Emblemat (architektura)

Emblematy: monstracja i tiara podtrzymywane przez putta, sztukaterie z XVIII wieku

Emblemat – element dekoracji architektonicznej, znany i stosowany od starożytności, symbolizujący pojęcie, ideę lub czynność. Emblemat często występuje w charakterze ornamentu.

Do najbardziej znanych emblematów architektonicznych należą:

  • wyobrażenie berła – symbolizujące władzę świecką
  • wyobrażenie tiary – symbolizujące władzę papieską

Emblematy szeroko stosowano w architekturze renesansu. W baroku najpopularniejsze były emblematy wiary (serce, krzyż), w klasycyzmie – wojenne (miecz, tarcza), a w architekturze nowożytnej najczęściej stosowane są emblematy w formie godeł państwowych, miejskich i organizacji (np. cechów zawodowych).

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Duomo di Goricia - Empore 2.jpg
Autor: Wolfgang Sauber, Licencja: CC BY-SA 3.0
Gorizia ( Italy ). Cathedral: Church galleries - Baroque stuccos ( 18th century ) with putti holding an ostensorium and papal tiara.