Dyplomata

Delegacja polska przed budynkiem Ambasady RP w Londynie (1933)

Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.

Państwo, które dyplomata reprezentuje, nazywamy państwem wysyłającym, zaś państwo, w którym jest akredytowanypaństwem przyjmującym. Wszyscy przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w określonym państwie tworzą jego korpus dyplomatyczny.

Historia

Początki działalności, którą dziś nazywamy służbą zagraniczną, sięgają czasów starożytnych. Starożytna Grecja i Rzym posługiwały się wysłannikami w celu załatwienia konkretnych spraw, załagodzenia sporu, uzgodnienia umowy, itp. W Grecji nazywano ich presbeis, zaś w Rzymie oratores lub legati. Podstawowymi umiejętnościami, którymi musieli się oznaczać wysłannicy, były umiejętności krasomówcze oraz znajomość retoryki i erystyki. Rzym starożytny posiadał także szczególny rodzaj służby zagranicznej – feciales. Wysyłano ich wtedy, gdy domagano się wyjaśnień i odszkodowania od innego kraju. Ich misja często poprzedzała rozpoczęcie wojny.

Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych stałą służbę dyplomatyczną zorganizowały niektóre republiki włoskie. Pierwszy regulamin dyplomatyczny dla swoich posłów (oratores) wydała Wenecja. Z czasem szczególnie rozwinięte i wpływowe stały się służby dyplomatyczne Francji i Anglii.

Kto jest przedstawicielem dyplomatycznym?

Zadania dyplomaty

 • reprezentowanie swego kraju w państwie przyjmującym
 • ochrona dyplomatyczna interesów swojego państwa i opieka nad jego obywatelami (również osobami prawnymi) w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe;
 • negocjowanie – prowadzenie rokowań z władzami państwa przyjmującego
 • informowanie – przekazywanie swojemu państwu informacji jawnych o warunkach panujących w państwie przyjmującym, o jego polityce wewnętrznej i zewnętrznej (tzw. biały wywiad)
 • promowanie współpracy i przyjaznych stosunków między oboma państwami

Dyplomata może też niekiedy pełnić niektóre funkcje konsularne, ale nie wchodzą one w zakres typowych zadań przedstawiciela dyplomatycznego. Dla zabezpieczenia właściwego wykonywania swoich funkcji przedstawicielom dyplomatycznym przysługuje szereg przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Przysługują one także członkom ich najbliższych rodzin zamieszkałym we wspólnym gospodarstwie domowym (współmałżonek, dzieci).

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Koc in London.jpg
Delegacja polska przed budynkiem Ambasady RP w Londynie. Stoją od lewej:
 • radca Jan Żółtowski,
 • radca handlowy Ambasady RP w Londynie Tadeusz Geppert,
 • dyrektor Departamentu Obrotu Pieniężnego Ministerstwa Skarbu Włodzimierz Baczyński (w głębi),
 • ambasador RP w Londynie Konstanty Skirmunt,
 • wiceminister przemysłu i handlu Henryk Floyar-Rajchman (w głębi),
 • dyrektor Departamentu Handlu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Mieczysław Sokołowski,
 • sekretarz ambasady w Londynie Józef Zarański (w głębi),
 • radca ekonomiczny w MSZ Antoni Roman,
 • wiceminister skarbu Adam Koc,
 • radca w Ministerstwie Skarbu Wacław Mohl,
 • dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Rolnictwa Adam Rose,
 • radca Ambasady RP w Londynie Leon Orłowski.