróżnienie zasługują również województwa małopolskie, pomorskie i podlaskie, w których przeciętne trwanie życia mężczyzn w 2008 r. przekroczyło próg 72 lat.

Zróżnicowanie średniego trwania życia kobiet w przekroju wojewódzkim jest mniejsze – maksymalna różnica wynosi 2,6 roku. Najkrócej żyją mieszkanki woj. łódzkiego oraz śląskiego – 78,9 lat, natomiast najdłużej mieszkanki województwa podkarpackiego i podlaskiego – powyżej 81 lat. Wieku co najmniej 80 lat dożywają także kobiety mieszkające w województwie małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim i opolskim.

Mimo pozytywnych zmian w wydłużaniu przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich. Wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat: mężczyzn o ok. 8 lat, kobiet o 4–5 lat.[49]

Małżeństwa

Małżeństwa wyznaniowe w Polsce jako procent wszystkich małżeństw, według województw. Dane za rok 2006 (GUS)

W 2010 r. powstało 228 tys. nowych związków małżeńskich – o ponad 22 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw (liczony na 1000 ludności) spadł o 0,6 pkt. do poziomu 6,0‰. Począwszy od 2003 r. obserwowano wzrost liczby nowo zawartych małżeństw, jednak w latach 2009 i 2010 nastąpił jej ponowny spadek. Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi jest podobna. Niezmiennie wśród nowo zawartych związków ok. 85% stanowią małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami.

Małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowią około 68% zawieranych prawnie związków.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zdecydowanie zwiększył się wiek nowożeńców. Na początku lat 90. ponad połowa mężczyzn zawierających małżeństwo była w wieku poniżej 25 lat, w 2010 roku – już tylko 1/5; wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73% do 39%. Najczęściej mężczyźni żenią się „przed trzydziestką”; w 2010 r. ich średni wiek (mediana) zawierania małżeństwa wynosił 28, tj. o ponad 3 lata więcej niż na początku lat 90. Panny młode też są starsze, w 2010 roku miały – średnio – 26 lat, wobec niepełna 23 lat na początku lat 90. Nastąpiło przesunięcie grupy wiekowej najczęstszego zawierania małżeństwa na 25–29 lat, jej udział wynosi obecnie 42% (w 1990 r. – niespełna 14%). Nowożeńcy w miastach są o ok. 1,5 roku starsi od mieszkających na wsi.

Zmieniła się także struktura wykształcenia nowożeńców – w 2010 r. kobiety legitymowały się najczęściej wykształceniem wyższym – 44% (w 1990 r. – udział ten wynosił tylko 4%) lub średnim – 40% (podobnie w 1990 r.), zasadnicze zawodowe stanowiło 9% (w 1990 r. – 35%). Wśród mężczyzn – w przypadku wykształcenia średniego ponad 41% (w 1990 r. – 28%), z wykształceniem wyższym ponad 31% (5% na początku lat 90.); odnotowano dwukrotnie większy niż u kobiet udział zasadniczego zawodowego – 19% (51% w 1990 r.).

W końcu 2010 roku w Polsce istniało 8985 tys. małżeństw.

Rozwody i separacje

W 2010 r. rozwiodło się 61,3 tys. par małżeńskich. Współczynnik rozwodów także spadł (o 0,1‰) i wyniósł 1,6‰. Liczba rozwodów zwiększała się systematycznie od kilkunastu lat; w latach 2004–2006 odnotowano jej gwałtowny wzrost do 72 tys. w 2006 r. (w latach 1995–2002 orzekano ok. 40–45 tys. rozwodów rocznie). W 2010 r. na 1000 istniejących małżeństw prawie 7 zostało rozwiązanych na drodze sądowej, podczas gdy na początku lat 90. niespełna 5. Ponad dwukrotnie częściej rozwodzą się mieszkańcy miast (ok. 8,8 na 1000 małżeństw) niż wsi (ok. 3,8 na 1000 małżeństw)[15]. Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą – średnio – ok. 14 lat (staż małżeński nieznacznie się wydłuża). W 2010 r. średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to ok. 42 lat i legitymowali się wykształceniem zasadniczym zawodowym – 36% lub średnim – 30%, wyższe stanowiło 16%; kobiety były o ponad 2 lata młodsze i najczęściej posiadały wykształcenie średnie – 38%, wyższe – 24% oraz zasadnicze zawodowe – 23%. W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków, ale przeważnie sąd nie orzeka winy (ponad 70% rozwodów). Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (20%).

Wśród rozwiedzionych w 2010 r. małżeństw ok. 60% wychowywało w sumie ponad 52 tys. nieletnich dzieci (będących w wieku do 18 lat). Najczęściej (57% przypadków) sąd przyznaje opiekę nad dziećmi wyłącznie matce, wyłącznie ojcu jedynie w niespełna 4% przypadków, a 36% rozwiedzionych małżeństw wychowuje dzieci wspólnie.

Procedura prawnego orzekania o separacji została wprowadzona w Polsce w końcu 1999 roku. Liczba separacji wzrastała bardzo szybko (od ok. 1,3 tys. w 2000 r. do 11,6 tys. w 2005 r.). Od w 2006 r. następuje spadek liczby separacji – w 2010 r. orzeczono ich niespełna 2,8 tys.

Zobacz też

Przypisy

 1. GUS, The World Factbook
 2. Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ludność / Ludność / Struktura ludności, stat.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 3. a b Główny Urząd Statystyczny: Ludność – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011: 31.12.2010 r.. 2012-10-08. [dostęp 2012-10-25].
 4. a b Bilans opracowany w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Dane te nie są w pełni porównywalne z danymi z poprzednich lat, uzyskanymi przy innej metodologii poprzedniego spisu i szacowanymi przy innych założonych kryteriach określania ludności.
 5. a b c d e Główny Urząd Statystyczny: Ludność – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011: 31.12.2011 r.. 2012-10-08. [dostęp 2012-10-25].
 6. Główny Urząd Statystyczny: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku. 2014-01-30. [dostęp 2014-02-01].
 7. Dane wstępne.
 8. a b c d e GUS, Struktura ludności, stat.gov.pl [dostęp 2020-02-10] (pol.).
 9. a b c Główny Urząd Statystyczny / Spisy Powszechne / NSP 2011 / NSP 2011 – wyniki / Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna – NSP 2011, stat.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 10. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2014-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-24)].
 11. https://www.nbp.pl/badania/seminaria/17i2014.pdf
 12. a b c Kolory odnoszą się do diagramów słupkowych
 13. Suma osób reprezentowanych na wykresie kołowym wynosi 221,5 tys., podczas gdy suma osób deklarujących narodowość śląską jako podstawową wynosi 435,8 tys. Dane na wykresie kołowym odpowiadają słupkom w kolorze pomarańczowym i niebieskim.
 14. Ludność stan i struktura 31 12 2009.pdf
 15. a b c Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31 XII. GUS, maj 2011. [dostęp 2011-07-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-05)].
 16. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2015-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-05)].
 17. Wynika z tego, że w 2012 roku, po podziale Sudanu na dwa państwa, Polska zajmować powinna 33. miejsce.
 18. Nasz Dziennik - Wydanie Elektroniczne, wp.naszdziennik.pl [dostęp 2021-09-04].
 19. Polska - Populacja, populacja.population.city [dostęp 2021-09-06].
 20. Stefan Szulc, Zagadnienia demograficzne Polski. Ruch naturalny ludności w latach 1895-1935, Warszawa 1936, s. 15.
 21. GUS, Ludność, stat.gov.pl [dostęp 2019-06-11] (pol.).
 22. a b GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku, „stat.gov.pl” [dostęp 2018-08-17] (pol.).
 23. a b GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., „stat.gov.pl” [dostęp 2018-08-17] (pol.).
 24. GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku, stat.gov.pl [dostęp 2019-12-17] (pol.).
 25. B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750–1975.
 26. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948
 27. a b Central Statistical Office of Poland. [dostęp 2015-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-27)].
 28. Polska liczy mieszkańców. „Gazeta Lwowska”, Nr 82 z 8 kwietnia 1936. 
 29. „Rocznik Demograficzny”, s. 28–29, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-6716 (pol.). 
 30. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp 2018-04-25] (pol.).
 31. Ideo – Www.ideo.pl, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., „stat.gov.pl” [dostęp 2017-01-31] (pol.).
 32. Infografika – 11 lipca Światowy Dzień Ludności. GUS, 2017-07-10. [dostęp 2017-07-10].
 33. Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018, GUS, 23.03.2018, str. 44
 34. Biuletyn Statystyczny Nr 2/2019, GUS, 25.03.2019, str. 44
 35. a b Statistics Poland / Topics / Other studies / Informations on socio-economic situation / Statistical Bulletin No 9_2021.html, stat.gov.pl [dostęp 2021-10-28] (ang.).
 36. Zgony według tygodni. GUS, 2021-02-18. [dostęp 2021-03-08].
 37. a b GUS, Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021, 2021.
 38. Stopa bezrobocia w latach 1990-2017. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2017-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-09-21)].
 39. United Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics, unstats.un.org [dostęp 2017-11-25].
 40. Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ludność / Ludność / Struktura ludności, stat.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 41. Mediana wieku oznacza, że połowa populacji nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła
 42. GUS: Rocznik Demograficzny 2010
 43. Polacy znów emigrują – jest nas na Wyspach 550 tys.
 44. Parents' country of birth, Office for National Statistics (www.ons.gov.uk) [dostęp 2018-09-22] (ang.).
 45. GUS – Struktura ludności według wieku w latach 1975 – 2030.. [dostęp 2015-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-05)].
 46. Dane dla Polski według Eurostat (ang.). [dostęp 2017-07-10].. Zobacz objaśnienie pojęcia fertility rate.
 47. Wyborcza.pl, biqdata.wyborcza.pl [dostęp 2018-09-07].
 48. a b Państwowy Zakład Higieny. [dostęp 3 grudnia 2008]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 grudnia 2008)].
 49. Przeciętne trwanie życia w latach 1950-2007

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Decrease2.svg
Icon representing a decrease, consisting of a red-colored, down-pointing triangle.
Increase2.svg
Icon representing an increase, consisting of a green-colored, up-pointing triangle.
Herb Polski.svg
Uproszczony obraz godła Polski; oficjalne godło: Image:Coat of arms of Poland-official.png
Unemployment rate in Poland.png
Autor: Wiklol, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stopa bezrobocia w Polsce od stycznia 2003 do września 2017. Dane Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html
LocationEurope.png
World map depicting Europe.
Malzenstwa konkordatowe Barry Kent.png
Autor: Robert Wielgórski (Barry Kent), Licencja: CC BY-SA 3.0
Małżeństwa wyznaniowe w Polsce jako procent wszystkich małżeństw, wg województw. Dane za rok 2006 (GUS).
Piramida wieku ludnosci (GUS 2007).jpg
Piramida_wieku_ludnosci_(GUS_2007)