Eliezer

Eliezer
Ilustracja
Eliezer i Rebeka wizerunek autorstwa Salomona de Braya z 1660 roku (olej na płótnie).
WystępowanieKsięga Rodzaju

Eliezer – postać biblijna ze Starego Testamentu.

Jego imię znaczy „Bóg mego ojca był dla mnie pomocą”. Główny sługa Abrahama, który miał po nim dziedziczyć, gdy Abraham nie miał potomka. Najprawdopodobniej to Eliezerowi powierzono misję udania się do Mezopotamii po żonę dla Izaaka.

Pojawia się w Księdze Rodzaju 15,2; 24

Bibliografia

Media użyte na tej stronie