Energia wiatru

Turbiny wiatrowe w Wildorado w Teksasie.
Farma wiatrowa w Roscoe

Energia wiatruenergia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych. W 2020 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 1590 TWh, czyli 5,9% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną[1]. Największy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej miała w Danii (49,7%), Irlandii (22,9%), Portugalii (22,3%) i Hiszpanii (17,7%).

W Polsce w 2017 roku energia wiatru dostarczyła 14,9 TWh, czyli 8,7% zapotrzebowania na energię elektryczną[2].

Historia

Najstarszym znanym wykorzystaniem energii wiatru są łodzie żaglowe. Wiadomo, że były używane już w Starożytnym Egipcie około 3200 lat p.n.e.[3] Pierwsze wzmianki o wiatrakach znajdują się w Kodeksie Hammurabiego spisanym w XVIII wieku p.n.e.[4] Wiatraki te miały służyć do pompowania wody i melioracji pól. Najstarsze znane projekty wiatraków pochodzą z prac Herona z Aleksandrii z pierwszego wieku naszej ery[5]. Wiatraki te miały pionową oś obrotu. Pierwsze wiatraki o poziomej osi obrotu, czyli takiej jaka jest obecnie najpopularniejsza, pojawiły się w Europie w XII wieku[6]. Pierwszym zapisem dotyczącym wiatraków na ziemiach polskich jest zezwolenie zakonnikom z Białego Buku na jego budowę wydane przez księcia Wisława z Rugii w 1271 roku[7].

Po wynalezieniu generatora elektrycznego możliwe stało się wykorzystanie energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej. Pierwszą turbinę wiatrową skonstruował w 1887 roku i opatentował w 1891 roku szkocki wynalazca James Blyth[8]. Używał jej do zasilania oświetlenia w swoim domu. Małe turbiny do generowania prądu dla wolnostojących domów rozpowszechniły się na początku XX wieku. Pierwsze przemysłowe turbiny, generujące 100 kW, wybudowano w 1931 roku w ZSRR[9]. Przez wiele lat nie stanowiły one jednak konkurencji dla generatorów zasilanych paliwami kopalnymi. Pierwsze próby wykorzystania turbin wiatrowych na masową skalę były podejmowane w latach 70 XX wieku w odpowiedzi na kryzys naftowy. Do końca XX wieku nie stały się one jednak znaczącym źródłem energii. W 1995 roku moc wszystkich zainstalowanych na świecie turbin wynosiła 4,5 GW i generowały one mniej niż 0,1% całkowitej zużywanej przez ludzkość energii elektrycznej[1].

Fizyka wiatru

Energia kinetyczna powietrza przelatującego przez powierzchnię A w czasie t określa się wzorem:

gdzie v to prędkość wiatru a ρ to gęstość powietrza. Avt określa objętość powietrza przelatującego przez powierzchnię A, Avtρ jego masę. Powierzchniowa gęstość mocy, czyli energia na jednostkę czasu i powierzchni, określa się wzorem

Moc ta jest więc zależna od trzeciej potęgi prędkości, co oznacza że wiatr o dwukrotnie większej prędkości może dostarczyć ośmiokrotnie więcej mocy. Dlatego lokalizacja turbin wiatrowych w miejscach gdzie wieją silne wiatry ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności.

Nie cała energia kinetyczna wiatru może zostać wykorzystana przez turbinę. Wykorzystanie tej energii powoduje, że wiatr zwalnia, utrudniając dalszy napływ wiatru. Teoretycznie maksymalna efektywność turbiny może wynieść 16/27 ≈ 59,3%[10]. W praktyce efektywność turbin jest niższa.

Mapa stale utrzymujących się wiatrów przy powierzchni Ziemi.

Dostępność energii

Źródłem energii kinetycznej wiatru jest energia światła słonecznego. Ponieważ Ziemia jest ogrzewana nierównomiernie, a lądy nagrzewają się (i stygną) szybciej niż morza, na Ziemi cały czas tworzą się różnice temperatur. Wywołuje to prądy konwekcyjne w atmosferze, różnice ciśnień i cyrkulację powietrza. Szacuje się, że około 1% energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi przekształca się w energię wiatrów, co oznacza, że sumaryczna ich moc może sięgać 900 TW[11]. Większość tej mocy należy do wiatrów wiejących na dużych wysokościach i nad oceanami. Ilość mocy jaka może być praktycznie wykorzystana jest szacowana, w zależności od metodologii, od 18 do 170 TW[12]. Dla porównania, całkowite zapotrzebowanie mocowe ludzkości to 15–18 TW[11].

Produkcja energii elektrycznej

© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
Przybrzeżna elektrownia wiatrowa na Morzu Północnym.

Najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką prędkość, moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika, jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina. Największe współcześnie budowane turbiny mają wirniki o średnicy 164 metrów zamontowane na wieży o wysokości 187 metrów i umożliwiają wytwarzanie 7 MW mocy[13].

Ponieważ siła wiatru jest zmienna, turbiny wiatrowe przez większość czasu nie pracują z pełną dostępną mocą. Stosunek wytwarzanej energii do teoretycznie możliwej do wytworzenia przez daną turbinę (współczynnik wydajności) wynosi zwykle 20–40%, a najwyższe wyniki uzyskują turbiny umieszczone w szczególnie dogodnych miejscach[14]. Przykładowo 1 MW turbina o współczynniku wydajności 35% wytwarza w ciągu roku 1 × 0.35 × 24 × 365 = 3066 MWh, zamiast teoretycznie możliwych 1 × 24 × 365 = 8760 MWh.

Moc generowana przez turbiny może gwałtownie się zmieniać z godziny na godzinę w zależności od siły wiatru. Dodatkowo ulega zmianom dobowym i rocznym. Ponieważ odbiorcy energii elektrycznej nie chcą być uzależnieni od takich zmian, duże elektrownie wiatrowe muszą być wspomagane bądź przez klasyczne elektrownie, bądź przez systemy magazynowania energii takie jak elektrownia szczytowo-pompowa lub CAES[15]. Wykorzystanie energii słonecznej równocześnie z wiatrową może częściowo niwelować ten problem[16][17]. Wyże baryczne charakteryzują się czystym niebem i stosunkowo słabymi wiatrami przy powierzchni, natomiast niże baryczne są zwykle bardziej wietrzne i bardziej pochmurne. Podobnie na wielu obszarach najsilniejsze wiatry wieją w zimie, gdy energii słonecznej jest najmniej[18].

Energetyka wiatrowa

Sumaryczna moc farm wiatrowych na świecie w kolejnych latach[19].

Od początku XXI wieku energetyka wiatrowa rozwija się w tempie 20–30% rocznie. Moc elektrowni wiatrowych wybudowanych do 2000 roku wynosiła 18 GW, a do 2015 wzrosła do 434 GW. W 2015 roku elektrownie wiatrowe dostarczyły ludzkości 841 TWh, czyli 3,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną[1]

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w TWh rocznie w wybranych krajach[1].

W 2015 roku krajami produkującymi najwięcej energii z elektrowni wiatrowych były USA (192 TWh), Chiny (185 TWh), Niemcy (88 TWh) i Hiszpania (49 TWh). Krajami w których energetyka wiatrowa dostarczała największy procent energii elektrycznej były Dania (49,7%), Irlandia (22,9%), Portugalia (22,3%) i Hiszpania (17,7%)[1].

Poniższa tabele pokazuje rozwój energetyki wiatrowej w 10 krajach wykorzystujących ją w największym stopniu w ostatnich latach.

Moc elektrowni wiatrowych na świecie w MW[1][20][21]
Kraj2009201020112012201320142015Wzrost
2015/2014
 Chiny258104473362733753729146011460914510926,6%
 Stany Zjednoczone3515940180469196020861292661467474013,0%
 Niemcy2577727215290753131534316405004501814,9%
 Indie1180713065158001842020226224652508811,7%
 Hiszpania188652067621637227222289823025230250,0%
 Wielka Brytania42455203601888891097612809141919,3%
 Kanada3319400852656214781396841119025,6%
 Francja4574566066407585812091431026910,0%
 Włochy48505787674779988448855691264,9%
 Brazylia6069311431250734456228871546,2%
Świat159 766196 653239 000284 491319 807372 961434 72216,9%
Wzrost w roku+31%+23%+21%+19%+12%+16%+17%

Opłacalność

National Renewable Energy Laboratory przewiduje że zamortyzowany koszt energii wiatrowej w USA spadnie o około 25% do 2030 roku[22]

Wykorzystanie energii wiatru wiąże się z dużymi inwestycjami początkowymi, ale nie wymaga późniejszych wydatków na paliwo[23]. Z tego powodu jej cena jest bardzo stabilna, w przeciwieństwie do zmiennych cen energii opartej na paliwach kopalnych[24]. Głównym czynnikiem wpływającym na koszty jest rozwój turbin wiatrowych. Budowanie coraz większych i lżejszych turbin oznacza że koszty wyprodukowania każdej kilowatogodziny stopniowo spadają[25].

Przeciętny koszt całkowity energii musi uwzględniać koszt budowy turbin i linii przesyłowych, koszty pożyczek i wyceny ryzyka, jak również przewidzianą średnią roczną produkcję energii i przewidywany czas działania turbiny. Każdy z tych czynników może być różnie szacowany, dlatego publikowane wyceny energii wiatrowej różnią się znacznie między sobą.

American Wind Energy Association szacowała koszty energii wiatru w 2011 roku na 5-6 centów za kWh[26]. British Wind Energy Association podaje podobne szacunki – 3,2 pensa za kWh[27]. W 2013 roku Bloomberg New Energy Finance przygotował raport, z którego wynika że w Australii wiatr jest tańszym źródłem energii od węgla i gazu, przy cenach 80$/MWh dla wiatru, 143$/MWh dla węgla i 116$/MWh dla gazu[28].

W raporcie przygotowanym przez Ernst & Young dla Polski w 2012 roku oszacowano, że całkowite koszty energii wiatrowej wynoszą 466 zł/MWh, podczas gdy energii z węgla 282 zł/MWh, z gazu 314 zł/MWh, a z energii jądrowej 313 zł/MWh[29].

Koszty energii z nowo budowanych elektrowni wiatrowych (2017 r.) spadły do 250-300 zł/MWh.[30]

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c d e f BP Statistical World Energy Review, BP, 20 czerwca 2021 [dostęp 2022-01-12] (ang.).
 2. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017, stat.gov.pl [dostęp 2018-12-29] (pol.).
 3. John Coleman Darnell: The Wadi of the Horus Qa-a: A Tableau of Royal Ritual Power in the Theban Western Desert (ang.). Yale, 2006. [dostęp 2010-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-01)].
 4. Mathew Sathyajith: Wind Energy: Fundamentals, Resource Analysis and Economics. Springer Berlin Heidelberg, 2006, s. 1–9. ISBN 978-3-540-30905-5. (ang.)
 5. A.G. Drachmann, „Heron’s Windmill”, Centaurus, 7 (1961), s. 145–151.
 6. Lynn White Jr., Medieval technology and social change (Oxford, 1962) p. 87.
 7. Wiatraki na ziemiach polskich. wiatraki.org.pl. [dostęp 2012-02-16].
 8. Trevor J Price. James Blyth – Britain’s first modern wind power engineer. „Wind Engineering”. 29 (3), s. 191–200, 3 maja 2005. DOI: 10.1260/030952405774354921 (ang.). 
 9. Alan Wyatt, Electric Power: Challenges and Choices, Toronto: Book Press Ltd, 1986, ISBN 0-920650-00-7, OCLC 15095299.
 10. Betz, A. (1966) Introduction to the Theory of Flow Machines. (D. G. Randall, Trans.) Oxford: Pergamon Press.
 11. a b Energy flow charts (ang.). Global Climate & Energy Project. [dostęp 2012-02-09].
 12. Anil Ananthaswamy and Michael Le Page: Power paradox: Clean might not be green forever (ang.). W: New Scientist [on-line]. 30 stycznia 2012.
 13. Elektrownia wiatrowa o mocy 7 MW od Vestas. gramwzielone.pl, 4 kwietnia 2011. [dostęp 2012-02-15].
 14. Wind Power: Capacity Factor, Intermittency, and what happens when the wind doesn’t blow?. [dostęp 2012-02-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-10-01)].
 15. The Future of Electrical Energy Storage: The economics and potential of new technologies 2/1/2009 ID RET2107622.
 16. Wind + sun join forces at Washington power plant.
 17. Small Wind Systems (ang.). Seco.cpa.state.tx.us. [dostęp 2010-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (25 stycznia 2010)].
 18. Lake Erie Wind Resource Report, Cleveland Water Crib Monitoring Site, Two-Year Report Executive Summary (ang.). Green Energy Ohio, 10 stycznia 2008. [dostęp 2008-11-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (17 grudnia 2008)].
 19. GWEC, Global Wind Report Annual Market Update (ang.). Gwec.net. [dostęp 2011-05-14].
 20. World Market recovers and sets a new record: 42 GW of new capacity in 2011, total at 239 GW (ang.). World Wind Energy Association, 7 lutego 2012. [dostęp 2012-02-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (24 lutego 2012)].
 21. GWEC Global Wind Statistics 2012 (ang.). Global Wind Energy Commission. [dostęp 2013-03-01].
 22. „The Past and Future Cost of Wind Energy”.
 23. Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series: Wind Power. irena.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-23)]..
 24. Transmission and Wind Energy: Capturing the Prevailing Winds for the Benefit of Customers- NationalGrid.
 25. Danielson, David: A Banner Year for the U.S. Wind Industry (ang.). W: Whitehouse Blog [on-line]. 14 sierpnia 2012.
 26. Cost of Wind Power – Kicks Coal’s Butt, Better than Natural Gas & Could Power Your EV for $0.70/gallon.
 27. BWEA report on onshore wind costs (ang.). [dostęp 2014-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (11 marca 2012)].
 28. Renewable energy now cheaper than new fossil fuels in Australia (ang.). W: Sydney [on-line]. Bloomberg Finance, 7 lutego 2013. [dostęp 2014-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (1 listopada 2015)].
 29. PSEW – Raport Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Ernst & Young, marzec 2012.
 30. 70% farm wiatrowych przyniosło straty, WysokieNapiecie.pl, 10 czerwca 2017 [dostęp 2018-12-29] (pol.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of India.svg
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
US projected cost of wind power.png
Projected range of wind power levelized cost of electricity across 18 NREL scenarios
Map prevailing winds on earth.png
A map showing the prevaling winds on earth. The image was made based on an image in the book "Het handboek voor de zeiler" by H.C. Herreshoff.
Global Wind Power Cumulative Capacity.svg
Autor: Delphi234, Licencja: CC0
Global wind power cumulative installed capacity at the end of 2019, in gigawatts. (Data source: GWEC, Global Cumulative Installed Capacity 2001–2017[1]; "650 GW" figure for 2019 is quoted here) File usage: This file is used in a large number of articles to indicate current status of the wind industry and can and should be updated each year as new data becomes available.
Wind-turbine-icon.svg
Autor: Lukipuk, Licencja: CC BY-SA 3.0
Icon of Wind Turbines
Wind-generation.svg
Autor: AI.Graphic, Licencja: CC BY-SA 3.0
Produkcja energii elektrycznej z turbin wiatrowych w wybranych krajach. Na podstawie danych z [2]
Windmills D1-D4 (Thornton Bank).jpg
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
Newly constructed windmills D4 (nearest) to D1 on the Thornton Bank, 28 km off shore, on the Belgian part of the North Sea. The windmills are 157 m (+TAW) high, 184 m above the sea bottom.
 • Vane length : 61.5 m
 • Rotor diameter: 126 m
 • Rotor area: 12.469 m2
 • Blades: manufactured by LM Wind Power (see here)
 • Turbines: 5 MW manufactured by REpower.
Wildorado Wind Ranch, Oldham County, TX IMG 4919.JPG
Autor: Billy Hathorn, Licencja: CC BY-SA 3.0
I took photo with Canon camera in Oldham County, TX.
Roscoe Wind Farm in West Texas.jpg
(c) Matthew T Rader, https://matthewtrader.com, CC BY-SA 4.0
Wind Turbines and an old windmill at the Roscoe Wind Farm in West Texas