Europa Wschodnia

Europa Wschodnia

Europa Wschodnia – termin określający wschodnią część kontynentu europejskiego. Region ten jest różnie definiowany.

Definicje

Według ONZ

Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych

Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych, wchodząca w skład Wydziału Statystycznego Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ, została założona w celu rozpatrzenia technicznych problemów standaryzacji nazw geograficznych. Grupa ta składa się z ekspertów wchodzących w skład różnych sekcji geograficznych i językowych, powołanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Standaryzacji Nazw Geograficznych.

W skład sekcji „Europa Wschodnia oraz Azja Północna i Środkowa” wchodzą przedstawiciele następujących państw europejskich[1]:

      – kraje bezwzględnie zaliczane do Europy Wschodniej

      – kraje czasami zaliczane do Europy Wschodniej

Sekcję tę tworzą również następujące państwa azjatyckie: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan i Kirgistan.

Ponieważ poszczególne państwa mają pełną dowolność w wyborze sekcji regionalnej, do której będą należeć, podział taki nie jest formalny.

Wydział Statystyczny ONZ

Wielkie regiony Europy według klasyfikacji statystycznej ONZ. Legenda:

     Europa Wschodnia

Europa wschodnia według bazy danych The World Factbook CIA
Dwa wielkie regiony kulturowe Europy: cywilizacji wschodniej (oznaczony na szaro) i cywilizacji zachodniej (oznaczony na czerwono)
Mapa głównych cywilizacji według Huntingtona. Cywilizacja bizantyjsko-prawosławna oznaczona jest kolorem błękitnym
Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcji Międzymorza (kolor jasnozielony to tereny białoruskie i ukraińskie, od 1921 r. należące do ZSRR)

Według podziału używanego przez Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych do własnych celów[2] w skład Europy Wschodniej wchodzą:

Zakwalifikowanie konkretnych państw lub obszarów do danego regionu ma na celu ułatwienie badań statystycznych i nie jest wyrazem uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych przynależności politycznej lub innej danego państwa lub obszaru[3].

Grupa regionalna w ONZ

Kraje członkowskie ONZ samodzielnie decydują o swojej przynależności do poszczególnej grupy regionalnej ONZ. W ONZ do Eastern European Group przystąpiły[4]:

Turcja jednocześnie przystąpiła i do Asia-Pacific Group.

Według klasyfikacji CIA

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, w swoim corocznym raporcie The World Factbook[5], do krajów Europy Wschodniej zalicza:

Natomiast do krajów Europy Południowo-Wschodniej CIA zalicza:

 Rosja zaklasyfikowana jest jako państwo transkontynentalne.

Klasyfikacja polityczna

Klasyfikacja polityczna podczas zimnej wojny

Klasyfikacja kulturowa

Europa Wschodnia według Grupy Ekspertów ds. Nazw Geograficznych.

Europa Wschodnia, w znaczeniu kulturowym, należy do bizantyjsko-prawosławnego (bizantyjsko-słowiańskiego) kręgu kulturowego – pod względem kulturowym zalicza się do niej następujące państwa:

Ponadto, do kręgu tego należą następujące państwa Europy Południowo-Wschodniej:

 Rumunia przynależy częściowo do Europy Wschodniej (Mołdawia zachodnia), Południowo-Wschodniej (Wołoszczyzna) i Środkowej (Siedmiogród, Banat, Bukowina).

Definicja kulturowa

Naukowcy zajmujący się podziałami Europy wyraźnie odróżniają, w ujęciu kulturowym, Europę Południowo-Wschodnią: dawne bizantyjskie cesarstwo wschodnie i państwa stworzone przez Słowian na Półwyspie Bałkańskim – terytorium niegdyś podbite przez Imperium Osmańskie, od Europy Wschodniej, której centrum kulturowym jest Rosja, mająca za sobą doświadczenie wieloletniego jarzma tatarskiego i która wykształciła swój specyficzny model kulturowy[7].

Zobacz też

Przypisy

  1. United Nations Statistics Division – Geographical Names and Information Systems. unstats.un.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-24)]..
  2. ONZ: Composition of macro geographical (continental) regions [...]. United Nations Statistics Division, 2008-01-31. [dostęp 2008-08-22]. (ang.).
  3. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
  4. UNITED NATIONS DGACM, www.un.org [dostęp 2020-08-10] (ang.).
  5. CIA: The World Factbook. [dostęp 2008-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-12)]. (ang.).
  6. Według CIA factbook Estonia pod względem geograficznym sklasyfikowana jest w Europie Wschodniej, zaś pod względem ekonomicznym w Europie Środkowej.
  7. O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2002, rozdział VII i przywołana tam literatura (tytuł oryginału: The Limits and Divisions of European History, London and New York 1950).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Albania.svg
Flag of Albania
Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Slavic europe.svg
Autor: CrazyPhunk, Licencja: CC-BY-SA-3.0
 
Kraje, w których językiem urzędowym jest język zachodniosłowiański
 
Kraje, w których językiem urzędowym jest język wschodniosłowiański
 
Kraje, w których językiem urzędowym jest język południowosłowiański
Eastern Europe from space.png
Autor: Przemek Pietrak, Licencja: CC BY 3.0
Digital rendering of the satellite view of Eastern Europe. This globe rendering is a screenshot from the Globe Master geography game, shared by the game authors. For the globe texture, Whole world - land and oceans composite image was used, created by NASA/Goddard Space Flight Center (public domain).
Västeuropa-karta.png
Karta över västeuropa, kulurellt sett
Eurasian Economic Union.svg
Member states of the Eurasian Economic Union. Based on en:Member states of the Eurasian Economic Union.
 
Members of the EAEU
 
The Crimean Peninsula, a de facto part of Russia and the EAEU, but recognized as a part of Ukraine by most of the international community.
 
Observer states
 
Other possible candidate states
Cyrillic alphabet world distribution.svg
Mapa państw, z językami urzędowymi zapisywanymi cyrylicą.
 
Cyrylica jest jedynym urzędowym alfabetem.
 
Cyrylica jest jednym z urzędowych alfabetów. W przypadku Mołdawii i Gruzji, dotyczy to jedynie oderwanych regionów nieuznawanych przez rząd.
 
Cyrillica nie jest alfabetem urzędowym, ale jest często stosowana.
 
Cyrillica nie jest używana.
Eastern-Europe-map2.svg
Autor: CrazyPhunk, Licencja: CC BY-SA 3.0
Eastern Europe according to CIA World Factbook, including Southeastern Europe
Intermarium.png
Autor: GalaxMaps, Licencja: CC BY-SA 4.0
The Intermarium (Polish: Międzymorze) was a proposed federation in Central Europe by Józef Piłsudski. Lands shown in light green were incorporated into the Soviet Union in 1922.
Commonwealth of Independent States CSTO vs GUAM.svg
Autor: User:Emilfaro, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Commonwealth of Independent States CSTO vs GUAM:
 
CSTO members
 
GUAM members
 
Other CIS members
Grossgliederung Europas-en.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa regionów europejskich, w języku niemieckim, wg propozycjiStałego Komitetu ds. Nazw Geograficznych (StAGN)
FTA europe.PNG
Autor: Datastat, Licencja: CC BY-SA 3.0
Free trade areas in Europe.
Blank map Eastern Europe with borders1 (fixed).png
Autor: Yami-Yami6, Licencja: CC BY-SA 4.0
Исправил отображения рек
Clash of Civilizations.png
Autor: Oryginalnym przesyłającym był Ishvara7 z angielskiej Wikipedii, Licencja: CC-BY-SA-3.0

The world grouped by civilizations, according to Samuel P. Huntington's "The Clash of Civilizations". Orginally uploaded to the English Wikipedia, transferred to Commons by User:WikiFB3. In addition, South Sudan has been assigned to the relevant category. This country was not independent when Huntington's book was published.

 
Western Christendom
 
Orthodox Christendom
 
Islamic World
 
Sinic World
 
Latin America
 
Sub-Saharan Africa
 
Hindu Civilization
 
Buddhist Civilization
 
Former British Colonies
 
Israel
 
Japan
Commonwealth of Independent States Union of Russia and Belarus.svg
Autor: User:Emilfaro, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Comparison of the Commonwealth of Independent States and the Union State of Russia and Belarus.
 
Members of the Union State.
 
CIS members who show interest in becoming members of the Union State.
 
Other CIS members