Energetyka

Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie od roku 1970, w Mtoe[1] (przedstawione w skali logarytmicznej).

     Ropa naftowa

     Hydroenergetyka

     Węgiel

     Energia jądrowa

     Inne odnawialne: biopaliwa,
energia geotermiczna i inne

     Gaz ziemny

     Energia wiatrowa

     Energia słoneczna

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach:

  • energii elektrycznej – dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii,
  • energii cieplnej – dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się rozmaite źródła energii.

Przemysł energetyczny składa się z dwóch części:

Energetyka należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Na poziomie Unii Europejskiej podejmuje się skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki energetycznej z polityką ekologiczną.

Zobacz też

Przypisy

  1. BP Statistical World Energy Review, koncern British Petroleum, czerwiec 2019 [dostęp 2019-06-23] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-16] (ang.).

Media użyte na tej stronie

Energy produced 1970-2016 in Mtoe.png
Autor: Wiklol, Licencja: CC BY-SA 4.0
Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie od roku 1970 w Mtoe, według BP.
 
Ropa naftowa
 
Węgiel
 
Gaz ziemny
 
Hydroenergetyka
 
Energia jądrowa
 
Energia wiatrowa
 
Energia słoneczna
 
Inne odnawialne: biomasa, energia geotermiczna i inne
Na podstawie: https://web.archive.org/web/20220715215703/https://www.bp.com/bp-energy-charting-tool/all-data/bp-stats-review-all-data.xlsx