Dynastia izauryjska

Dynastia izauryjska – zwana też syryjską panowała w Bizancjum w latach 717-802. Wywodziła się z niższych warstw społecznych - wieśniaków z okolic w Germanikei na północy Syrii. Byli więc Syryjczykami, a nie jak wskazują późniejsze źródła Izauryjczykami. Za ich panowania nastąpiły walki z kultem obrazów (ikonoklazm), lecz także powstrzymanie ekspansji arabskiej i bułgarskiej.

Cesarze Bizantyńscy

Bibliografia

  • Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, wyd.3 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ​ISBN 978-83-01-15268-0​.
  • Robert Browning, Cesarstwo Bizantyńskie, przeł. G. Żurek, Warszawa 1997.

Media użyte na tej stronie

Double-headed eagle of the Greek Orthodox Church.svg
coat of arms of the Palaiologos dynasty, the last rulers of the Byzantine Empire.