Echokardiografia

Typowy obraz echokardiograficzny. Widoczne cztery jamy serca.

Echokardiografia, echo serca, USG serca, ultrasonokardiografia – UKG – technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia). Zwykle stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur. Obraz można zarejestrować na płycie DVD lub wydrukować.

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych. Stosuje się różne systemy echokardiograficzne (echokardiografia jedno-, dwu- i trójwymiarowa oraz dopplerowska)[1].

Echokardiografia przezklatkowa (TTE – transthoracic echocardiography)

Echokardiografia 3D - ujęcie koniuszkowe

To badanie wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w badaniu:

 • jednowymiarowym (M-mode) – pozwalającym na uzyskanie przekroju serca w jednej płaszczyźnie serca. Obecnie praktycznie nie używa się tych aparatów.
 • dwuwymiarowym (2D) – umożliwiającym pomiary powierzchni i objętości oraz obliczenie frakcji wyrzutowej[1];
 • trójwymiarowym (3D) – umożliwiającym ocenę struktur serca w perspektywie (obraz przestrzenny), co umożliwia dokładną ocenę serca w przypadku wad serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi;
 • dopplerowskim – opartym na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umożliwiającym pomiar prędkości ruchu elementów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków, np. szybkość przepływu krwi i gradient ciśnień przez zastawkę aortalną[1][2].
Prawidłowy obraz serca w echokardiogramie przezklatkowym

Echokardiografia przezprzełykowa (TEE – transesophageal echocardiography)

Badanie wykonywane jest z użyciem specjalnej sondy o średnicy około 1 cm, która jest źródłem emitującym ultradźwięki i zostaje umieszczona w przełyku. W badaniu wykorzystuje się fakt bliskiego sąsiedztwa przełyku z lewym przedsionkiem i lewą komorą serca. Istnieje kilka odmian głowic przezprzełykowych. Starsze: jednopłaszczyznowa (monoplane), dwupłaszczyznowa (biplane) oraz nowsze – wielopłaszczyznowe (omniplane), w których płaszczyznę skanowania można zmieniać w zakresie od 0 do 180 stopni. Najnowocześniejsze rozwiązanie wśród tych urządzeń to głowica do badań trójwymiarowych (3D TEE).

Echokardiografia obciążeniowa (stress echocardiography)

Służy do oceny kurczliwości mięśnia serca, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię, co zostaje wywoływane przez:

 • obciążenie pacjenta wysiłkiem na cykloergometrze w trakcie badania;
 • podanie leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen: dobutamina (próba dobutaminowa), dipirydamol, adenozyna;
 • szybką stymulację serca do uzyskania przyspieszenia jego akcji zwykle z wykorzystaniem elektrody przezprzełykowej.

Coraz częściej próbę wysiłkową podczas echokardiografi wysiłkowej przeprowadza się na cykloergometrze, ponieważ jest bezpieczniejsza od próby farmakologicznej przez podanie np. dobutaminy. Echokardiografia wysiłkowa służy do wykrycia lub potwierdzenia pojawiającej się gorszej ruchomóści ścian lewej komory serca wywołanej niedotlenieniem spowodowanym zwiększonym wysiłkiem[2].

W przypadku wysiłkowej echokardiografii z użyciem cykloergometru istnieje takie samo ryzyko, jak w przypadku normalnego wysiłkowego EKG. Jednak doświadczony badacz może często wykryć zaburzenia krążenia znacznie wcześniej niż jest to możliwe za pomocą EKG. Próbę można zakończyć, zanim wystąpią zaburzenia rytmu serca, silna duszność lub ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)[3].

W przypadku wysiłkowej echokardiografii z dobutaminą arytmie serca występują częściej podczas badania niż podczas próby na rowerze. Zwykle występują one tylko tymczasowo. Niebezpieczne zaburzenia rytmu serca są rzadkie i występują w zaawansowanej chorobie serca. W związku z tym badanie echokardiografii wysiłkowej z zastosowaniem dobutaminy przeprowadza się w specjalnych warunkach monitorowania. Lekarz leczący powinien starannie dobrać odpowiednią metodę badania biorąc pod uwagę stan chorego[3].

Echokardiografia śródoperacyjna

Badanie wykonywane jest specjalną sondą, umożliwiającą bezpośrednie przyłożenie do mięśnia serca (sonda nasierdziowa) w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego. Obecnie, w trakcie operacji serca, znacznie częściej wykorzystuje się głowice przezprzełykowe niż nasierdziowe. Badanie wskazane jest szczególnie do oceny skomplikowanych zabiegów na sercu, jak np. rekonstrukcja lewej komory serca, dwu- lub trózastawkowa operacja, powtórna wymiana zastawki serca, dla oceny wyników, które są możliwe do oceny po przywróceniu krążenia przez serce[2].

Wykonuje się często badanie UKG śródinterwencyjne podczas np. interwencyjnego zamykania VDS specjalną zapinką[2].

Echokardiografia kontrastowa (contrast echocardiography)

Badanie wykonywane w przypadku niedostatecznej jakości typowej TTE. W celu poprawy rozdzielczości obrazu podaje się dożylnie substancji mikropęcherzyków, najczęściej powietrza. Najprościej można to osiągnąć, podając wstrząśnięty roztwór 0,9% NaCl. Istnieją również specjalne środki kontrastowe zawierające mikropęcherzyki[4].

Interpretacja badania

 • ocena kurczliwości mięśnia sercowego[2]:
  • normokineza – stan prawidłowy – prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
  • hipokineza – zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku:
   • niedokrwienia
   • niepełnościennej martwicy
  • akineza – brak ruchu, występujący w przypadku[2]:
   • blizny pozawałowej
   • pełnościennego niedokrwienia
  • dyskineza – paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego

Przypisy

 1. a b c Echokardiografia.. www.ikard.pl. [dostęp 2022-04-10].
 2. a b c d e f T. Buck, O.-A.Breithardt, L. Faber und andere: Manual zur Indikation und Durchführung der Echokardiographie.. leitlinien.dgk.org. [dostęp 2022-04-10].
 3. a b Belastungstest fürs Herz: Mit dem Fahrrad oder medikamentös – die Stressechokardiographie ist eine zuverlässige Untersuchung bei Verdacht auf eine Koronare Herzerkrankung.. osypka-herzzentrum-muenchen.de. [dostęp 2022-04-11].
 4. Jürgen Apitz - Pädiatrische Kardiologie W: H. Barth Echokardiographie. Steinkopf - Darmstadt, 1998, s. 101, język niemiecki, ISBN 3-7985-1036-9

Linki zewnętrzne

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Apikal4D.gif
Autor: Kjetil Lenes, Licencja: CC BY-SA 3.0
GIF-animation showing a moving echocardiogram; a 3D-loop of a heart viewed from the apex, with the apical part of the ventricles removed and the mitral valve clearly visible. Due to missing data the leaflet of the tricuspid and aortic valve is not clearly visible, but the openings are. To the left are two standard two-dimensional views taken from the 3D dataset.

Why might echocardiogram imaging be helpful?

An echocardiogram is a non-invasive procedure used to evaluate the functionality and structure of the heart. This kind of imaging might be helpful as it allows the examination of the heart's anatomy and the blood vessels around it (NHS, 2022). The procedure also analyses how blood flows through the veins and evaluates the heart's pumping chambers. In addition, it aids in diagnosing and monitoring some cardiac diseases.

What kinds of issues or anomalies might an echocardiogram imaging be able to detect?

An echocardiogram might detect atherosclerosis, where fatty molecules and other substances in the bloodstream gradually block the arteries. This heart condition may result in issues with the heart's pumping or wall movements (John Hopkins Medicine, 2022). The procedure can also detect cardiomyopathy, a cardiac enlargement brought on by thick and frail heart muscle. Additionally, congenital heart defects that appear in one or more cardiac components while a fetus is still developing might be detected using this procedure (Hopkins Medicine, 2022). Moreover, failure of the heart might be noticed. This condition happens when blood cannot be pumped effectively because the heart muscle has grown weak or tight due to cardiac relaxation. Some symptoms of this condition include swelling in the feet, ankles, and other areas of the body and fluid accumulation in blood vessels and lungs. Furthermore, aneurysm and heart valve malfunction might be detected. An aneurysm is an enlargement and weakening of the aorta or a portion of the heart muscle. If this condition occurs, there is a chance that the aneurysm will burst. On the other hand, heart valve malfunction involves the failure of one or more heart valves, which could result in irregular blood flow within the heart. The constriction of the valves prevents adequate blood flow. As a result, blood might ooze backward through the defective valves, which is dangerous (John Hopkins Medicine, 2022). Therefore, using an echocardiogram, heart valves can be examined for infection. At the same time, doctors can determine the best treatment for these diseases.

https://www.intechopen.com/chapters/44904

What might an echocardiogram not be able to detect?

An echocardiogram cannot reveal if one has blocked or clogged arteries. According to Discoverecho (2019), echocardiography is not a medical test particularly good at finding blocked arteries. This setback is mainly due to coronary arteries being typically too tiny to be seen using echocardiography.

References

Discoverecho. (2019, Nov 13). Does an echocardiogram show blockages? (Blocked arteries). https://discoverecho.com/does-echocardiogram-show-blockages/

Jamil, G., Abbas, A., Shehab, A., & Qureshi, A. (2013, Jun 12). Echocardiography findings in common primary and secondary cardiomyopathies. https://www.intechopen.com/chapters/44904

John Hopkins Medicine. (2022). Echocardiogram. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/echocardiogram NHS. (2022, Mar 28). Echocardiogram. https://www.nhs.uk/conditions/echocardiogram/

A Sketch explains the animation.
Heart normal tte views.jpg
Autor: Patrick J. Lynch, medical illustrator, Licencja: CC BY 2.5
Heart normal transthoracic echocardiography views