Dipol

Dipol elektryczny (strzałki wskazują kierunek natężenia pola, a linie to powierzchnie ekwipotencjalne)
Pole magnetyczne Ziemi. S i N oznaczają bieguny pola magnetycznego (umieszczone odwrotnie niż przyjmuje się w geografii)

Dipol (gr. dipolos, dwa bieguny) – układ dwóch różnoimiennych ładunków lub biegunów magnetycznych, wytwarzający pole dipolowe. Można go scharakteryzować wektorem zwanym momentem dipolowym.

Rodzaje dipoli:

  • dipol elektryczny – układ dwóch różnoimiennych ładunków elektrycznych q, umieszczonych w pewnej odległości l od siebie. Linia przechodząca przez oba ładunki nazywa się osią dipola; tego rodzaju dipole wykazują elektryczny moment dipolowy.
  • dipol magnetyczny – układ wytwarzający pole magnetyczne, które cechuje magnetyczny moment dipolowy, na przykład magnes trwały, solenoid lub pojedyncza pętla z prądem. Wszystkie skończone źródła pola magnetycznego są dipolami.
  • dipol w płaskim przepływie cieczy doskonałej – układ źródła i upustu o jednakowych natężeniach przepływu, gdy odległość między nimi dąży do zera, potencjał zespolony jest Wprowadzony przez analogię pola przepływu cieczy do pola magnetycznego.
  • antena dipolowa – antena w kształcie dwóch ramion, niepołączonych z sobą (dipol prosty) lub złączonych końcami (dipol pętlowy). Typowymi dipolami są dachowe odbiorcze anteny radiowo-telewizyjne.
Dipolowe pole magnetyczne magnesu sztabkowego


Zobacz też

Media użyte na tej stronie

VFPt Earths Magnetic Field Confusion.svg
Autor: Geek3, Licencja: CC BY-SA 3.0
Magnetic field around a spherical dipole magnet like the earth with a schematic dipole magnet drawn to its center.
VFPt cylindrical magnet.svg
Autor: Geek3, Licencja: CC BY-SA 3.0
Magnetic field of an ideal cylindrical magnet with its axis of symmetry inside the image plane.
Dipole.jpg
Autor: Users Wiki Tiki God, Salsb on en.wikipedia, Licencja: CC BY-SA 2.5

A physical dipole with charge, equipotentials and electric fields indicated. Generated by [1].

  • 11:25, 12 December 2005 Wiki Tiki God 502x866 (126993 bytes) (The image originally from "Dipole", but made smaller so that it is easier to see the relevant parts.)
  • 14:18, 20 September 2005 Salsb 1013x1100 (1950556 bytes) (A physical dipole with charge, equipotentials and electric fields indicated.)