Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro) – wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Proces zużywania nabytych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją.

Przykładem dobra może być samochód, działka budowlana, chleb, praca naukowa, seans filmowy, program komputerowy, energia elektryczna.

Podział dóbr

Klasyczny podział dóbrMożliwość wyłączenia z konsumpcji
TAKNIE
Konkurencyjność w konsumpcjiTAKdobra prywatne: żywność, ubrania, komputerywspólne zasoby: środowisko naturalne
NIEdobra klubowe: szkoły prywatne, teatry, kina, klubydobra publiczne: obrona narodowa, policja, straż pożarna

Ekonomiści dzielą dobra na:

Zobacz też