Ektoplazma (parapsychologia)

Duchy z ektoplazmy „wydzielane” przez medium Helenę Duncan

Ektoplazma – hipotetyczna forma „gęstej bio-energii”, protoplazmatyczna substancja, imitowana przez medium. Jest to galaretowata substancja, wypływająca z ciała medium. Z ust, uszu, nosa, oczu, a nawet z dolnych partii.

Według innych wyjaśnień nienaukowych jest to materiał, z którego składają się duchy. Podczas seansów spirytystycznych, ektoplazmę „wydzielały” niektóre organizmy żywe. Nie istnieją niezależne i potwierdzone naukowe badania, potwierdzające istnienie ektoplazmy. Tematyka zjawiska ektoplazmy jest chętnie wykorzystywana w kinematografii.

Bibliografia

  • Przemysław Grzybowski, Opowieści spirytystyczne. Mała historia spirytyzmu, Katowice 1999, s. 163–164.
  • Gustaw Geley, Materializacja Zjaw Duchowych, Katowice 1925.

Media użyte na tej stronie

Helen Duncan fake ectoplasm.jpg
Photographs revealing the fraud mediumship of Helen Duncan. Malcolm Gaskill revealed in his book Hellish Nell: Last of Britain's Witches (Fourth Estate, 2001) that the photographs were taken by the photographer Harvey Metcalfe in 1928 during a séance at Duncan's house.