Dystrykt

Dystrykt (od łac. districtus) – nazwa jednostki administracyjnej, a także okręgu sądowego, wyborczego lub innego, stosowana współcześnie lub dawniej w wielu państwach. Dystrykty mogą być zarówno jednostkami administracyjnymi najwyższego rzędu (np. w Izraelu, Luksemburgu, czy na Cyprze), jak i niższych rzędów (np. w RPA, czy Indii).

Wielka Brytania

Dystrykt jest jednostką administracyjną dwóch różnych szczebli. W Irlandii Północnej są to jednostki drugiego rzędu, w Anglii są to zaś jednostki trzeciego rzędu podległe hrabstwu.

Do kompetencji dystryktów w Anglii należą:

  • zbieranie podatków
  • zbieranie i wywóz śmieci
  • organizacja infrastruktury wypoczynkowej
  • gospodarka mieszkaniowa
  • planowanie architektoniczne
  • rozrywka i sztuka
  • ochrona zdrowia pod kątem zagrożeń środowiskowych (environmental health).

Zobacz też unitary authority oraz lista dystryktów w Anglii.

Generalne Gubernatorstwo

Dystrykt w latach 1939–1945 był jednostką podziału administracyjnego w Generalnym Gubernatorstwie. Funkcjonowały dystrykty: krakowski, lubelski, radomski, warszawski oraz od 1 sierpnia 1941 – Dystrykt Galicja.