Drugi rząd Józefa Piłsudskiego

Drugi rząd Józefa Piłsudskiego po zaprzysiężeniu 25 sierpnia 1930

Drugi rząd Józefa Piłsudskiego – gabinet pod kierownictwem Józefa Piłsudskiego, o składzie takim jak rząd Walerego Sławka, z dodatkowym wicepremierem w osobie Józefa Becka. Powołany w dniu 25 sierpnia 1930 roku. Upadł 4 grudnia 1930 roku.

Skład rządu

Przypisy

Bibliografia

  • Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej (redakcja naukowa Jacek M.Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana), Warszawa 1994, wyd. BGW, ISBN 83-7066-569-1, t. I, s. 28.
  • Andrzej Garlicki: Józef Piłsudski: 1867-1935. Warszawa: Czytelnik, 1990, s. 581-582. ISBN 83-07-02149-9.

Media użyte na tej stronie

Jozef Pilsudski1.jpg
Józef Piłsudski
Powołanie drugiego rządu Józefa Piłsudskiego (22-247-2).jpg
Ministrowie drugiego rządu Józefa Piłsudskiego po zaprzysiężeniu - fotografia grupowa. Widoczni od lewej: minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, minister spraw zagranicznych August Zaleski, premier i minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, wicepremier i minister "bez teki" Józef Beck, minister rolnictwa i dóbr państwowych Leon Janta Połczyński, minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister skarbu Ignacy Matuszewski, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner.