Ekran magnetyczny

Ekran magnetyczny – przegroda, osłona wykonana z ciała ferromagnetycznego, o jak największej przenikalności magnetycznej, której zadaniem jest ochrona pewnych obszarów przed zewnętrznym polem magnetycznym. W idealnym przypadku ekran powinien stanowić ciągłą drogę dla całego strumienia magnetycznego[1].

Ekrany magnetyczne służą do ochrony określonych urządzeń, na przykład układów pomiarowych, przed wpływem obcych pól magnetycznych. Ekranowanie magnetyczne jest stosowane w sprzęcie audio, aby pole magnetyczne nie oddziaływało na stojące w pobliżu inne urządzenia audio. Bardzo często stosowane jest też w wysokiej klasy wzmacniaczach elektroakustycznych do wyizolowania transformatora zasilającego. Najczęściej jednak stosowane są ekrany elektromagnetyczne.

Ekrany magnetyczne wykorzystywane mogą być również w ochronie przeciwprzepięciowej.

Zobacz też

Przypisy

  1. W polskiej normie PN-EN 62305-1 z 2008 roku zwrócono uwagę, że osłona metalowa ekranu magnetycznego nie musi stanowić litej całości. Może nią być osłona ażurowa.

Media użyte na tej stronie

Coaxial cable cut.jpg
Autor: FDominec, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cut showing the composition of a coaxial cable.