Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej:

Uroczystość nadania doktoratów honorowych UJK powstańcom styczniowym (1923)

Uhonorowani w latach 1919–1939

Przypisy

  1. Uniwersytet lwowski powstańco 63 roku. „Nowości Illustrowane”. Nr 23, s. 2, 9 czerwca 1923. 
  2. Przed uroczystościami na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. „Gazeta Lwowska”. Nr 127, s. 2, 10 czerwca 1937. 
  3. Doktoraty honorowe U. J. K.. „Gazeta Lwowska”. Nr 239, s. 2, 20 października 1938. 

Bibliografia

  • Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 26. ISBN 978-83-7188-964-6.

Media użyte na tej stronie

Doktoraty hc powstańcom 1863 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1923)a.jpg
Uroczystość nadania siedmiu powstańcom styczniowym honorowych doktoratów na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1923). Siedzą ks. Władysław Chotkowski, Bolesław Limanowski, Marian Dubiecki, Wojciech Biechoński.